ការ​តម្រៀប និង​ដាក់​ជាក្រុម

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ការ​តម្រៀប និង​ដាក់​ជាក្រុម​នៃ កម្មវិធីបង្កើត​របាយការណ៍ អ្នក​អាច​កំណត់​វាល​ដែល​គួរតែ​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​របស់​អ្នក និង​វាល​ដែល​គួរតែ​ត្រូវ​ទុក​ជាមួយ​គ្នា​ដើម្បី​ធ្វើ​សំណុំបែបបទ​ក្រុម ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដាក់​ក្រុម​របាយការណ៍​របស់​អ្នក​ដោយ​វាល​ជាក់លាក់ នោះ​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​ដែល​មានតម្លៃ​តូចគ្នា​នៃ​វាល​នោះ​នឹងត្រូវ​បាន​ទុក​ជាមួយ​គ្នា​នៅក្នុង​ក្រុម​មួយ ។

ប្រអប់​ក្រុម បង្ហាញ​វាល​នៅក្នុង​លំដាប់​ពី​កំពូល​ទៅ​បាត ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​វាល​ណាមួយ បន្ទាប់មក​ចុច​លើ​ប៊ូតុង​ឡើងលើ ឬ​ចុះក្រោម​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ឡើងលើ ឬ​ចុះក្រោម​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ។

ការ​តម្រៀប និង​ដាក់​ជា​ក្រុម​នឹង​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​​នៅក្នុង​លំដាប់​នៃ​បញ្ជី​ពី​កំពូល​ទៅ​បាត ។

តាម​លំនាំដើម ក្រុម​ថ្មី​គឺ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​នៅលើ​រាល់​តម្លៃ​ដែល​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​របស់​កំណត់ត្រា​ពី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ​ដោយ​ផ្អែកលើ​ប្រភេទ​​វាល ៖

  1. ចំពោះ​វាល​នៃ​ប្រភេទ​អត្ថបទ អ្នក​អាច​ជ្រើស​តួអក្សរ​បុព្វបទ និង​បញ្ចូល​លេខ n នៅ​ក្នុង​តួអក្សរ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ខាងក្រោម ។ កំណត់ត្រា​ដែល​ដូចគ្នា​បេះបិទ​ក្នុង​តួអក្សរ n ទីមួយ​នឹង​ត្រូវបាន​ដាក់​ជាក្រុម​ជាមួយ​គ្នា ។

  2. សម្រាប់​វាល​នៃ​ប្រភេទ​កាលបរិច្ឆេទ​/​ពេលវេលា អ្នក​អាច​ដាក់​ក្រុម​កំណត់ត្រា​ដោយ​ឆ្នាំ​តែ​មួយ មួយ​ភាគបួន ខែ សប្ដាហ៍ ថ្ងៃ ម៉ោង ឬ​នាទី ។ អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​បន្ថែម​នូវ​ចន្លោះ​ពេល​សម្រាប់​សប្ដាហ៍ និង​ម៉ោង ៖ ទិន្នន័យ​ក្រុម ២ សប្ដាហ៍​ក្នុង​ក្រុម​រាល់​ទ្វេ​សប្ដាហ៍ ទិន្នន័យ​ក្រុម ១២ ម៉ោង​ក្នុង​ក្រុម​ពាក់កណ្ដាល​ថ្ងៃ ។

  3. ចំពោះ​វាល​នៃ​ប្រភេទ​លេខ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ រូបិយប័ណ្ណ ឬ​លេខ អ្នក​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ចន្លោះ ។

នៅពេល​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ទុក​​កំណត់ត្រា​មួយ​ចំនួន​ជាមួយ​គ្នា​នៅលើ​ទំព័រ​តែមួយ អ្នក​មាន​ជម្រើស​បី ៖

  1. ទេ - ព្រំដែន​ទំព័រ​គឺ​មិនត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ក្នុង​គណនី​ទេ ។

  2. ក្រុម​ទាំងមូល - បោះពុម្ព​បឋមកថា​ក្រុម ផ្នែក​សេចក្ដី​លម្អិត និង​បាតកថា​ក្រុម​នៅលើ​ទំព័រ​តែ​មួយ ។

  3. ជាមួយ​សេចក្ដី​លម្អិត​ទីមួយ - បោះពុម្ព​បឋមកថា​ក្រុម​នៅលើ​តែ​ទំព័រ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិន​បើ​កំណត់ត្រា​សេចក្ដី​លម្អិត​ទីមួយ ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​នៅលើ​ទំព័រ​តែ​មួយ ។

Please support us!