ការ​កំណត់​ពិសេស

បញ្ជាក់​មធ្យោបាយ​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើការ​ជាមួយ​​ទិន្នន័យ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

នៅ​ក្នុង​បង្អួច​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ជ្រើស កែសម្រួល - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ - ការ​កំណត់​កម្រិត​ខ្ពស់


វត្ថុ​បញ្ជា​ខាង​ក្រោម​មាន​អាស្រ័យ​តាម​ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ៖

ប្រើ​បង្ខំ​ឈ្មោះ SQL92

អនុញាត​បាន​តែ​តួ​អក្សរ​ដែល​ស្រប​តាម​ការ​បង្កើត​ឈ្មោះរបស់​ SQL92 ក្នុ​ងឈ្មោះ​មួយ​ក្នុ​ងប្រភព​ទិន្នន័យ ។ តួ​អក្សរ​ផ្សេង​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​បដិសេធន៍​ ។ ឈ្មោះ​និមួយ​ៗ​ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​អក្សរ​តូច អក្សរ​ធំ ឬ​សញ្ញា​ ( _ ) ។ តួ​អក្សរ​ដែល​នៅ​សល់​អាច​ជា​អក្សរ​ ASCII លេខ និង​សញ្ញា​ ( _ ) ។

ប្រើពាក្យ​គន្លឹះ​​​ AS ​នៅ​ពី​មុខ​ឈ្មោះក្លែង​ក្លាយ​របស់​តារាង

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ខ្លះ​ប្រើ​ពាក្យ​គន្លឹះ​ "AS" ​នៅ​ចន្លោះ​ឈ្មោះ​ និង​ឈ្មោះ​ក្លែង​ក្លាយ​របស់​វា ចំនែក​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ផ្សេង​ទៀត​ប្រើ​ចន្លោះ​មើល​មិន​ឃើញ ។ បើក​ជម្រើស​នេះ​ ដើម្បី​បញ្ចូល​ AS ពី​មុខ​ឈ្មោះ​ក្លែង​ក្លាយ​ ។

បញ្ចប់​បន្ទាត់​អត្ថបទ​ដោយ CR + LF

ជ្រើស​ដើម្បី​ប្រើ​កូដ​គូ CR + LF ដើម្បី​បញ្ចប់​គ្រប់​បន្ទាត់​អត្ថបទ (បាន​ចូលចិត្ត​សម្រាប់ DOS និង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​វីនដូ) ។

បន្ថែម​ខាង​ចុង​តារាង​នូវ​ឈ្មោះក្លែង​ក្លាយ​ក្នុ​ងសេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ SELECT

បន្ថែម​​​ឈ្មោះក្លែង​ក្លាយ​ទៅ​ខាង​ចុង​ឈ្មោះតារាង​ក្នុ​ងសេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ SELECT ។

ប្រើ​វាក្យ​សម្ពន្ធ​ចូលរួម​ខាង​ក្រៅ '{OJ }'

ប្រើ​លំដាប់​គេច​សម្រាប់​ការ​ចូល​រួម​ខាង​ក្រៅ ។ វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​សម្រាប់​លំដាប់​គេច​នេះ​គឺ {oj outer-join}

ឧទាហរណ៍ ៖

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

មិន​​អើពើ​សិទ្ធិ​ពី​កម្មវិធី​បញ្ជា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

មិន​អើពើ​សិទ្ធិ​ចូល​ដំណើរការ​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ​កម្មវិធី​បញ្ជា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ជំនួស​​ប៉ា​រ៉ា​ម៉ែត្រ​​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដោយ '?'​

ជំនួស​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ដោយ​ប្រើ​សញ្ញា​សួរ (?) ។

បង្ហាញ​ជួរឈរ​កំណែ (ពេល​មាន)

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ខ្លះ​ផ្តល់​លេខ​កំណែ​ទៅ​វាល​ ដើម្បី​តាម​ដាន​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​កំណត់​ត្រា ។ លេខ​កំណែ​នៃ​វាល​​មួយ ត្រូវ​បាន​បង្កើន​ម្តង​មួយ​រាល់​ពេល​ដែល​មាតិកា​នៃ​វាល​​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ ។បង្ហាញ​លេខ​កំណែ​ខាង​ក្នុង​នៃ​កំណត់​ត្រា​ក្នុង​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ប្រើ​​ឈ្មោះ​​កាតាឡុក​​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ SELECT

ប្រើ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​កាតាឡុក ។ ជម្រើស​នេះ​មាន​ប្រយោជន៍ នៅ​ពេល​ប្រភព​ទិន្នន័យ ODBC ជា​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ កុំ​ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ​បើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ODBC ជា​កម្មវិធី​បញ្ជា dBASE ។

ប្រើ​​ឈ្មោះ​​គ្រោងការណ៍​ ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ SELECT

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ឈ្មោះ​គ្រោង​ការណ៍ក្នុ​ងសេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ SELECT ។

បង្កើត​សន្ទស្សន៍​មួយ​ជាមួយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ASC ឬ DESC

បង្កើត​សន្ទស្សន៍​មួយ​ជាមួយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ASC ឬ DESC ។

ការ​ប្រៀបធៀប​តម្លៃ​ប៊ូលីន

ជ្រើស​ប្រភេទ​នៃ​ការ​ប្រៀបធៀប​ប៊ូលីន ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​សំណុំបែបបទ ពិនិត្យ​រកមើល​វាល​ដែលត្រូវការ

នៅពេល​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​កំណត់ត្រា​ថ្មី ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​កំណត់​ត្រា​ដែល​មាន​រួច​នៅ​ក្នុង​សំណុំបែបបទ​ទាន់សម័យ ហើយ​អ្នក​ទុក​ឲ្យ​វាល​នៅ​ទទេ ដែល​ជា​ព្រំដែន​ចំពោះ​ជួរឈរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែលត្រូវការ​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល បន្ទាប់មក​អ្នក​នឹង​ឃើញ​សារ​តវ៉ា​អំពី​វាល​ទទេ ។

ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​បញ្ជា​មិនបាន​បើក នោះ​សំណុំបែបបទ​នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន និង​មិនត្រូវបាន​ពិនិត្យ​រកមើល​វាល​ដែលត្រូវការ​ទេ ។

ប្រអប់​បញ្ជា​គឺ​មាន​សម្រាប់​ប្រភេទ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ ដែល​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ដំណើរការ​សរសេរ​ចំពោះ​ទិន្នន័យ​របស់​ពួកវា ។ ប្រអប់​បញ្ជា​មិន​មាន​សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី អត្ថបទ, csv, និង​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​បាន​តែ​អាន​ផ្សេងទៀត​ទេ ។

មិនអើពើ​ព័ត៌មាន​វាល​រូបិយប័ណ្ណ

សម្រាប់តែ​ការ​តភ្ជាប់ Oracle JDBC ។ នៅពេល​បើក​វា បញ្ជាក់​ថា​គ្មាន​ជួរឈរ​ត្រូវ​បានចាត់ទុកថា​ជា​វាល​រូបិយប័ណ្ណ​ទេ ។ ប្រភេទ​វាល​បាន​ត្រឡប់​ពី​កម្មវិធី​បញ្ជា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បានបោះបង់ ។

ប្រើ ODBC conformant date/time literals

ប្រើ date/time literals ដែល​ស្រប​ទៅតាម ODBC ស្តង់ដារ ។

គាំទ្រ​សោ​ចម្បង

អាច​បដិសេធ​វិធានការណ៍​ដែល​ស្រាវជ្រាវ​គោល​​រក​ឃើញ​ ទោះ​ជា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​គាំទ្រ​សោ​ចម្បង​ក៏ដោយ ។

នៅ​ពេល​តភ្ជាប់​ទៅកាន់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ប្រើ​ API តាម​ប្រភេទ​ដូចជា ODBC, JDBC, ឬ ADO, អនុវត្ត​ការ​ស្រាវជ្រាវ​គោល​បច្ចុប្បន្ន ដើម្បី​កំណត់​ថា​តើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នេះ​គាំទ្រ​សោ​ចម្បង ។ បើ​មិន​គាំទ្រ​ APIs ដែល​មាន​ផ្ដល់​ការ​គាំទ្រ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​នេះ ។

ពេលខ្លះ​វិធាន​ការណ៍​​ដែល​ស្រាវជ្រាវ​បាន​បរាជ័យ ។ កំណត់​ប្រអប់​ធីក tri-state នេះ​តាម​លំនាំដើម​ទៅ​កាន់​ភាព​ដែល​មិន​អាច​កំណត់​បាន មានន័យ​ថា "អនុវត្ត​វិធានការណ៍​ដែល​ស្រាវជ្រាវ" ។ ប្រសិនបើ​ប្រអប់​ធីក​ត្រូវ​បាន​បើក សន្មត​ថា​សោ​ចម្បង​គាំទ្រ ។ ប្រសិនបើ​ប្រអប់​ធីក​ត្រូវ​បាន​បិទ គ្មាន​សោ​ចម្បង​គាំទ្រ​ត្រូវ​បាន​សន្មត​ឡើយ ។

ចំណាំ​ថា ប្រសិនបើ​ជម្រើស​នេះ​បដិសេធ​វិធានការណ៍​ដែល​ស្រាវជ្រាវ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​បើក​ប្រអប់​ធីក​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​មិន​គាំទ្រ​សោ​ចម្បង អ្នក​នឹង​ឃើញ​កំហុស​មួយ​ចំនួន ។

Please support us!