ទំនាក់​ទំនង

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់ និង​កែសម្រួល​ទំនាក់​ទំនង​មួយ​រវាង​តារាង​ពីរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ជម្រើស​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព និង​លុប អាច​មាន​តែ​ក្នុង​ករណី​ពួក​វា​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ប្រើ ។


តារាង

បើ​អ្នក​បង្កើត​ទំនាក់​ទំនង​ថ្មី​មួយ អ្នក​អាច​ជ្រើស​តារាង​មួយ​ពី​ប្រអប់​បន្សំ​នីមួយៗ​ក្នុង​ផ្នែក​ខាង​លើ​នៃ​ប្រអប់ ។

បើ​អ្នក​បាន​បើក​ប្រអប់ ទំនាក់​ទំនង សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់​មួយ​ដោយ​ចុច​ទ្វេដង​លើ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ក្នុង​បង្អួច​ទំនាក់​ទំនង នោះ​តារាង​ដែល​មាន​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង នឹង​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​បាន​ទេ ។

វាល​កូនសោ

កំណត់​វាល​​កូនសោ​​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​ ។

ឈ្មោះ​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​សម្រាប់​តំណ​នឹង​លេចឡើង​នៅ​ទីនេះ​ជា​ឈ្មោះ​ជួរឈរ ។ បើ​អ្នក​ចុច​វាល​មួយ អ្នក​អាច​ប្រើ​ប៊ូតុង​ព្រួញ​ដើម្បី​ជ្រើស​វាល​មួយ​ពី​តារាង ។ ទំនាក់​ទំនង​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ក្នុង​ជួរដេក​មួយ ។

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ជម្រើស​​ទាន់​​សម័យ

នៅ​ទីនេះ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ជម្រើស​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព នៅ​ពេល​មាន​ភាព​​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​វាល​​កូនសោ​ចម្បង​​មួយ ។

គ្មាន​អំពើ

បញ្ជាក់​​ថា ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ចំពោះ​កូនសោ​ចម្បង នឹង​មិន​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​វាល​កូនសោ​ខាង​​ក្រៅ​ផ្សេង​ទៀត​ទេ ។

ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្បាក់​ទាន់​សម័យ

ធ្វើ​ឲ្យ​វាល​កូនសោ​ខាង​ក្រៅ​ទាំងអស់​ទាន់សម័យ បើ​តម្លៃ​នៃ​កូនសោ​ចម្បង​​ត្រូវ​គ្នា​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ (ធ្វើ​ឲ្យ​ល្បាក់​ទាន់សម័យ) ។

កំណត់​គ្មាន​តម្លៃ

បើ​កូនសោ​ចម្បង​​ត្រូវ​គ្នា​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ សូម​ប្រើ​ជម្រើស​នេះ​ដើម្បី​កំណត់​តម្លៃ "IS NULL" ទៅ​កាន់​វាល​​ខាង​ក្រៅ​ទាំងអស់ ។ IS NULL មាន​ន័យ​ថា​វាល​គឺ​ទទេ ។

កំណត់​​លំនាំដើម

បើ​កូនសោ​​ចម្បង​​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ សូម​ប្រើ​ជម្រើស​នេះ​ដើម្បី​កំណត់​តម្លៃ​លំនាំដើម​ទៅ​វាល​​កូនសោ​ខាង​ក្រៅ​ទាំងអស់ ។ កំឡុង​ពេល​បង្កើត​តារាង​ដែល​ត្រូវ​គ្នា តម្លៃ​លំនាំដើម​នៃ​វាល​​កូនសោ​​ខាង​ក្រៅ​នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់ នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្តល់​តម្លៃ​លក្ខណសម្បត្តិ​វាល ។

លុប​​ជម្រើស

នៅ​ទីនេះ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ជម្រើស​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព នៅ​ពេល​វាល​​កូនសោ​​ចម្បង​​មួយ​ត្រូវ​បាន​លុប ។

គ្មាន​អំពើ

បញ្ជាក់​​ថា ការ​លុប​នៃ​កូនសោ​ចម្បង​​​នឹង​មិន​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​វាល​កូនសោ​ខាង​ក្រៅ​ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ ។

លុប​​ល្បាក់

បញ្ជាក់​​ថា​ វាល​កូនសោ​ខាង​ក្រៅ​​ទាំង​អស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ បើ​អ្នក​លុប​វាល​កូនសោ​​ចម្បង​​ដែល​ឆ្លើយ​តប ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ពេល​អ្នក​លុប​វាល​​កូនសោ​​ចម្បង​​មួយ​ដោយ​ប្រើ​ជម្រើស លុប​ល្បាក់ នោះ​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​ពី​តារាង​ផ្សេង​ទៀត ដែល​មាន​កូនសោ​នេះ​ជា​កូនសោ​បរទេស​របស់​ពួក​វា ក៏​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ផង​ដែរ ។ សូម​ប្រើ​ជម្រើស​នេះ​ដោយ​​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​បំផុត ដោយ​វា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ចំណែក​សំខាន់​របស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​លុប​ផង​ដែរ ។


កំណត់​គ្មាន​តម្លៃ

បើ​អ្នក​លុប​កូនសោ​ចម្បង​​ត្រូវ​គ្នា នោះ​តម្លៃ "IS NULL" នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ទៅ​ឲ្យ​វាល​​កូនសោ​ខាង​ក្រៅ​ទាំងអស់ ។

កំណត់​​លំនាំដើម

បើ​អ្នក​លុប​កូនសោ​ចម្បង​​ដែល​ត្រូវ​គ្នា នោះ​តម្លៃ​ដែល​បាន​កំណត់​មួយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ចំពោះ​វាល​កូនសោ​​ខាង​ក្រៅ​​ទាំងអស់ ។

Please support us!