ទំនាក់ទំនង

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​នឹង​បើក​បង្អួច រចនា​ទំនាក់​ទំនង ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ជាច្រើន ។

នៅ​ទីនេះ អ្នក​អាច​តភ្ជាប់​តារាង​ជាមួយ​គ្នា​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន​តាម​រយៈ​វាល​​ទិន្នន័យ​រួម ។ ចុច​រូបតំណាង ទំនាក់​ទំនង​ថ្មី ដើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់​ទំនង ឬ​គ្រាន់​តែ​អូស និង​ទម្លាក់​ដោយ​ប្រើ​កណ្ដុរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

អនុគមន៍​នេះ​មាន​លុះត្រា​តែ​អ្នក​កំពុង​ធ្វើការ​ជាមួយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។


When you choose Tools - Relationships, a window opens in which all the existing relationships between the tables of the current database are shown. If no relationships have been defined, or if you want to relate other tables of the database to each other, then click on the Add Tables icon. The Add Tables dialog opens in which you can select the tables with which to create a relation.

Add Table Icon

បញ្ចូល​តារាង

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​បង្អួច ការ​រចនា​ទំនាក់ទំនង ត្រូវ​បាន​បើក តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​ទេ ទោះបីជា​នៅ​ក្នុង​របៀប​រចនា​តារាង​ក៏​ដោយ ។ នេះ​ប្រាកដថា​តារាង​មិន​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ ខណៈពេល​ទំនាក់ទំនង​កំពុង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ។


The selected tables are shown in the top area of the relation design view. You can close a table window through the context menu or with the Delete key.

ផ្លាស់ទី​តារាង និង​កែប្រែ​ទំហំ​តារាង

អ្នក​អាច​ប្តួរ​ទំហំ និង​រៀបចំ​តារាង​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​តារាង សូម​អូស​ស៊ុម​ខាង​លើ​ទៅ​ទីតាំង​ដែល​ចង់​បាន ។​ ពង្រីក ឬ​បន្ថយ​ទំហំ​ដែល​តារាង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ដោយ​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​កណ្តុរ​លើ​ស៊ុម​មួយ ឬ​លើ​ជ្រុង​មួយ និង​អូស​តារាង​រហូត​ដល់​ទំហំ​ដែល​ចង់​បាន ។

Primary key and foreign keys

If you want to define a relation among the various tables, you should enter a primary key that uniquely identifies a data field of an existing table. You can refer to the primary key from other tables to access the data of this table. All data fields referring to this primary key will be identified as a foreign key.

វាល​​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ដែល​យោង​ទៅ​កូនសោ​ចម្បង​​មួយ នឹង​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ក្នុង​បង្អួច​តារាង​ដោយ​និមិត្ត​សញ្ញា​កូនសោ​តូច​មួយ ។

កំណត់​ទំនាក់​ទំនង

All existing relations are shown in the relations windows by a line that connects the primary and foreign key fields. You can add a relation by using drag-and-drop to drop the field of one table onto the field of the other table. A relation is removed again by selecting it and pressing the Delete key.

ជា​ជម្រើស អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​រូប​តំណាង ទំនាក់​ទំនង​ថ្មី ក្នុង​តំបន់​ខាង​លើ​នៃ​វាល​​ទំនាក់​ទំនង និង​កំណត់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​តារាង​ពីរ​ក្នុង​ប្រអប់ ទំនាក់​ទំនង ។

New Relation Icon

ទំនាក់​ទំនង​ថ្មី

រូប​តំណាង​ព្រមាន

If you use LibreOffice as the front-end for a relational database, the creation and deletion of relationships is not placed in an intermediate memory by LibreOffice, but is forwarded directly to the database.


ដោយ​ចុច​ទ្វេដង​លើ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​មួយ អ្នក​អាច​ផ្តល់​តម្លៃ​លក្ខណសម្បត្តិ​ខ្លះ​ទៅ​ទំនាក់​ទំនង ។ ​ប្រអប់ ទំនាក់​ទំនង​ នឹង​បើក​ឡើង ។

Please support us!