រចនា​សំណួរ

The ទិដ្ឋភាព​រចនា​សំណួរ អនុញ្ញាត​អ្នក​ឲ្យ​បង្កើត​និង​កែ​សម្រួល​សំណួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្ន័យ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ភាគ​ច្រើន​ប្រើ​សំណួរ​ដើម្បី​ត្រង ឬ​តម្រៀប​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដើម្បី​បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក ។ ទិដ្ឋភាព​ផ្តល់​នូវ​មុខងារ​ដូច​សំណួរ​ដែរ ប៉ុន្តែ​បង្ហាញ​នៅ​ខាង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ។ បើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ស្ថិត​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដែល​គាំទ្រ​ទិដ្ឋភាព នោះ​អ្នក​អាច​ប្រើ​ទិដ្ឋភាព​ដើម្បី​ត្រង​កំណត់​ត្រា​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដើម្បី​បង្កើន​ល្បឿន​បង្ហាញ ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា បង្កើត​ទិដ្ឋភាព ពី​ទំព័រ​ថេប តារាង នៃ​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ អ្នក​នឹង​ឃើញ​បង្អួច រចនា​ទិដ្ឋភាព ដែល​ដូច​គ្នា​និង​បង្អួច រចនា​សំណួរ ដែល​បាន​ពណ៌នា​ទីនេះ ។


បង្ល់​បង្អួច​រចនា​សំណួរ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ជាមួយ​សំណួរ​ដែល​បាន​បង្កើត ប៉ុន្តែ​មិន​អាច​រក្សា​ទុក​ជាមួយ​ទិដ្ឋភាព​ដែល​បាន​បង្កើត ។

ទិដ្ឋភាព​រចនា

ដើម្បី​បង្កើត​សំណួរ​មួយ ចុច​រូបតំណាងសំណួរ ក្នុង​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ បន្ទាប់​មក​ចុច​ បង្កើត​សំណួរ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​រចនា ។

The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press +arrow key.

នៅផ្នែក​​ខាង​លើ​នៃ​បង្អួច​ទិដ្ឋភាព​រចនាសំណួរ រូបតំណាង នៃ​របារ រចនា​​សំណួរ និង​របារ​ រចនាត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

បើ​អ្នក​ចង់​សាកល្បង​សំណួរ​មួយ សូម​ចុចឈ្មោះ​សំណួរ​ទ្វេ​ដងក្នុងឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ លទ្ធផល​សំណួរ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​តារាង​មួយ ស្រដៀង​ទៅ​នឹង​ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ដែរ ។ ចំណាំ ៖ តារាង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​បណ្តោះ​អាសន្ន​ប៉ុណ្ណោះ ។

សោ​នៅ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​រចនាស​សំណួរ

គ្រាប់​ចុច

អនុគមន៍

F4

មើល​ជា​​​មុន

F5

រត់​សំណួរ

F7

បន្ថែម​តារងា​ឬ​សំណួរ​


រកមើល

When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.

ចុច​ទ្វេដង​លើ​វាល​ដើម្បី​បន្ថែម​ពួក​វា​ទៅ​សំណួរ ។ អូស និង​ទម្លាក់​ដើម្បី​កំណត់​ទំនាក់​ទំនង ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ខណៈ​ពេល​​រចនា​សំណួរ អាច​មិន​អាច​កែប្រែ​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​បាន​ទេ ។


យក​តារាង​ចេញ

ដើម្បី​យក​តារាង​ចេញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​រចនា សូម​ចុច​ស៊ុម​ខាង​លើ​នៃ​បង្អួច​តារាង ហើយ​បង្ហាញ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា លុប ដើម្បី​យក​តារាង​ចេញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​រចនា ។ ជម្រើស​មួយ​ទៀត គឺ​ត្រូវ​ចុច​គ្រាប់​ចុច​លុប (Delete) ។

ផ្លាស់ទី​តារាង និង​កែប្រែ​ទំហំ​តារាង

អ្នក​អាច​ប្តួរ​ទំហំ និង​រៀបចំ​តារាង​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​តារាង សូម​អូស​ស៊ុម​ខាង​លើ​ទៅ​ទីតាំង​ដែល​ចង់​បាន ។​ ពង្រីក ឬ​បន្ថយ​ទំហំ​ដែល​តារាង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ដោយ​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​កណ្តុរ​លើ​ស៊ុម​មួយ ឬ​លើ​ជ្រុង​មួយ និង​អូស​តារាង​រហូត​ដល់​ទំហំ​ដែល​ចង់​បាន ។

ទំនាក់​ទំនង​តារាង

បើ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ទិន្នន័យ​រវាង​ឈ្មោះ​វាល​​មួយ​ក្នុង​តារាង​មួយ និង​ឈ្មោះ​វាល​មួយ​ក្នុង​តារាង​មួយ​ទៀត អ្នក​អាច​ប្រើ​ទំនាក់​ទំនង​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​សំណួរ​របស់​អ្នក ។

If, for example, you have a spreadsheet for articles identified by an article number, and a spreadsheet for customers in which you record all articles that a customer orders using the corresponding article numbers, then there is a relationship between the two "article number" data fields. If you now want to create a query that returns all articles that a customer has ordered, you must retrieve data from two spreadsheets. To do this, you must inform LibreOffice about the relationship which exists between the data in the two spreadsheets.

To do this, click a field name in a table (for example, the field name "Item-Number" from the Customer table), hold down the mouse button and then drag the field name to the field name of the other table ("Item-Number" from the Item table). When you release the mouse button, a line connecting the two fields between the two table windows appears. The corresponding condition that the content of the two field names must be identical is entered in the resulting SQL query.

ការ​បង្កើត​នៃ​សំណួរ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ពឹងផ្អែក​លើ​សន្លឹក​ទាក់ទង​គ្នា​ច្រើន អាច​ធ្វើ​បាន​​លុះត្រា​តែ​អ្នក​ប្រើ LibreOffice ជា​ចំណុច​ប្រទាក់​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ទំនាក់​ទំនង​មួយ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​មិន​អាច​ចូល​ដំណើរការ​តារាង​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ខុស​គ្នា​ក្នុង​សំណួរ​មួយ​បាន​ទេ ។ សំណួរ​ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង​តារាង​ច្រើន អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​តែ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។


Specifying the relation type

If you double-click on the line connecting two linked fields or call the menu command Insert - New Relation, you can specify the type of relation in the Relations dialog.

ច្រាស​មកវិញ សង្កត់ ថេប រហូត​ដល់​បន្ទាត់​ត្រូវបាន​ជ្រើស បន្ទាប់មក​សង្កត់ ប្ដូរ​(Shift)+F10 ដើម្បី​បង្ហាញ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ និង​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា កែសម្រួល ។ មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយចំនួន​គាំទ្រ​តែ​សំណុំរង​នៃ​ប្រភេទ​ចូលរួម​ដែលអាច​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។

ការ​លុប​ទំនាក់​ទំនង

ដើម្បី​លុប​ទំនាក់​ទំនង​មួយ​រវាង​តារាង​ពីរ ចុច​លើ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​គ្រាប់​ចុច លុប (Delete) ។

ជា​ជម្រើស​ លុប​ធាតុ​និមួយ​ៗ​ក្នុ​ងវាល​​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធក្នុ​ងប្រអប់​ប្រអប់​ទំនាក់​ទំនង​ ។ ឬ​ចុច​ថេប (Tab) រហូត​ដល់​ព្រួញ​តភ្ជាប់​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ និង​បន្លិច បន្ទាប់​មក​ចុច ប្ដូរ(​Shift)+F10 ដើម្បី​បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ហើយ​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជាលុប ។

Defining the query

ជ្រើស​លក្ខខណ្ឌ​ដើម្បី​កំណត់​សំណួរ ។ ជួរឈរ​នីមួយៗ​នៃ​តារាង​រចនា​ព្រម​ទទួល​វាល​​ទិន្នន័យ​មួយ​សម្រាប់​សំណួរ ។ លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ជួរដេក​មួយ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ដោយ​ប៊ូលីន AND មួយ ។

Specifying field names

First, select all field names from the tables that you want to add to the query. You can do this either by drag-and-drop or by double-clicking a field name in the table window. With the drag-and-drop method, use the mouse to drag a field name from the table window into the lower area of the query design window. As you do this, you can decide which column in the query design window will receive the selected field. A field name can also be selected by double-clicking. It will then be added to the next free column in the query design window.

ការ​លុប​ឈ្មោះ​វាល

ដើម្បី​យក​ឈ្មោះ​វាល​​មួយ​ចេញ​ពី​សំណួរ សូម​ចុច​​ក្បាល​ជួរឈរ​នៃ​​វាល និង​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា លុប លើ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​សម្រាប់​ជួរឈរ ។

Saving the query

Use the Save icon on the Standard toolbar to save the query. You will see a dialog that asks you to enter a name for the query. If the database supports schemas, you can also enter a schema name.

គ្រោង​ការណ៍

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​គ្រោង​ការណ៍​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ​ទៅ​សំណួរ ឬ​ទិដ្ឋភាព​តារាង ។

ឈ្មោះ​សំណួរ ឬ​ឈ្មោះ​ទិដ្ឋភាព​តារាង

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សំណួរ ឬ​ទិដ្ឋភាព​តារាង ។

ការ​ត្រង​ទិន្នន័យ

To filter data for the query, set the desired criteria in the lower area of the query design window. The following options are available:

វាល

Enter the name of the data field that is referred to in the Query. All settings made in the filter option rows refer to this field. If you activate a cell here with a mouse click you'll see an arrow button, which enables you to select a field. The "Table name.*" option selects all data fields with the effect that the specified criteria will be applied to all table fields.

ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ

Specifies an alias. This alias will be listed in the query instead of the field name. This makes it possible to use user-defined column labels. For example, if the data field is named PtNo and, instead of that name, you would like to have PartNum appear in the query, enter PartNum as the alias.

In a SQL statement, aliases are defined as follows:

SELECT ជួរឈរ AS ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ FROM តារាង ។

ឧទាហរណ៍ ៖

SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

តារាង

The corresponding database table of the selected data field is listed here. If you activate this cell with a mouse click, an arrow will appear which enables you to select a different table for the current query.

តម្រៀប

If you click on this cell, you can choose a sort option: ascending, descending and unsorted. Text fields will be sorted alphabetically and numerical fields numerically. For most databases, administrators can set the sorting options at the database level.

មើលឃើញ

If you mark the Visible property for a data field, that field will be visibly displayed in the resulting query. If you are only using a data field to formulate a condition or make a calculation, you do not necessarily need to display it.

លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ

Specifies a first criteria by which the content of the data field is to be filtered.

Here you can enter one additional filter criterion for each line. Multiple criteria in a single column will be interpreted as boolean OR.

You can also use the context menu of the line headers in the lower area of the query design window to insert a filter based on a function:

អនុគមន៍

The functions which are available here depend on those provided by the database engine.

If you are working with the embedded HSQL database, the list box in the Function row offers you the following options:

ជម្រើស

SQL

បែបផែន

គ្មាន​អនុគមន៍

គ្មាន​អនុគមន៍​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ ។

មធ្យម

AVG

គណនា​មធ្យម​នព្វន្ត​នៃ​វាល​មួយ ។

រាប់

COUNT

Determines the number of records in the table. Empty fields can either be counted (a) or excluded (b).

a) COUNT(*) ៖ ការ​ហុច​សញ្ញា​ផ្កាយ​ជា​អាគុយម៉ង់ នឹង​រាប់​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​ក្នុង​តារាង ។

b) COUNT(column): Passing a field name as an argument counts only the records in which the specified field contains a value. Records in which the field has a Null value (i.e. contains no textual or numeric value) will not be counted.

អតិបរមា

MAX

Determines the highest value of a record for that field.

អប្បបរមា

MIN

Determines the lowest value of a record for that field.

បូក

SUM

Calculates the sum of the values of records for the associated fields.

ដាក់​ជា​ក្រុម

GROUP BY

Groups query data according to the selected field name. Functions are executed according to the specified groups. In SQL, this option corresponds to the GROUP BY clause. If a criterion is added, this entry appears in the SQL HAVING sub-clause.


អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​ការ​ហៅ​អនុគមន៍​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ SQL ។ វាក្យសម្ពន្ធ​គឺ ៖

SELECT FUNCTION(ជួរឈរ) FROM តារាង ។

ឧទាហរណ៍ ការ​ហៅ​អនុគមន៍​ក្នុង SQL សម្រាប់​ប្រមាណវិធី​បូក​គឺ ៖

SELECT SUM("តម្លៃ") FROM "ទំនិញ" ។

Except for the Group function, the above functions are called Aggregate functions. These are functions that calculate data to create summaries from the results. Additional functions that are not listed in the list box might be also possible. These depend on the specific database engine in use and on the current functionality provided by the Base driver used to connect to that database engine.

To use other functions not listed in the list box, you must enter them manually under Field.

You can also assign aliases to function calls. If you do not want to display the query string in the column header, enter a desired substitute name under Alias.

អនុគមន៍​ត្រូវ​គ្នា​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ SQL គឺ ៖

SELECT FUNCTION() AS ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ FROM តារាង

ឧទាហរណ៍ ៖

SELECT COUNT(*) AS "ចំនួន" FROM "វត្ថុ"

រូប​តំណាង​ចំណាំ

If you run such a function, you cannot insert any additional columns for the query other than as an argument in a "Group" function.


ឧទាហរណ៍

ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាង​ក្រោម សំណួរ​មួយ​ត្រូវ​បាន​រត់​កាត់​តារាង​ពីរ ៖ តារាង "វត្ថុ" ដែល​មាន​វាល "លេខ​វត្ថុ" និង​តារាង "អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" ដែល​មាន​វាល "ឈ្មោះ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" ។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត តារាង​ទាំង​ពីរ​មាន​ឈ្មោះ​វាល​រួម "លេខ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" ។

ទាមទារ​ជំហាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ដើម្បី​បង្កើត​សំណួរ​មួយ​ដែល​មាន​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ទាំងអស់ ដែល​ចែកចាយ​ច្រើន​ជាង​បី​ដង ។

 1. បញ្ចូល​តារាង "វត្ថុ" និង​"អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" ក្នុង​រចនា​សំណួរ ។

 2. តភ្ជាប់​វាល "លេខ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" នៃ​តារាង​ពីរ បើ​មិន​ទាន់​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ប្រភេទ​នេះ ។

 3. Double-click on the "Item_No" field from the "Item" table. Display the Function line using the context menu and select the Count function.

 4. បញ្ចូល >3 ជា​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​វាល​​ដែល​មើល​ឃើញ​ប្រើ​លែង​បាន ។

 5. ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​វាល "ឈ្មោះ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" ​ក្នុង​តារាង "អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" និង​ជ្រើស​អនុគមន៍ Group ។

 6. រត់​សំណួរ ។

បើ​វាល "តម្លៃ" (សម្រាប់​តម្លៃ​នៃ​ទំនិញ​នីមួយៗ) និង​"លេខ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" (សម្រាប់​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ទំនិញ) មាន​ក្នុង​តារាង "វត្ថុ" នោះ​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​តម្លៃ​មធ្យម​​នៃ​វត្ថុ ដែល​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ម្នាក់​ផ្តល់​ឲ្យ ដោយ​ប្រើ​សំណួរ​ខាង​ក្រោម ៖

 1. បញ្ចូល​តារាង "វត្ថុ" ទៅ​ក្នុង​រចនា​សំណួរ ។

 2. ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​វាល "តម្លៃ" និង​"លេខ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" ។

 3. ធ្វើ​ឲ្យ​បន្ទាត់ អនុគមន៍ ប្រើ​បាន និង​ជ្រើស​អនុគមន៍ Average ពី​វាល "តម្លៃ" ។

 4. អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល "មធ្យម" ក្នុង​បន្ទាត់​សម្រាប់​ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ (គ្មាន​សញ្ញា​សម្រង់) ។

 5. ជ្រើស ដាក់​ជា​ក្រុម ពី​វាល "លេខ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់" ។

 6. រត់​សំណួរ ។

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ​បរិបទ និង​និមិត្ត​សញ្ញា​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

អនុគមន៍

Shows or hides a row for the selection of functions.

ឈ្មោះ​តារាង

បង្ហាញ ឬ​លាក់​ជួរដេក​សម្រាប់​ឈ្មោះ​តារាង ។

ឈ្មោះ​​ក្លែងក្លាយ

បង្ហាញ ឬ​លាក់​ជួរដេក​សម្រាប់​ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ ។

តម្លៃខុសគ្នា​

Retrieves only distinct values from the query. This applies to multiple records that might contain several repeating occurrences of data in the selected fields. If the Distinct Values command is active, you should only see one record in the query (DISTINCT). Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria (ALL).

ឧទាហរណ៍ បើ​មាន​ឈ្មោះ ​"Smith" ច្រើន​ដង​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន​របស់​អ្នក នោះ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា តម្លៃ​ខុស​គ្នា ដើម្បី​បញ្ជាក់​​ក្នុង​សំណួរ​ដែល​នឹង​មាន​ឈ្មោះ "Smith" តែ​ម្តង​គត់ ។

សម្រាប់​សំណួរ​មួយ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​វាល​ច្រើន បន្សំ​នៃ​តម្លៃ​ពី​វាល​ទាំងអស់​ត្រូវ​មាន​តម្លៃ​តៃ​មួយ ដូច្នេះ​ទើប​លទ្ធផល​អាច​ត្រូវ​បាន​​បង្កើត​ពី​កំណត់ត្រា​ជាក់លាក់​មួយ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​មាន "Smith នៅ ឈីកាហ្គោ" ម្តង​ក្នុង​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​របស់​អ្នក និង​មាន "Smith នៅ ឡុងដុង" ​ពីរ​ដង ។ ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​បញ្ជា តម្លៃ​ខុស​គ្នា សំណួរ​នឹង​ប្រើ​វាល​ពីរ "នាម​ត្រកូល" និង​"ទីក្រុង" ហើយ​ត្រឡប់​លទ្ធផល​សំណួរ "Smith នៅ ឈីកាហ្គោ" ម្តង និង​"Smith នៅ ឡុងដុង" ម្តង ។

ក្នុង SQL ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង DISTINCT ។

លីមីត

Allows you to limit the maximum number of records returned by a query.

If a Limit construction is added, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

ការ​សរសេរ​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង

When formulating filter conditions, various operators and commands are available to you. Apart from the relational operators, there are SQL-specific commands that query the content of database fields. If you use these commands in the LibreOffice syntax, LibreOffice automatically converts these into the corresponding SQL syntax via an internal parser. You can also enter the SQL command directly and bypass the internal parser. The following tables give an overview of the operators and commands:

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

អត្ថន័យ

លក្ខខណ្ឌ​ពិត​បើ...

=

ស្មើ​ទៅ​នឹង

... មាតិកា​វាល​​ដូចគ្នា​បេះបិទ​នឹង​កន្សោម​ដែល​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ ។

The operator = will not be displayed in the query fields. If you enter a value without any operator, the = operator is automatically assumed.

<>

មិន​ស្មើ

... មាតិកា​វាល​​មិន​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​កន្សោម​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ។

>

ធំ​ជាង

... មាតិកា​វាល​​ធំ​ជាង​កន្សោម​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ។

<

តូច​ជាង

... មាតិកា​នៃ​វាល​តូច​ជាង​កន្សោម​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ។

>=

ធំ​ជាង ឬ​ស្មើ

... មាតិកា​វាល​ធំជាង ឬ​ស្មើ​កន្សោម​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ។

<=

តូច​ជាង ឬ​ស្មើ

... មាតិកា​វាល​​តូច​ជាង ឬ​ស្មើ​កន្សោម​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ។


ពាក្យ​បញ្ជា LibreOffice

ពាក្យ​បញ្ជា SQL

អត្ថន័យ

លក្ខខណ្ឌ​ពិត​បើ...

IS EMPTY

IS NULL

គ្មាន​តម្លៃ

... the field contains no data. For Yes/No fields with three possible states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

មិន​ទទេ

... the field is not empty, i.e it contains data.

LIKE

placeholder (*) for any number of characters

placeholder (?) for exactly one character

LIKE

placeholder (%) for any number of characters

Placeholder (_) for exactly one character

ជា​ធាតុ​មួយ​នៃ

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

The (*) or (%) placeholder stands for any number of characters. The question mark (?) in the LibreOffice interface or the underscore (_) in SQL queries is used to represent exactly one character.

NOT LIKE

NOT LIKE

មិន​មែន​ជា​ធាតុ​របស់

... the field does not contain data having the specified expression.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

ឋិត​នៅ​ចន្លោះ [x,y]

... the field contains a data value that lies between the two values x and y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

មិន​ស្ថិត​ក្នុង​ចន្លោះ [x,y]

... the field contains a data value that does not lie between the two values x and y.

IN (a; b; c...)

Note that semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

មាន a, b, c...

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by a boolean OR operator. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

មិន​មាន a, b, c...

... the field does not contain one of the specified expressions a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

មាន​តម្លៃ ពិត

... ឈ្មោះ​វាល​​មាន​តម្លៃ ពិត ។

= FALSE

= FALSE

មាន​តម្លៃ មិន​ពិត

... the field data value is set to false.


ឧទាហរណ៍

='Ms.'

ត្រឡប់​ឈ្មោះ​វាល​ជាមួយ​នឹង​មាតិកា​វាល "អ្នក​នាង"

<'2001-01-10'

returns dates that occurred before January 10, 2001

LIKE 'g?ve'

returns records with field content such as "give" and "gave".

LIKE 'S*'

returns records with field contents such as "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

returns records with field content between the values 10 and 20. (The fields can be either text fields or number fields).

IN (1; 3; 5; 7)

returns records with the values 1, 3, 5, 7. If the field name contains an item number, for example, you can create a query that returns the item having the specified number.

NOT IN ('Smith')

returns records that do not contain "Smith".


Like Escape Sequence: {escape 'escape-character'}

ឧទាហរណ៍ ៖ select * from "វត្ថុ" where "ឈ្មោះ​វត្ថុ" like 'The *%' {escape '*'}

ឧទាហរណ៍​នឹង​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ធាតុ​ទាំងអស់ ដែល​ឈ្មោះ​ធាតុ​ចាប់ផ្តើម​ដោយ ​'The *' ។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា អ្នក​ក៏​អាច​ស្វែងរក​តួ​អក្សរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ​ជា​កន្លែង​ដាក់ ដូច​ជា *, ?, _, % ឬ​សញ្ញា​ចុច ។

Outer Join Escape Sequence: {oj outer-join}

ឧទាហរណ៍ ៖ select "ទំនិញ".* from {oj "វត្ថុ" LEFT OUTER JOIN "បញ្ជា​ទិញ" ON "វត្ថុ"."លេខ"="បញ្ជា​ទិញ".ANR}

ការ​សួរ​វាល​អត្ថបទ

To query the content of a text field, you must put the expression between single quotes. The distinction between uppercase and lowercase letters depends on the database in use. LIKE, by definition, is case-sensitive (though some databases don't interpret this strictly).

ការ​សួរ​វាល​កាល​បរិច្ឆេទ

Date fields are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax.

Date Type Element

SQL Escape syntax #1 - may be obsolete

SQL Escape syntax #2

SQL2 syntax

កាល​​បរិច្ឆេទ

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

ពេល​វេលា

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

កាល​បរិច្ឆេទ ពេល​វេលា

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


ឧទាហរណ៍ ៖ select {d '1999-12-31'} from world.years

Example: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (date literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

ការ​សួរ​វាល បាទ/ទេ

ដើម្បី​សួរ​វាល បាទ/ទេ គឺត្រូវ​ប្រើ​វាក្យ​សម្ពន្ធ​ខាង​ក្រោម​សម្រាប់​តារាង dBASE ៖

ស្ថានភាព

លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​សំណួរ

ឧទាហរណ៍

បាទ

សម្រាប់​តារាង dBASE ៖ មិន​ស្មើ​នឹង​តម្លៃ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ផ្តល់

=1 ត្រឡប់​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​ដែល​វាល បាទ/ទេ មាន​ស្ថានភាព "បាទ" ឬ​"ទេ" (បាន​ជ្រើស​ដោយ​មាន​ពណ៌​ខ្មៅ)

ទេ

.

=0 ត្រឡប់​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​ដែល​វាល បាទ/ទេ មាន​ស្ថានភាព "ទេ" ឬ​"បិទ" (មិន​ជ្រើស) ។

គ្មាន​សោះ

IS NULL

IS NULL ត្រឡប់​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​ដែល​វាល បាទ/ទេ មិន​មាន​ទាំង បាទ ឬ​ទេ (បាន​ជ្រើស​ជា​ពណ៌​ប្រផេះ) ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

វាក្យសម្ព័ន្ធ​អាស្រ័យ​លើ​ប្រព័ន្ធ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ប្រើ ។ អ្នក​គួរ​ចំណាំ​ផង​ដែរ​ថា វាល បាទ/ទេ អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ខុស​ៗ​គ្នា (តែ​ស្ថានភាព ២ ជំនួស​ឲ្យ ៣) ។


សំណួរ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run.

Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used.

In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In SQL mode this should be typed as WHERE "Field" = :Parameter_name

រូប​តំណាង​ព្រមាន

Parameter names may not contain any of the characters <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases.


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use LOWER (Field_Name) as the field and LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In SQL mode this should be typed as LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


Parameter queries may be used as the data source for subforms, to allow the user to restrict the displayed records.

បញ្ចូល​​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

The Parameter Input dialog asks the user to enter the parameter values. Enter a value for each query parameter and confirm by clicking OK or typing Enter.

The values entered by the user may consist of any characters which are allowable for the SQL for the relevant criterion; this may depend on the underlying database system.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


របៀប SQL

SQL មក​ពី​ពាក្យ "Structured Query Language" និង​ពណ៌នា​សេចក្តី​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព និង​ការ​គ្រប់គ្រង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ទំនាក់​ទំនង ។

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created.

You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use.

If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the Query designer. These queries must be executed in native SQL mode.

By clicking the Run SQL command directly icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by LibreOffice and sent directly to the database engine.

Please support us!