អ្នក​ជំនួយ​ការ​កម្មវិធី​បម្លែង​អឺរ៉ូ​

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

មានតែ​ឯកសារ​ដែល​បិទ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ ។ ទោះ​ជាយ៉ាង​ណាក៏​ដោយ​ វា​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​បម្លែង​អឺរ៉ូ​​ក្នុង​ឯកសារ​ដែលបើក​របស់​ LibreOffice  ។ ក្នុង​ករណី​នេះ​ ប្រអប់​បំបែក​នឹង​បើក​ ។ ប្រអប់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ពិពណ៌នា​ នៅ​ខាង​ចុង​នៃ​​​ភាគ​នេះ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Euro Converter.


រូប​តំណាង​ព្រមាន

មាន​តែ​រូបិយវត្ថុ​របស់​បណ្តា​ប្រទេស​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​សហគម​រូបិយវត្ថុ​អឺរ៉ុប​ប៉ណ្ណោះ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ ។


វិសាលភាព

ឯកសារ​តែ​មួយ​របស់​ LibreOffice Calc

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

ថតពេញលេញ

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

រូបិយវត្ថុ​

Specifies the currency to be converted into euros.

ថត​ប្រភព​/​ឯកសារ​ប្រភព​

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ថត​រង

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

បម្លែង​វាល​ និង​តារាង​ជា​ឯកសារ​អត្ថបទ​ផង​ដែរ​

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

តម្លៃ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​ ដែល​មិន​នៅ​ក្នុង​វាល​​ ឬ​ តារាង​មិន​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទេ​ ។


មិន​ការពារ​សន្លឹក​ដែល​គ្មាន​សំណួរ​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

ថត​គោលដៅ

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

បោះបង់

Closes the Euro Converter.

ជំនួយ

Activates the help for the dialog.

បម្លែង

Starts the conversion.

កំឡុង​ពេល​បម្លែង​​ ទំព័រ​មួយ​កំពុង​បង្ហាញ​ស្ថានភាព​វឌ្ឍន​ភាព ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ ។

ថយ​ក្រោយ

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

រូបតំណាង

កម្ម​វិធី​បម្លែង​ជា​អឺរ៉ូ

ប្រអប់​ កម្មវិធី​បម្លែង​អឺរ៉ូ​​ មានអនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

ឯកសារ​ទាំងមូល

Converts the entire document.

រូបិយវត្ថុ​

Specifies the currency to be converted into euros.

ជម្រើស

ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​បម្លែង​ក្នុង​ជួរ​នេះ​ ប្រសិន​អ្នក​មិន​បាន​ធី​ ប្រអប់ធីក​​​ ​ឯកសារ​ទាំង​មូល​​​​ ។ ជ្រើស​​ជម្រើស​មួយ​ និង ចុច​ធាតុ​ដែល​ចង់​បាន​ក្នុង​​ ពុម្ព​ / វាល​​ជួរ​រូបិយវត្ថុ​​  ។ ជួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​មើល​ឃើញ​ដូច​ក្នុង​ឯកសារ​ ។ ចុច​​ បម្លែង​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​បម្លែង​ ។

រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា

All cells with the selected Cell Styles are converted.

ក្រឡា​រូបិយវត្ថុ​ ក្នុង​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

ក្រឡា​ទទឹង​រូបិយវត្ថុ​ ក្នុង​ឯកសារ​ទាំង​មូល

All currency cells in the active document will be converted.

ជួរ​​ដែល​​​បាន​​ជ្រើស

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

ពុម្ព​/​ជួរ​រូបិយ​វត្ថុ​

Displays the ranges to be converted from the list.

Please support us!