នាំចេញ HTML

កំណត់​ការកំណត់​សម្រាប់​ការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារ LibreOffice Draw ឬ LibreOffice Impress នៅក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ HTML ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML Document file type. The dialog opens automatically.


ទំព័រ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ខុស​គ្នា​ អាស្រ័យ​លើ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​នៅ​ទំព័រ​ទី២​របស់​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ ។

ការ​នាំ​ចេញ HTML - ទំព័រ​​ ១​

នៅ​ទំព័រ​ដំបូង​ អ្នកអាច​ជ្រើស​ការ​រចនា​ដែល​មាន​ស្រាប់​ ឬ​ បង្កើត​ការរចនាថ្មីមួយ​ ។

ការ​នាំ​ចេញ​ HTML - ទំព័រ​ ២​

កំណត់​ប្រភេទ​នៃ​ការ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ ។

ការ​នាំ​ចេញ​ HTML - ទំព័រ​ ៣​

បញ្ជាក់​​ប្រភេទ​ក្រាហ្វិក​ និង គុណភាព​បង្ហាញ​អេក្រង់​គោលដៅ​ ។

ការ​នាំ​ចេញ HTML - ទំព័រ​ ៤

បញ្ជាក់​​ព័ត៌មាន​​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ចំណង​ជើង​នៃ​ការ​បោះពុម្ព​​ផ្សាយ​ ។

ការ​នាំ​ចេញ​ HTML - ទំព័រ​ ៥​

កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ប៊ូតុង​សម្រាប់​ការ​រុក​រក​តាមរយៈ​ស្លាយ​បង្ហាញ​ ។

ការ​នាំ​ចេញ​ HTML - ទំព័រ​ ៦​

កំណត់​ពណ៌​សម្រាប់​ការ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ ។

< Back

ត្រឡប់​ទៅ​ជម្រើស​ដែល​បាន​ធ្វើ​នៅ​លើ​ទំព័រ​មុន​ ។​ ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ ។ អ្នកក៏​អាច​ជ្រើស​ប៊ូតុង​នេះ​ម្តង​ ពេល​ដែល​អ្នក​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ជំហាន​កែសម្រួល​ទី​២​ ។

Next >

រក្សា​ទុក​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​ និង ផ្លាស់​ទី​ទៅ​ទំព័រ​បន្ទាប់​ ប៊ូតុង​នេះ​ក្លាយ​ជា​​អសកម្ម​នៅលើ​ទំព័រ​ចុង​ក្រោយ​របស់​ប្រអប់ ។​

បង្កើត

បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​ដោយ​យោងលើ​ការ​ជ្រើស និង​ការ​រក្សាទុក​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

LibreOffice រក្សា​ការ​កំណត់​អ្នក​ជំនួយ​ការ​បច្ចុប្បន្ន​ និង​ ប្រើ​ពួក​វា​ជាលំនាំដើម​​ ពេល​ដែល​អ្នក​បើក​អ្នកជំនួយ​ការ​ពេល​ក្រោយ​ ។


Please support us!