អ្នកជំនួយ​ការ​ទូរសារ

បើក​អ្នក​ជំនួយ​ការ​សម្រាប់​ទូរសារ ។ អ្នក​ជំនួយ​ការ​អាច​ជួយ​អ្នក​បង្កើត​ពុម្ព​ឯកសារ​សម្រាប់​ឯកសារ​ទូរសារ​ ។ បន្ទាប់​អ្នកអាច​​បោះពុម្ព​ឯកសារ​ទូរសារ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ ឬ ទៅ​ម៉ាស៊ីន​ទូរសារ​ ប្រសិន​បើ​កម្មវិធី​បញ្ជា​ទូរសារ​អាច​ប្រើ​បាន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Fax.


LibreOffice មក​ជាមួយ​ពុម្ព​សម្រាប់​ឯកសារ​ទូរសារ​ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​​ក្នុង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ដើម្បី​ឲ្យ​សម​នឹង​តម្រូវ​ការ​ផ្ទាល់របស់អ្នក​ ។ អ្នកជំនួយ​ការ​នាំ​អ្នក​ម្តង​មួយ​ជំហានៗ​ក្នុង​​ការ​បង្កើត​ពុម្ព​ឯកសារ​ និង ផ្តល់​ប្លង់​ និង ជម្រើស​រចនា​ជាច្រើន​​ ។ ការ​មើល​ឯកសារ​ជាមុន​ផ្តល់​ឲ្យអ្ន​ក​នូវ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​នៃ​វិធី​ដែល​ទូរសារ​បាន​បញ្ចប់​នឹង​បង្ហាញ​ឡើង ។

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ អ្នក​​អាច​កែប្រែ​​ធាតុ​ និង ជម្រើស​របស់​អ្នក​នៅ​ពេល​តែ​មួយ ។ អ្នក​ក៍​អាច​រំលង​ទំព័រ​ទាំង​មូល​ ឬ ​ទំព័រ​អ្នកជំនួយ​ការ​ទាំងអស់​ ក្នុង​ករណី​ដែល​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​ (លំនាំដើម)​ នៅ​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព ។

អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - រចនា​ទំព័រ

កំណត់​រចនាប័ទ្ម​នៃ​ឯកសារ​ទូរសារ​របស់អ្នក​ ។

អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​រួមបញ្ចូល

បញ្ជាក់​​ធាតុ​ទូរសារ​ដែល​ត្រូវ​បោះពុម្ព ។

អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - អ្នកផ្ញើ និង អ្នកទទួល

បញ្ជាក់លម្អិត​ព័ត៌​មាន​អ្នក​ទទួល​ និង អ្នក​ផ្ញើ​សម្រាប់​ទូរសារ ។

អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - បាតកថា

​បញ្ជាក់​ទិន្នន័យ​បាតកថា ។

អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - ឈ្មោះ និង ទីតាំង

កំណត់​ឈ្មោះ​ពុម្ព​ និង ទីតាំង ។

ថយ​ក្រោយ

ចុចប៊ូតុង ថយក្រោយ ដើម្បី​មើល​ការកំណត់​ដែលបានជ្រើស​នៅលើ​ទំព័រ​មុន ។ ការកំណត់​បច្ចុប្បន្ន នឹង​មិនត្រូវបាន​កែប្រែ ឬ លុបទេ ប្រសិនបើអ្នក​ចុច​លើ​ប៊ូតុងនេះ ។ ថយក្រោយ នឹង​មាន​សកម្មភាព​ពី ប៉ុន្មាន​វិនាទី​ដែលទៅកាន់​ទំព័រ​ថ្មី ។

បន្ទាប់

អ្នកជំនួយការ​រក្សាទុក​ការកំណត់​បច្ចុប្បន្ន និង ទៅកាន់​ទំព័រ​បន្ទាត់ ។ ប៊ូតុង បន្ទាប់ នឹង​អសកម្ម​នៅពេល​ដែលអ្នក​បានមកដល់​ទំព័រ​ចុងក្រោយ ។

បញ្ចប់

ដោយយោង​ទៅតាម ការជ្រើសរើស​របស់អ្នក អ្នកជំនួយការ​បង្កើត​ពុម្ពឯកសារ ហើយ​រក្សាវាទុក ។ ឯកសារ​ថ្មី បានពឹងផ្អែកលើ​ពុម្ព ដែលកើតឡើងនៅក្នុង​តំបន់ធ្វើការ ដែលមានឈ្មោះឯកសារ "UntitledX" ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

Please support us!