អ្នក​ជំនួយការ​សំបុត្រ

ចាប់​ផ្តើម​អ្នកជំនួយ​ការ​​សម្រាប់​ពុម្ព​សំបុត្រ​មួយ​ ។ អ្នកអាច​ប្រើ​ពុម្ព​នេះ​សម្រាប់​ទាំង​ការ​ទាក់ទង​ផ្ទាល់ខ្លួន​ និង ពាណិជ្ជកម្ម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Letter.


LibreOffice ចេញ​មក​ជាមួយ​ពុម្ព​គំរូ​សម្រាប់សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង ផ្ទាល់ខ្លួន​ ដែល​អ្នក​អាច​ប្តូរ​តម្រូវ​ការ​របស់អ្នក​ផ្ទាល់​តាមបំណង​ជាមួយ​នឹង​ជំនួយ​របស់​អ្នកជំនួយ​ការ​ ។ អ្នកជំនួយ​ការ​នាំ​​អ្នក​ម្តង​មួយ​ជំហាន​ៗ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ពុម្ព​ឯកសារ​ និង ផ្តល់​នូវ​ប្លង់ និង ជម្រើស​ការ​រចនា​​ជាច្រើន​​ ។ ការ​មើល​ជាមុន​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​នៃ​វិធី​ដែល​សំបុត្រ​បាន​បញ្ចប់​នឹង​បង្ហាញ​ដោយ​យោង​តាម​ការ​កំណត់​ដែលអ្នកជ្រើស ។

នៅ​ក្នុង​​អ្នកជំនួយ​ការ​ អ្នក​អាច​កែប្រែ​ធាតុ​​ និង ជ្រើស​របស់​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​ ។ អ្នក​ក៍​អាច​រំលង​ទំព័រ​ធាតុ​​ទាំង​មូល​ ឬ ​​ទំព័រ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​​ទាំង​អស់​ដែល​ក្នុង​ករណី​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​ (លំនាំដើម)​​នៅ​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព ។​

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ - រចនា​ទំព័រ

Specifies whether you want to create a personal or a business letter. The available options on the following pages vary depending on your choice.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​បង្កើត​​សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​មួយ​ អ្នកអាច​ជ្រើស​ធាតុ​ជាច្រើន​ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្នុង​ឯកសារ​របស់អ្នក​ ដែល​តាម​ធម្មតា​មិន​អនុវត្ត​ទៅ​សំបុត្រ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ ដូច​ជា​បន្ទាត់​ប្រធាន​បទ​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​​​​ជ្រើស​ជម្រើស​សំបុត្រ​ ផ្ទាល់ខ្លូន ទំព័រ​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​ធាតុ​​ចំពោះ​សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់អ្នកជំនួយ​ការ​ទេ ។


អ្នក​ជំនួយការ​សំបុត្រ - ប្លង់​ក្បាល​សំបុត្រ

Allows you to specify the elements that are already imprinted on your letterhead paper. Those elements are not printed, and the space they occupy is left blank by the printer.

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ - ធាតុ​ដែល​បាន​បោះពុម្ព

Defines the items to be included in the letter template.

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ - អ្នក​ទទួល និង​អ្នក​ផ្ញើ

Specifies the sender and recipient information.

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ - បាត​កថា

Specifies the information to include in the footer space.

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ - ឈ្មោះ និង​ទីតាំង

Specifies where and under which name you want to save the document and template.

ថយ​ក្រោយ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​លើ​ជំហាន​មុន​ ។ ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ ។

បន្ទាប់

រក្សា​ទុក​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​​ និង បន្ត​ទៅ​ទំព័រ​បន្ទាប់ ។

បញ្ចប់

ដោយ​យោង​ទៅតាម​ជម្រើស​របស់អ្នក​​​ អ្នកជំនួយ​ការ​បង្កើត​ពុម្ព​ឯកសារ​ថ្មី​មួយ​​ និង រក្សា​ទុក​វា​នៅ​លើ​ថាស​រឹង​របស់អ្នក​ ។ LibreOffice បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ពុម្ព​ដែល​​មាន​ស្រាប់​ ដែល​មានឈ្មោះ​ថា "គ្មាន​ចំណង​ជើង​ X" (X តំណាង​ឲ្យ​​លេខ​រៀង​តៗគ្នា​)​ និង បង្ហាញ​វា​នៅលើ​ផ្ទៃ​ការ​ងារ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

LibreOffice រក្សា​ទុក​ការ​កំនត់​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​អ្នកជំនួយ​ការ​ ដោយ​យោង​តាម​ពុម្ព​ដែល​​បានជ្រើស​ ។ ការ​កំណត់​​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​ពេល​ក្រោយ​ ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​សកម្ម​ ។


Please support us!