កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

អក្សរ​ធំ​ពីរ​តួ​​នៅ​ខាង​ដើម​ពាក្យ​មួយ​ និង ប្រយោគ​មួយ​ ត្រូវ​បាន​កែ​ទៅ​ជា​អក្សរ​ធំ​តែ​មួយ​តួ ។

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ​បាន​កែ​ប្រែ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ដូច្នេះ​ពាក្យ​មួយ​ដែល​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​អក្សរ​ធំពីរ​តួ​ នៅ​ខាង​ដើម​នៃ​ប្រយោគ​មួយ​​ ឥឡូវ​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​អក្សរ​ធំ​មួយ​តួ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!