បង្អួច​ជំនួយ​របស់ LibreOffice

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​សម្រាប់​កំណែ​ទាំងអស់​របស់​កម្មវិធី មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​​ឯកសារ​ប្រភព​តែ​មួយ ។ មុខងារ​មួយ​ចំនួន​បាន​ពិពណ៌នា​នៅ​ក្នុង​ជំនួយ មិនអាច​ត្រូវបាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ការ​ចែកចាយ​ធម្មតា​នេះ​ទេ ។ លក្ខណៈពិសេស​ជាក់លាក់​មួយ​ចំនួន​ចំពោះ​ការ​ចែកចាយ​មិនអាច​ត្រូវបាន​អធិប្បាយ​នៅ​ក្នុង​ជំនួយ​នេះ​ទេ ។


The Help window shows the currently selected Help page.

The Toolbar contains important functions for controlling the Help system:

រូបតំណាង

Hides and shows the navigation pane.

រូបតំណាង

Moves back to the previous page.

រូបតំណាង

Moves forward to the next page.

រូបតំណាង

Moves to the first page of the current Help topic.

រូបតំណាង

Prints the current page.

រូបតំណាង

Adds this page to your bookmarks.

រូបតំណាង​ស្វែងរក

Opens the Find on this page dialog.

ពាក្យ​បញ្ជា​ទាំង​នេះ​ក៏​អាច​រក​ឃើញ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​ឯកសារ​ជំនួយ​ ។

ទំព័រ​ជំនួយ​

You can copy from the Help Viewer to the clipboard on your operating system with standard copy commands. For example:

 1. នៅ​លើ​ទំព័រ​ជំនួយ​មួយ​ ជ្រើស​អត្ថបទ​​ដែល​អ្នក​ចង់​ចម្លង​ ។

 2. Press +C.

ដើម្បី​ស្វែងរក​ទំព័រ​ជំនួយ​បច្ចុប្បន្ន ៖

 1. ចុច​រូប​តំណាង​ ស្វែង​រក​លើ​ទំព័រ​នេះ ។

  ប្រអប់​ ​ស្វែង​រក​នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ​​ បើក ។​

  រូប​តំណាង​ចំណាំ

  You can also click in the Help page and press +F.


 2. ក្នុង​ប្រអប់​ ស្វែង​រក​ បញ្ចូល​អត្ថបទ ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​ ។

 3. ជ្រើស​ជម្រើស​ស្វែង​រក​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

 4. ចុច​ ស្វែង​រក​ ។

  ដើម្បី​ស្វែង​រក​ពាក្យ​ស្វែង​រក ​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​បន្ទាប់​​​នៅលើ​ទំព័រ​ ចុច​ ស្វែង​រក​ ម្តងទៀត​ ។

ស្លាប​ព្រិល​រុក​រក​

ស្លាប​ព្រិល​​រុក​រក​របស់​បង្អួច​ជំនួយ​ មាន​ទំព័រ​ផ្ទាំង​​ មាតិកា​​ លិបិក្រម​ ស្វែង​រក​​ និង កន្លែង​ចំណាំ

ប្រអប់​បញ្ជី​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​កំពូល​ ជាកន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ម៉ូឌុល​ផ្សេងៗ​របស់​ LibreOffice ។ ទំព័រ​ផ្ទាំង​​ លិបិក្រម​​ និង​ ស្វែង​រក​​ មាន​តែ​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ម៉ូឌុល​​របស់​LibreOffice ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

មាតិកា​

បង្ហាញ​លិបិក្រម​នៃ​ប្រធានបទ​ចម្បង​របស់​ម៉ូឌុល​ទាំងអស់ ។

លិបិក្រម​

បង្ហាញ​បញ្ជី​ពាក្យ​គន្លឹះ​លិបិក្រម សម្រាប់​ម៉ូឌុល LibreOffice ដែល​បាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

ស្វែង​រក

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​អនុវត្ត​ការ​ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ពេញលេញ​ ។ ការ​ស្វែង​រក​នឹង​រួម​បញ្ចូល​មាតិកា​ជំនួយ​​ទាំង​មូល​នៃ​ម៉ូឌុល​របស់​ LibreOffice​ ដែល​បានជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ។

កន្លែង​ចំណាំ​

មាន​កន្លែង​ចំណាំ​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ ។ អ្នក​អាច​កែសម្រួល​​​ ឬ​ លុប​កន្លែង​ចំណាំ​ ឬ​ ចុច​ពួក​វា ​ដើម្បី​ទៅ​ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​​ ។


Please support us!