គ្រាប់ចុច​ផ្លូវកាត់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បញ្ជី​គ្រាប់ចុច​ផ្លូវកាត់​ដែល​មាន​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវកាត់​ទូទៅ​នៅ​ក្នុង LibreOffice ក៏​អនុវត្ត​ដែរ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​មួយ​ចំនួន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។ គ្រាប់​ចុច​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃ​តុ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន LibreOffice ។ ព្យាយាម​ផ្ដល់​គ្រាប់​ចុច​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ​សម្រាប់ LibreOffice នៅ​ក្នុងឧបករណ៍ - ផ្លាស់ប្ដូរ​តាម​បំណង - ក្ដារ​ចុច ឬ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។


គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​

ក្នុង​​ការ​រចនា​សំណួរ​

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

Effect

F6

លោត​ចន្លោះ​តំបន់​រចនា​សំណួរ​ ។

លុប

លុប​តារាង​មួយ​ពី​ការ​រចនា​សំណួរ​ ។

ថេប (Tab)

ជ្រើស​បន្ទាត់​ត​ភ្ជាប់​ ។

​​ប្តូរ ​(Shift)​+F10

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ ។

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


បង្អួច​លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជា​

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

Effect

+ព្រួញ​ចុះក្រោម

បើក​​ប្រអប់​បន្សំ​ ។

+ព្រួញ​ឡើង​លើ

បិទ​ប្រអប់​បន្សំ​ ។

ប្តូរ (Shift) + បញ្ចូល (Enter)

បញ្ចូល​បន្ទាត់​ថ្មី​មួយ​ ។

​​ព្រួញ​ឡើង​លើ

ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​បន្ទាត់​មុន​ ។

ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម

ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​បន្ទាត់​បន្ទាប់​ ។

បញ្ចូល​​(Enter)

បញ្ចប់​ការ​បំពេញ​ក្នុងវាល​​ និង ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​វាល​​បន្ទាប់ ។

+F6

កំណត់​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ (ប្រសិន​មិន​នៅ​ក្នុង​របៀប​រចនា) ទៅ​វត្ថុ​បញ្ជា​ដំបូង​ ។ វត្ថុ​បញ្ជា​ដំបូង​គឺ​ជា​​វត្ថុ​បញ្ជា​ដំបូង​​ដែល​ត្រូវ​បានរាយ​បញ្ជី​ក្នុង​កម្ម​វិធី​រុក​រក​សំណុំបែប​បទ​ ។


ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​បង្កើត​ប្រអប់​មូល​ដ្ឋាន

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

Effect

+ទំព័រលើ

លោតរវាង​​​​ផ្ទាំង​ ។

+ទំព័រ​ក្រោម

លោតរវាង​​​​ផ្ទាំង​ ។

F6

Jumps between windows.

ថេប (Tab)

ជម្រើស​របស់​វាល​​វត្ថុ​​បញ្ជា​ ។

ប្តូរ (Shift) + ថេប (Tab)

​ជម្រើស​របស់​វាល​​វត្ថុ​បញ្ជា​ ក្នុង​ទិស​ផ្ទុយ​គ្នា​ ។

+បញ្ចូល(Enter)

បញ្ចូល​​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​គ្រប់​ជំហាន​ ១​ ម.ម ក្នុង​ទិស​រៀងៗ​ខ្លួន​ ។ ក្នុង​របៀប​ការ​កែ​សម្រួល​ចំណុច​ វា​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​​ជ្រើស​ ។

+ថេប(Tab)

ក្នុង​របៀប​​ការ​​កែ​សម្រួល​ចំណុច​ លោត​ទៅ​ចំណុច​ទាញ​បន្ទាប់​ ។

ប្ដូរ(Shift)++ថេប (Tab)

ក្នុង​របៀប​ការ​កែសម្រួល​ចំណុច​ លោត​ទៅ​ចំណុច​ទាញ​មុន​ ។

គេច​ (Esc)

ចេញ​ពី​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ។


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

Effect

ចន្លោះ​មិន​ឃើញ (Spacebar)

បិទ​បើក​ជម្រើស​ជួរ​ដេក​ លើក​លែង​តែ​ពេល​ដែល​ជួរ​ដេក​ស្ថិត​ក្នុង​របៀប​កែ​សម្រួល​ ។

+ថេប(Tab)

Toggles row selection.

ប្តូរ​(Shift)​+ចន្លោះ​មិនឃើញ​​(Spacebar)

Selects the current column.

+ទំព័រលើ

Moves pointer to the first row.

+ទំព័រ​ក្រោម

Moves pointer to the last row.


Please support us!