ផ្កាយ និង​បដា

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ផ្កាយ និង​បដា ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពីវា​​ទៅកាន់​ឯកសារ​របស់អ្នកបាន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Icon Stars

ផ្កាយ


ចុច​រូបតំណាង​នៅលើ​របារ​ឧបករណ៍​ផ្កាយ និង​បដា ហើយ​បន្ទាប់មក​អូស​នៅក្នុង​ឯកសារ ដើម្បី​គូរ​រូបរាង ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

រាង​មួយ​ចំនួន​មាន​ចំណុច​ទាញ​ពិសេស​ដែល​អ្នក​អាច​​​អូស​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​របស់​រាង​ ។ ព្រួញ​កណ្តុរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​ទៅ​ជា​រូប​​ដៃ​​នៅ​លើ​ចំណុច​ទាញ​ពិសេស ។


Please support us!