​របៀប​ក្រាហ្វិក​​

រាយ​គុណលក្ខណៈ​ទិដ្ឋភាព​សម្រាប់​វត្ថុក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​បង្កប់​ និង តភ្ជាប់​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ​លើក​លែង​តែ​ទិដ្ឋភាព​របស់​វត្ថុ​ ។​

រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា

របៀប​ក្រាហ្វិក

លំនាំដើម

ទិដ្ឋ​ភាព​របស់​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

មាត្រដ្ឋាន​ប្រផេះ

វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ជា​មាត្រដ្ឋាន​ប្រផេះ​។ វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ពណ៌​អាច​ក្លាយជា​មួយពណ៌​ជា​មាត្រដ្ឋាន​ប្រផេះ ។ អ្នកក៏អាច​ប្រើ​គ្រាប់​រំកិល​ពណ៌​ដើម្បី​អនុវត្ត​ពណ៌​សុទ្ធ​ទៅ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​មួយ​ពណ៌ ។

ស​ខ្មៅ

វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​ពណ៌​ស​ខ្មៅ​ ។ តម្លៃ​ពន្លឺ​ទាំង​អស់​ទាប​​ជាង​ ៥០%​ នឹង​បង្ហាញ​ពណ៌​ខ្មៅ​ តម្លៃ​ពន្លឺ​ទាំង​អស់​លើស​ពី​ ៥០%​ នឹង​បង្ហាញ​ពណ៌​ស​ ។

ព្រាល​ៗ

វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​បង្កើន​ពន្លឺ ហើយ​បន្ថយ​កម្រិត​ពណ៌ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ប្រើ​វា​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ជា​របាំង​ទឹក ។

Please support us!