ស្វែង​រក​កំណត់​ត្រា​

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

រក​កំណត់​ត្រា


ពេលកំពុង​​ស្វែង​រក​តារាង​មួយ​ វាល​​ទិន្នន័យ​របស់​តារាង​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ស្វែង​រក​ ។ ពេល​កំពុង​ស្វែង​រក​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ វាល​ទិន្នន័យ​របស់​តារាងដែល​​បាន​តភ្ជាប់​ជាមួយ​សំណុំ​បែបបទ​​ត្រូវ​បាន​ស្វែង​រក​ ។

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


មុខងារ​​ស្វែង​រក​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​តែ​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ ។ ពេល​ហៅ​មុខងារ​​ស្វែង​រក​ពី​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​មួយ​ អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ជួរ​ឈរ​នីមួយៗ​​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាងដែល​ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ជួរ​ឈរ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​របស់​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ ។

ស្វែង​រក​

បញ្ជាក់​ប្រភេទ​នៃ​ការ​ស្វែង​រក ។

អត្ថបទ ៖

បញ្ចូល​ពាក្យស្វែង​រក​ក្នុង​ប្រអប់​ ឬ​ ជ្រើស​វា​ពី​បញ្ជី ។ អត្ថបទ​ក្រោម​​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​រួច​ហើយ​ក្នុង​ប្រអប់ផ្សំ អត្ថបទ ។ ចំណាំ​ថា​ខណៈពេល​រត់​ការ​ស្វែង​រក​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ ថេប​ និង បំបែក​​បន្ទាត់​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​ទេ ។

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

មាតិកា​វាល​​គឺ NULL

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​នឹង​រក​ឃើញ​វាល​ដែល​គ្មាន​ទិន្នន័យ ។

មាតិកាវាល​​មិន​មែន​ NULL

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​​នឹង​​​​រក​ឃើញ​វាល​ដែល​មាន​ទិន្នន័យ ។

កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​​ស្វែង​រក

បញ្ជាក់​វាល​​សម្រាប់ការ​​ស្វែង​រក​ ។

សំណុំ​បែបបទ

បញ្ជាក់លម្អិត​សំណុំ​​សម​​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យការ​ស្វែង​រក​កើត​ឡើង​ ។

note

ប្រអប់​បន្សំ​ សំណុំ​បែប​បទ​​ គឺ​មើល​ឃើញ​តែ​ក្នុង​ករណី​​ដែល​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ជា​ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ដែល​មាន​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រឹម​ត្រូវ​ច្រើន​ជាងមួយ​ ។ វា​មិន​បង្ហាញ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ការ​ស្វែង​រក​ក្នុង​តារាង​ ឬ​ សំណួរ​ទេ ។


ឯកសារ​​សំណុំ​បែបបទ​អាច​មាន​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រឹម​ត្រូវ​ច្រើន​ ។ ​ទាំង​នេះ​គឺ​ជា​សមាសភាគ​សំណុំ​បែប​បទ​នីមួយៗ​​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ត​ភ្ជាប់​​​ទៅ​តារាង​ ។​

ប្រអប់​បន្សំ​ សំណុំ​បែប​បទ​ មាន​ឈ្មោះ​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រឹម​ត្រូវ​ សម្រាប់​វត្ថុ​បញ្ជា​ណា​មួយ​ដែល​មាន​ ។

វាល​ទាំងអស់

ស្វែង​រក​គ្រប់វាល​ទាំងអស់​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​រត់​ការ​ស្វែង​រក​មួយ​ក្នុង​តារាង​មួយ​ វាល​ទាំងអស់​ក្នុង​តារាង​នឹង​ត្រូវ​បាន​ស្វែង​រក ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​រត់​ការ​ស្វែង​រក​មួយ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ វាល​ទាំងអស់​របស់​សំណុំ​បែបបទ​ត្រឹមត្រូវ​ (បាន​បញ្ចូល​ក្រោម សំណុំ​បែបបទ) នឹង​ត្រូវ​បាន​ស្វែង​រក ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​រត់​ការ​ស្វែង​រក​មួយ​ក្នុង​វា​ល​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​មួយ​ ជួរ​ឈរ​ទាំងអស់​​ដែល​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់ទៅ​វាល​តារាង​ទិន្នន័យ​ដែល​ត្រឹម​ត្រូវ​​នឹង​ត្រូវ​បាន​ស្វែង​រក ។

ចំណាំ​ថា​ វាល​​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រឹម​ត្រូវ​បច្ចុប្បន្ន​​មិន​ត្រូវ​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​វាល​​របស់​ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​ ។ ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​មាន​វាល​​ដែល​ចង្អុល​ទៅ​នឹង​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ជា​ច្រើន​ (​នោះ​គឺ​ សំណុំ​បែប​បទ​ត្រឹម​ត្រូវ​ច្រើន​) ជម្រើស​ វាល​​ទាំងអស់​​នឹង​ស្វែង​រក​តែ​​​វាល​​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​ប៉ុណ្ណោះ ។

វាល​តែ​មួយ

ស្វែង​រក​តាមរយៈ​វាល​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ។

ការកំណត់

កំណត់​ការ​កំណត់​ដើម្បី​ត្រួតត្រា​ការ​ស្វែងរក ។

ទីតាំង

បញ្ជាក់លម្អិត​ទំនាក់ទំនង​របស់​ពាក្យ​ស្វែង​រក​ និង មាតិកា​វាល​ ។ ជម្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន ៖

Position

Description

កន្លែង​ណា​មួយ​ក្នុង​វាល​

ត្រឡប់​វាល​ទាំងអស់​ដែលមាន​លំនាំ​ស្វែង​រក​នៅ​កន្លែង​ណា​ក៏​បាន​ក្នុង​ក្រឡា​ទទឹង​ ។

ដើម​វាល​

ត្រឡប់​គ្រប់​ក្រឡា​ទទឹង​ដែល​មាន​លំនាំ​ស្វែង​រក​នៅ​ដើម​វាល​។

ចុងវាល​

ត្រឡប់​វាល​ទាំងអស់​ដែល​មាន​លំនាំ​ស្វែង​នៅ​​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​វាល​។

វាល​​​ទាំង​មូល​

ត្រឡប់​វាល​​ទាំងអស់​ដែល​មាន​លំនាំ​ស្វែង​រក​ជា​​​​​​ការ​ផ្គូ​ផ្គង​ពិត​ប្រាកដ​​ទៅ​​មាតិកា​របស់​វាល​ ។​


note

​បើ​ប្រអប់​ធីក​ កន្សោម​អក្សរ​ជំនួស​​ ត្រូវ​បានធីក​ អនុគមន៍​នេះ​គឺ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ ។


អនុវត្ត​ទ្រង់​ទ្រាយ​វាល​

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​ទ្រង់ទ្រាយ​វាល​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ពិចារណា​ពេល​ស្វែង​រក​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ទ្រង់ទ្រាយ​វាល​​​គឺ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​​​មើល​ឃើញ​ទាំងអស់​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​លទ្ធភាព​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

  1. ក្នុង​របៀប​រចនា​តារាង​សម្រាប់​លក្ខណសម្បត្តិ​​របស់​វាល​

  2. ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ជួរ​ឈរ

  3. ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​នៅ​លើ​លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជ ។

ប្រសិន​បើ​​ប្រអប់​​​ អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​វាល​​​ ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​​ទិន្នន័យ​របស់​តារាង​ ឬ​សំណុំ​បែប​​បទ​ត្រូវ​បាន​ស្វែង​រក​ដោយ​ប្រើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដែល​បាន​កំណត់​នៅ​ទីនេះ ។ ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​មិនត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ទេ​ ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ស្វែង​រក​ដោយ​ប្រើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ឧទាហរណ៍ ៖

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

អនុវត្ត​ទ្រង់​ទ្រាយ​វាល​

​លំនាំ​ស្វែង​រក

លើ

"Feb" ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​ ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ "2" ។

បិទ

"2" ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​ ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​​ "Feb" ។


​សូម​ណែ​នាំ​ថា ​អ្នក​តែង​តែ​​ស្វែង​រក​​​ដោយ​ប្រើ​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយវាល​ ។

ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​បញ្ហា​ដែល​អាច​កើត​មាន​ឡើង​​ពេល​ស្វែង​រក​ដោយ​មិន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​វាល​ ។ បញ្ហា​ទាំង​នេះ​អាស្រ័យ​លើ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ប្រើ​ និង​ កើត​ឡើង​សម្រាប់​តែ​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​លំនាំ​ដើម​ខាង​ក្នុង​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ៖​

​ស្វែងរក​លទ្ធផល​​

មូលហេតុ

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​រក្សា​ទុក​​​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ​ខាង​ក្នុង​ ដោយ​ប្រើ​វាល​​កាលបរិច្ឆេទ​/ពេល​វេលា​ ។

"45.79" មិន​ត្រឡប់​ "45.79" ទោះបី​ជា​ជម្រើស​ វាល​ទាំង​មូល​​ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ ក្រោម​​ ទីតាំង ។

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


ក្នុង​ករណី​នេះ ទ្រង់ទ្រាយ​ស្តង់ដារ គឺ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​យោង​លើ​ទិន្នន័យ​ដែលបាន​ទុក​ខាងក្នុង ។ វាមើលមិនឃើញ​ជានិច្ច​ចំពោះ​អ្នកប្រើ ជាពិសេស​នៅពេល​ដែល​វា​ត្រូវបាន​ប្រើ​សម្រាប់​ក្លែង​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ (ឧទាហរណ៍ វាល​ពេលវេលា​ក្នុង​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ dBASE) ។ វា​អាស្រ័យលើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែលបានប្រើ និង​ប្រភេទ​ទិន្នន័យរៀងខ្លួន ។ ការ​ស្វែងរក​ដោយ​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​វាល គឺ​ត្រឹមត្រូវ​នៅពេល​ដែល​អ្នក​ចង់​រក​អ្វី​ដែលបាន​បង្ហាញ​ពិត ។ វា​រួមបញ្ចូល​វាល​កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា កាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលា និង​លេខ/ទ្វេ ។

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ស្វែងរក​តម្លៃ​ប្រអប់​ធីក ហើយ អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​វាល បើក បន្ទាប់មក​អ្នក​នឹង​ទទួល "1" សម្រាប់​ប្រអប់​ធីក​ដែលបាន​សម្គាល់ "0" សម្រាប់​ប្រអប់​ធីក​ដែលមិនបាន​សម្គាល់ ហើយ​ខ្សែអក្សរ​ទទេ​សម្រាប់​ប្រអប់​ធីក​ដែល​មិនបាន​កំណត់ (កំណត់) ។ ប្រសិន​បើ​​បាន​អនុវត្ត​ការ​ស្វែងរក​ដោយ អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយវាល កំណត់​ទៅ​បិទ នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញតម្លៃ​លំនាំដើម​អាស្រ័យ​លើ​ភាសា "TRUE" ឬ "FALSE" ។

ប្រសិន​អ្នក​ប្រើ​​ អនុវត្ត​ទ្រង់​ទ្រាយ​វាល​​​ ខណៈ​ពេល​ស្វែង​រក​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​ អ្នក​ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​ ។ ​ប្រសិន​អ្នក​មិន​ប្រើ​​ អនុវត្ត​​ទ្រង់​ទ្រាយវាល​​​ អ្នក​​នឹង​ស្វែង​រក​​មាតិកា​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​​នឹង​ទ្រង់​ទ្រាយ​វាល​​ស្តង់ដារ​ ។

ករណី​ដំណូច

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​ករណិ​អក្សរ​ធំ​ និង តូច​​ត្រូវ​បាន​ពិចារណា​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ស្វែង​រក ។

ស្វែង​រក​ថយ​ក្រោយ

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​ដំណើរ​ការ​ស្វែង​នឹង​រត់​ក្នុង​ទិស​បញ្ច្រាស​ ពី​កំណត់​ត្រា​ចុង​ក្រោយ​​ទៅ​​កំណត់ត្រា​ដំបូង ។

ពី​កំពូល​​/​ពី​បាត​

ចាប់ផ្តើម​ការ​ស្វែង​រក​ ។ ការ​ស្វែង​រក​ទៅ​មុន​ចាប់​ផ្តើម​ម្តង​ទៀត​ជាមួយ​កំណត់​ត្រា​ដំបូង ។ ការ​ស្វែង​រក​ថយ​ក្រោយ​ចាប់​ផ្តើមម្តង​ទៀត​ជាមួយ​​កំណត់​ត្រា​ចុង​ក្រោយ ។

កន្សោម​​សញ្ញា​​​ជំនួស

You can use the following wildcards:

ជំនួស​

អត្ថន័យ

ឧទាហរណ៍

?

សម្រាប់​តួអក្សរ​បំពាន​មួយ​យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ

"?loppy" ត្រឡប់ "Floppy"

"M?ller" ជា​ឧទាហរណ៍​ ត្រឡប់​ជា​ Miller និង​ Moller

*

សម្រាប់​តួអក្សរ​បំពាន 0 ឬ​ច្រើន

"*-*" ត្រឡប់​ "ZIP-Drive" និង "CD-ROM"

"M*er" ត្រឡប់​គ្រប់​ធាតុ​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​​ "M" និង​ បញ្ចប់​ដោយ​​ "er" (ឧទាហរណ៍​​ Miller, Moller, Mather)


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

កន្សោម​​ធម្មតា

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

ការ​ស្វែង​រក​ជាមួយ​កន្សោម​ធម្មតា​ ​ផ្តល់​នូវ​ជម្រើស​​ច្រើនជាង​ការ​ស្វែង​រក​ជាមួយ​កន្សោម​តួអក្សរ​ជំនួស​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្វែងរក​ដោយ​ប្រើ​កន្សោម​ធម្មតា ​តួអក្សរ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ត្រូវ​គ្នា​នឹង​តួអក្សរ​​ ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​ជាមួយ​តួអក្សរ​ជំនួស​ ៖​​

ស្វែង​រក​ជាមួយ​នឹង​កន្សោម​អក្សរ​ជំនួស

ស្វែង​រក​ជាមួយ​កន្សោម​ធម្មតា

?

.

*

.*


ស្វែងរក​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

ផ្គូផ្គង​ទទឹង​តួអក្សរ​ (លុះ​ត្រា​តែ​បើក​ភាសា​អាស៊ី)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

មាន​សម្លេង​​ដូច​ (ភាសា​ជប៉ុន​) (លុះ​ត្រា​តែ​បើក​ភាសា​អាស៊ី)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

ចាត់​ទុក​ថា​ស្មើ​​​គ្នា

បញ្ជាក់​ជម្រើស​ដែល​ត្រូវ​ចាត់ទុកជា​សញ្ញា​ស្មើ​នៅ​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក។

មិន​អើពើ

បញ្ជាក់​តួអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​មិន​អើពើ។

រដ្ឋ

បន្ទាត់​ ស្ថាន​ភាព​ បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​ទាំងអស់​​ដែល​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​ដោយ​ការ​ស្វែង​រក​ ។ ប្រសិន​ការ​ស្វែង​រក​ឈាន​ដល់​ចុង​បញ្ចប់ ​(ឬ​​​ចាប់​ផ្តើម)​​​ ​របស់​តារាង​មួយ​ ការ​ស្វែង​រក​ត្រូវ​បាន​បន្ត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​​​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ។

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

ប្រសិន​ការ​ស្វែង​រក​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ ​វាល​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​​ក្នុង​តារាង​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ ។ អ្នកអាច​បន្ត​ការ​ស្វែង​រក​ដោយ​ចុច​ប៊ូតុង​ ស្វែង​រក​ ម្តង​ទៀត​ ។ អ្នកអាច​បោះបង់​​ដំណើរ​ការ​ស្វែង​រក​​ដោយ​ចុច​ប៊ូតុង​ ​បោះបង់​​ ។

បិទ

បិទ​ប្រអប់​ ។ ការ​កំណត់​របស់​ការ​ស្វែង​រក​ចុង​ក្រោយ​​នឹង​ត្រូវ​បានរក្សា​ទុក​រហូត​ដល់​ពេលអ្នក​បិទ ។ LibreOffice ។

​បើ​តារាង​ ឬ​ បង្អួច​ជា​ច្រើន​​ត្រូវ​បើក​​ អ្នក​អាច​កំណត់​ជម្រើស​ស្វែងរក​​ខុសៗ​គ្នា​សម្រាប់​ឯកសារ​នីមួយៗ​ ។ ពេល​អ្នក​បិទ​ឯកសារ​មាន​តែ​ជម្រើស​ស្វែង​រក​របស់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បិទ​ចុង​ក្រោយ នឹង​​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ ។

Please support us!