អ្នក​ជំនួយការ ធាតុ​តារាង / ប្រអប់​បញ្ជី / ប្រអប់​បន្សំ ៖ ទិន្នន័យ

ជ្រើស​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ និង តារាង​ដែល​វាល​​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​គ្នា​​ ។ ប្រសិន​អ្នក​បញ្ចូល​វាល​​សំណុំ​បែប​បទ​ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ត​ភ្ជាប់​ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​រួច​ហើយ​នោះ​ ទំព័រ​នេះ​នឹង​ក្លាយ​ជា​​​មើល​មិន​ឃើញ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​របារ​ឧបករណ៍ វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែប​បទ​ ចុច​រូបតំណាង​ វត្ថុ​​បញ្ជា​បន្ថែម​ ចុច​រូប​តំណាង​ វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ និង​​ទាញ​កណ្ដុរ​ដើម្បី​បង្កើត​វាល​ ។ គ្មាន​អ្នក​តភ្ជាប់​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឡើយ ។


ប្រភព​ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់​​ប្រភព​ទិន្នន័យ ដែល​មាន​តារាង​ដែល​ចង់​បាន ។

តារាង

បញ្ជាក់​​តារាង​ដែល​ចង់​បាន ។

Please support us!