អ្នកជំនួយ​ការ​ធាតុ​តារាង

ប្រសិន​អ្នក​បញ្ចូល​​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ​ អ្នក​ជំនួយ​ការ​ធាតុ​តារាង​​ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ។ ក្នុង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​នេះ​ អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​​អន្តរ​សកម្ម​ដែល​ព័ត៌​មាន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​របារ​ឧបករណ៍ វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ ចុច​រូបតំណាង​ វត្ថុ​បញ្ជា​បន្ថែម​ ចុច​រូបតំណាង​ វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​ និង​អូស​កណ្ដុរ​ដើម្បី​បង្កើត​វាល ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​អាច​ប្រើ​រូបតំណាង បើក​/​បិទ​អ្នកជំនួយ​ការ​ ដើម្បី​រក្សា​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ពី​ការ​​​ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។


អ្នក​ជំនួយការ ធាតុ​តារាង / ប្រអប់​បញ្ជី / ប្រអប់​បន្សំ ៖ ទិន្នន័យ

ជ្រើស​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ និង តារាង​ដែល​វាល​​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​គ្នា​​ ។ ប្រសិន​អ្នក​បញ្ចូល​វាល​​សំណុំ​បែប​បទ​ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ត​ភ្ជាប់​ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​រួច​ហើយ​នោះ​ ទំព័រ​នេះ​នឹង​ក្លាយ​ជា​​​មើល​មិន​ឃើញ​ ។

អ្នក​ជំនួយការ ធាតុ​តារាង ៖ ជម្រើស​វាល

បញ្ជាក់​​ថា​តើ​វាល​​មួយ​ណា​ ក្នុង​វាល​​វត្ថុ​បញ្ជា​តារាង​គួរ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

ថយ​​ក្រោយ

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

បន្ទាប់

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!