ទិន្នន័យ​

ទំព័រ​ផ្ទាំង​​ ទិន្នន័យ​​ កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​​សំណុំ​​បែប​បទ​ ដែល​សំដៅ​ទៅ​លើ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​សំណុំ​បែប​បទ​ ។​

កំណត់​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ដែល​សំណុំ​បែប​បទ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ ឬ​បញ្ជាក់​ថាតើ​ទិន្នន័យ​អាច​ត្រូវ​បាន​កែសម្រួល​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ ។ ក្រៅ​ពី​​មុខងារ​​តម្រង​ និង តម្រៀប​ អ្នក​ក៏​ស្វែង​រក​ផង​ដែរ​នូវ​លក្ខណសម្បត្តិ​ចាំបាច់​ដើម្បី​បង្កើត​ សំណុំ​បែប​បទ​រង​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.


ខួប

Determines how the navigation should be done using the tab key. Using the tab key, you can move forward in the form. If you simultaneously press the Shift key, the navigation will follow the opposite direction. If you reach the last (or the first) field and press the tab key again, it can have various effects. Define the key control with the following options:

ជម្រើស

អត្ថន័យ

លំនាំដើម

ការ​កំណត់​នេះ​កំណត់​ខួប​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដែល​អនុវត្ត​តំណ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់​មួយ​ ៖ ប្រសិន​សំណុំ​បែប​បទ​មាន​តំណ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ​ជា​​លំនាំ​ដើម​ គ្រាប់​ចុច​ថេប​ (Tab) នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​កំណត់​ត្រា​មុន ឬ​បន្ទាប់​ ពេល​​ចាក​ចេញ​ពី​វាល​​ចុង​ក្រោយ​ (​មើល​កំណត់​ត្រា​ទាំងអស់) ។ ប្រសិន​គ្មាន​តំណ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​សំណុំ​បែប​បទ​បន្ទាប់​/​មុន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ (មើល​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​) ។

កំណត់​ត្រា​ទាំង​អស់​

ជម្រើស​​នេះ​អនុវត្ត​ទៅ​សំណុំ​បែប​បទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ និង​ ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រុករក​​គ្រប់​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​ ។ ប្រសិន​អ្នក​ប្រើ​គ្រាប់ចុច​ថេប​ (Tab) ដើម្បី​ចេញ​ពីវាល​​ចុង​ក្រោយ​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ កំណត់​ត្រា​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

កំណត់​ត្រា​សកម្ម​

ជម្រើស​នេះ​អនុវត្ត​ទៅ​សំណុំ​បែប​បទ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ និង​ ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រុករក​ក្នុង​កំណត់​ត្រា​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ថេប (Tab) ដើម្បីចេញ​ពី​វាល​​ចុង​ក្រោយ​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ កំណត់​ត្រា​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​

ពេល​​ចាក​ចេញ​ពី​វាល​ចុង​ក្រោយ​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ ទស្សន៍​ទ្រនិច​រំលង​ទៅ​វាល​​ដំបូង​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​បន្ទាប់​ ។ ស្តង់ដារ​នេះ​សម្រាប់​សំណុំ​បែប​បទ​ HTML ដូច្នេះ​​ជម្រើស​នេះ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​សំណុំ​បែប​បទ​ HTML ។


តភ្ជាប់​វាល​​​កូន​ចៅ

If you create a subform, enter the variable where possible values from the parent form field can be stored. If a subform is based on a query, enter the variable that you defined in the query. If you create a form using an SQL statement entered in the Data source field, enter the variable you used in the statement. You can choose any variable name. If you want to enter multiple values, press Shift + Enter.

​ឧទាហរណ៍​ ប្រសិន​អ្នក​បាន​បញ្ជាក់​វាល​​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ​លេខ​សម្គាល់​អតិថិជន​ ជា​វាល​មេ​មួយ​ក្រោម​ តភ្ជាប់​វាល​​មេ​​បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​កំណត់​ក្រោម​​ តភ្ជាប់​វាល​​កូន​ចៅ​​ ឈ្មោះ​របស់​អថេរ​ដែល​តម្លៃ​របស់វាល​​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​ លេខ​សម្គាល់​អតិថិជន​ ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ ។ ឥឡូវ​ប្រសិន​អ្នក​បញ្ជាក់​​សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍​ SQL មួយ​ក្នុង​ប្រអប់​ ប្រភព​ទិន្នន័យ​​ ដោយ​ប្រើ​អថេរនេះ​ តម្លៃ​ដែល​ទាក់ទង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ ។

តម្រង

Enter the required conditions for filtering the data in the form. The filter specifications follow SQL rules without using the WHERE clause. For example, if you want to display all records with the "Mike" forename, type into the data field: Forename = 'Mike'. You can also combine conditions: Forename = 'Mike' OR Forename = 'Peter'. All records matching either of these two conditions will be displayed.

មុខងារ​តម្រង​អាច​ប្រើបាន​នៅ​ក្នុង​របៀប​អ្នក​ប្រើ តាមរយៈរូបតំណាង​តម្រង​ស្វ័យប្រវត្តិ និង តម្រង​លំនាំដើម នៅ​លើរបារការ​រុករក​សំណុំបែបបទ  ។

តម្រៀប

Specifies the conditions to sort the data in the form. The specification of the sorting conditions follows SQL rules without the use of the ORDER BY clause. For example, if you want all records of a database to be sorted in one field in an ascending order and in another field in a descending order, enter Forename ASC, Name DESC (presuming Forename and Name are the names of the data fields).

រូបតំណាង​សមរម្យ​មួយ​នៅ​លើរបារ ការ​រុករក​សំណុំបែបបទ អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​របៀប​អ្នក​ប្រើ​ដើម្បី​តម្រៀប ៖ តម្រៀប​តាមលំដាប់​ឡើង, តម្រៀប​តាម​លំដាប់ចុះ តម្រៀប.

ធ្វើ​វិភាគ​ពាក្យ​បញ្ជា SQL

Specifies whether the SQL statement is to be analyzed by LibreOffice. If set to Yes, you can click the ... button next to the Content list box. This will open a window where you can graphically create a database query. When you close that window, the SQL statement for the created query will be inserted in the Content list box.

បន្ថែម​តែ​ទិន្នន័យ​

Determines if the form only allows the addition of new data (Yes) or if it allows other properties as well (No).

note

ប្រសិន​បើ បន្ថែម​តែ​ទិន្នន័យ​​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទៅ​ជា​ "បាទ" មិន​អាច​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​លុប​បាន​ទេ ។


ប្រភព​ទិន្នន័យ

Defines the data source to which the form should refer. If you click the ... button, you call the Open dialog, where you can choose a data source.

ប្រភេទ​មាតិកា

កំណត់​ថា​តើ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​​គឺ​មាន​ក្នុង​តារាង​ ឬ​សំណួរ​របស់​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ ឬ​ ប្រសិន​បើ​សំណុំ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​​មាន​មូល​ដ្ឋានលើ​សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍​របស់​ SQL ។

ប្រសិន​បើ​អ្នកជ្រើស​ "តារាង​" ឬ​"សំណួរ" សំណុំ​បែបបទ​នឹង​សំអាង​លើ​តារាង​ ឬ​សំណួរ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់លម្អិត​ក្រោម មាតិកា ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បង្កើត​សំណួរ​ថ្មី​មួយ​ ឬ​សំណុំ​បែបបទ​រង បន្ទាប់​មក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​ជម្រើស "SQL" ។ បន្ទាប់​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​សម្រាប់សំណួរ​ SQL ឬ​សំណុំ​បែបបទ​រង​ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​ប្រអប់ មាតិកា​បញ្ជី នៅលើទំព័រ​ផ្ទាំង​ទិន្នន័យ​​លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជា​ ។

ភ្ជាប់​​​វាល​​មេ

If you create a subform, enter the data field of the parent form responsible for the synchronization between parent and subform. To enter multiple values, press Shift + Enter after each input line.

The subform is based on an SQL query; more specifically, on a Parameter Query. If a field name is entered in the Link master fields box, the data contained in that field in the main form is read to a variable that you must enter in Link slave fields. In an appropriate SQL statement, this variable is compared to the table data that the subform refers to. Alternatively, you can enter the column name in the Link master fields box.

ពិចារណា​ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

​ឧទាហរណ៍​ តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ដែល​សំណុំ​បែប​បទ​មាន​មូល​ដ្ឋាន​លើ​គឺ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​អតិថិជន ("អតិថិជន​") ដែល​អតិថិជន​គ្រប់​គ្នា​ត្រូវ​បាន​​ផ្តល់​ឲ្យ​លេខ​តែ​មួយ​គត់​​​ក្នុងវាល​​ទិន្នន័យ​ "លេខ​សម្គាល់​អតិថិជន​" ។ លំដាប់​របស់​អតិថិជន​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​ថែ​រក្សា​ក្នុង​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដទៃ​ទៀត​ ។ ឥឡូវ​អ្នក​ចង់​មើល​លំដាប់របស់អតិថិជន​ម្នាក់​បន្ទាប់ពី​បញ្ចូល​ពួកគេ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ដូចនេះ​អ្នក​គួរ​បង្កើត​សំណុំ​បែប​បទ​រង​មួយ​ ។ ក្រោម​ តភ្ជាប់​វាល​​មេ​​ បញ្ចូល​វាល​​ទិន្នន័យ​ពី​មូល​ដ្ឋានទិន្នន័យ​អតិថិជន​​ ដែល​បញ្ជាក់ប្រាប់​អតិថិជន​យ៉ាង​​ច្បាស់​ នោះគឺ​ លេខ​សម្គាល់​អតិថិជន​ ។ ក្រោម​ តភ្ជាប់​វាល​​កូន​ចៅ​​​ បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់​អថេរ​ដែល​ត្រូវ​ទទួល​ទិន្នន័យ​របស់​វាល​​ លេខ​សម្គាល់​អតិថិជន​ ជាឧទាហរណ៍​ x ។

សំណុំ​បែប​បទ​រង​គួរ​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​​សមរម្យ​ពី​តារាងបញ្ជា​ទិញ​​ ("បញ្ជា​ទិញ​") សម្រាប់​លេខ​សម្គាល់អតិថិជន​ម្នាក់ៗ​ (Customer_ID -> x) ។ នេះ​អាច​ធ្វើបាន​ប្រសិន​បើ​លំដាប់នីមួយៗ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​អតិថិជន​តែម្នាក់គត់​ក្នុង​តារាង​បញ្ជា​ទិញ​​ ។ ជា​ជម្រើស​ អ្នក​អាច​ប្រើ​វាល​​ដទៃ​ទៀត​ ដែល​ហៅ​ថា​ Customer_ID ទោះ​​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ ដើម្បី​ប្រាកដ​ថា​មិន​ត្រូវ​ច្រឡំ​ជាមួយ​វាល​ដូច​គ្នាពី​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​ វាល​​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា​ Customer_Number ។

ឥឡូវ​ប្រៀប​ធៀប​ លេខ​អតិថិជន ក្នុង​តារាង​ "បញ្ជា​ទិញ​" ជាមួយ​នឹង​ លេខ​សម្គាល់​អតិថិជន​ ពី​តារាង​ "អតិថិជន​" ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ ជា​ឧទាហរណ៍​ ដោយ​ប្រើ​អថេរ​ x ជាមួយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

SELECT * FROM បញ្ជា​ទិញ WHERE លេខ​អតិថិជន​ =: x (ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​​ឲ្យ​សំណុំ​បែប​បទ​រង​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ទាំង​អស់​ពី​តារាង​បញ្ជា​ទិញ )

ឬ ៖

SELECT ធាតុ​ FROM បញ្ជា​ទិញ WHERE លេខ​អតិថិជន​ =: x (ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បាន​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ពី​តារាង​លំដាប់​ ដើម្បី​បង្ហាញ​តែ​ទិន្នន័យ​មាន​ក្នុង​វាល​​ "ធាតុ​")

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ SQL អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ផងដែរ​​ក្នុង​វាល​​ ប្រភព​ទិន្នន័យ​​ ឬ​អ្នក​អាច​បង្កើត​សំណួរ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​​សមរម្យ​មួយ​ ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ ។

មាតិកា

Determines the content to be used for the form. The content can be an existing table or a query (previously created in the database), or it can be defined by an SQL-statement. Before you enter a content you have to define the exact type in Content type.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បានជ្រើស​ទាំង​ "តារាង" ឬ​"សំណួរ" ក្នុង ប្រភេទ​មាតិកា ​​ប្រអប់​រាយ​តារាង​ និង សំណួរ​ទាំង​អស់​​ដែល​បាន​ដំឡើង​ក្នុង​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

របារ​​រុករក

Specifies whether the navigation functions in the lower form bar can be used.

ជម្រើស "សំណុំបែបបទ​មេ" ត្រូវបាន​ប្រើ​សម្រាប់​សំណុំ​បែបបទ​រង ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ សម្រាប់​សំណុំ​បែបបទ​រង អ្នកអាច​រុករក​ដោយប្រើ​កំណត់ត្រា​នៃ​សំណុំបែបបទ​មេ នៅពេល​ដាក់​ទស្សន៍ទ្រនិច​នៅក្នុង​សំណុំបែបបទ​រង ។ សំណុំបែបបទ​រង ត្រូវបាន​ត​ទៅ​សំណុំបែបបទ​មេ ដោយ​ទំនាក់ទំនង 1:1 ដូច្នេះ​ការ​រុករក​គឺ​ត្រូវបាន​ធ្វើ​នៅក្នុង​សំណុំបែបបទ​មេ ។

អនុញ្ញាត​ការ​លុប​

Determines if the data can be deleted.

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កែប្រែ

Determines if the data can be modified.

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បន្ថែម

Determines if data can be added.

តើ​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ជា​អ្វី​ ?

សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ផ្អែក​លើ​តារាង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ឬ​សំណួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។ ពួក​វា​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ងាយ​ស្រួល​មើល​ និង អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ ឬ​ កែសម្រួល​ទិន្នន័យ ។

If you require a form that can refer to the data in a table or query and can additionally display data from another table, you should create a subform. For example, this subform can be a text box that displays the data of another database table.

សំណុំ​បែប​បទ​រង​គឺ​ជា​សមាសភាគ​បន្ថែម​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​ ។ សំណុំ​បែប​បទ​មេ​អាច​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា​ "សំណុំ​បែប​បទ​មេ​" ឬ​ "មេ​" ។ ត្រូវ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ​រង​​​​​ ពេលដែល​អ្នក​ចូលដំណើរ​ការ​តារាង​ច្រើន​ជាង​មួយ​​ពី​សំណុំ​បែប​បទ​មួយភ្លាម​។ តារាង​បន្ថែម​នីមួយៗ​ត្រូវ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ផ្ទាល់​របស់​ពួក​វា​ ។

បន្ទាប់ពី​បង្កើត​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ វា​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ដូចនេះ​ បញ្ចូល​របៀប​រចនា​ និង​ បើក​កម្មវិធី​រុក​រក​សំណុំ​បែបបទ​ ។ ក្នុង​កម្មវិធិ​រុក​រក​សំណុំ​បែប​បទ​ អូស​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ (​ដែល​នឹង​ក្លាយ​ជា​សំណុំ​បែប​បទ​រង​មួយ​)​ នៅលើ​សំណុំ​បែបបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ (ដែល​នឹង​ក្លាយ​ជា​សំណុំ​បែបបទ​មេ) ។ ​

អ្នក​ប្រើ​​​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ នឹង​មិន​ឃើញ​ថា​ សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​មាន​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ ។​ អ្នក​ប្រើ​ឃើញ​តែ​សំណុំ​បែប​បទ​​ដែល​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ ឬ​ ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ត្រូវ​បា​ន​បង្ហាញ​ ។

បញ្ជាក់លម្អិត​វាល​តំណ​មេ​ពី​វាល​ទិន្នន័យ​ក្នុ​ងសំណុំ​បែបបទ​មេ ។ ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​រង​ វាល​តំណ​កូន​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​វាល​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​របស់​វាល​តំណ​មេ ។

ពេល​អ្នក​ប្រើ​រុករក​តាម​រយៈ​ទិន្នន័យ​ សំណុំ​បែបបទ​តែង​តែ​​បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ប្រសិន​បើ​មាន​សំណុំ​បែបបទ​បាន​កំណត់​ មាតិកា​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​រង​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​បន្ទាប់ពី​​ការ​ពន្យាពេល​មួយ​រយៈ​ពេលខ្លី​ប្រហែល​ជា​ ២០០ms ។ ការ​ពន្យាពេល​នេះ​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ដើម្បី​រក​មើល​យ៉ាង​លឿន​​តាម​រយៈ​កំណត់​​ត្រា​ទិន្នន័យ​របស់​សំណុំ​បែបបទ​មេ​ ។ ប្រសិន​បើ​​អ្នក​រុករក​ទៅ​កំណត់ត្រា​មេ​បន្ទាប់​​​ក្នុង​ការ​ពន្យា​ពេល​មាន​កំណត់​ ទិន្នន័យ​សំណុំ​បែបបទ​រង​​មិន​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក​ និង បង្ហាញ​ទេ ។

Please support us!