ព្រឹត្តិការណ៍​

ទំព័រ​ផ្ទាំង​ ព្រឹត្តិការណ៍​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្តល់​តម្លៃ​​ម៉ាក្រូ​មួយ​ទៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិត​ប្រាកដ​ ដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.


ដើម្បី​តភ្ជាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ជាមួយ​ម៉ាក្រូ​ ​ដំបូង​សរសេរ​ម៉ាក្រូ​មួយ​ដែល​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ទាំង​អស់​ ដែល​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​កើត​ឡើង​ ។​ បន្ទាប់​មក​ផ្តល់​តម្លៃ​ម៉ាក្រូ​នេះ​ទៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​រៀងៗ​ខ្លួន​ ដោយ​ចុច​ប៊ូតុង​ ... ក្បែរ​​​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​​ត្រូវ​គ្នា​​ ។ ប្រអប់​​ ផ្តល់​តម្លៃ​ឲ្យ​ម៉ាក្រូ​​ នឹង​បើក​​ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ម៉ាក្រូ​ ។

អំពើ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ មាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដើម្បី​ពិពណ៌​នា​អំពើ​មួយ​ ៖

  1. បង្ហាញ​សារ​កំហុស​មួយ​

  2. អះអាង​ដំណើរ​លុប​មួយ​ (​សម្រាប់​កំណត់​ត្រា​ទិន្នន័យ​)

  3. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​សំណួរ​

  4. ពិនិត្យ​មើល​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ ពេល​រក្សា​ទុក​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​ ។

ជា​ឧទាហរណ៍​​​ អ្នក​អាច​​ចេញ​ផ្សាយ​នូវ​សំណើ​ "​អះអាង​ការ​លុប​" ដូច​ជា​ "ពិត​ជា​ចង់​លុប​អតិថិ​ជន​ xyz ឬទេ?" ពេល​លុប​កំណត់​ត្រា​ទិន្នន័យ​មួយ​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ព្រឹត្តិការណ៍​​មិនអាច​ត្រូវ​បានកែសម្រួល​ដោយ​​ផ្ទាល់ទេ ។ អ្នក​អាច​លុប​ព្រឹត្តិការណ៍​ពី​បញ្ជី ដោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​លុប (Del) ។


បញ្ជី​ដូច​ត​ទៅ​នេះ​ និង​ ​ពិពណ៌​​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំង​​អស់​​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​​មួយ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​ម៉ាក្រូ​មួយ​ ៖

កំហុស​​​​បាន​កើត​​ឡើង

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

បន្ទាប់​ពី​ផ្លាស់ប្តូរ​កំណត់​ត្រា

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

បន្ទាប់​ពី​អំពើ​របស់​កំណត់​ត្រា

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

បំពេញ​​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

ទីនេះ​ ​៖ ឈ្មោះ​គឺ​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​​ដែលត្រូវ​តែ​បំពេញ​ពេល​ផ្ទុក​ ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ពី​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​ប្រសិន​បើ​អាច​ ។ ប្រសិនបើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ និង តភ្ជាប់​ម៉ាក្រូ​មួយ​អាច​បំពេញ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ ។

ពេល​ផ្ទុក

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

ពេល​​ផ្ទុក​​ឡើង​វិញ

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

ពេល​​រើ​ចេញ

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

មុន​ពេលរើ​ចេញ​

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

មុន​ពេល​ដាក់​ស្នើ

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

មុន​ពេល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

មុន​ពេល​កំណត់​ឡើង​វិញ

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើង​វិញ​ ប្រសិន​ជួប​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

  1. អ្នក​ប្រើ​ចុច​ប៊ូតុង​ (HTML) មួយ​​ ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​ប៊ូតុង​កំណត់​ឡើង​វិញ​ ។

  2. កំណត់​ត្រា​ទទេ​ និង ថ្មី​មួយ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ ។ ឧទាហរណ៍​ ក្នុង​កំណត់​ត្រា​ចុង​ក្រោយ​ ប៊ូតុង​​ កំណត់​ត្រា​បន្ទាប់​ អាច​ត្រូវ​បាន​ចុច​ ។

បន្ទាប់​ពី​កំណត់​ឡើង​វិញ

The After resetting event occurs after a form has been reset.

មុន​ពេល​ផ្លាស់​ប្តូរ​កំណត់​ត្រា

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

មុន​ពេល​អំពើ​របស់​កំណត់​ត្រា

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

មុន​ពេល​​ផ្ទុក​​ឡើង​វិញ

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

អះអាង​ការលុប

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Please support us!