បង្ហាញ​មុខ​ងារ​គូរ​​

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

រូបតំណាង

បង្ហាញ​មុខងារ​គូរ

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


ជម្រើស

រូបតំណាង

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

រូបតំណាង

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

ដើម្បី​បញ្ចូល​អត្ថបទ​លើ​បន្ទាត់​មួយ ចុច​ទ្វេដង​លើ​បន្ទាត់ ហើយ​វាយ ឬ​បិទភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ។ ទិស​អត្ថបទ​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​ទិស​ដែល​អ្នក​បាន​អូស ដើម្បី​គូរ​បន្ទាត់ ។ ដើម្បី​លាក់​បន្ទាត់ ជ្រើស មើល​មិន​ឃើញ ក្នុង​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ លើ​របារ លក្ខណសម្បត្តិ វត្ថុ​គំនូរ ។


ចតុកោណកែង

រូបតំណាង

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

រាង​ពង​ក្រពើ

រូបតំណាង

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

ពហុកោណ

រូបតំណាង

គូរ​បន្ទាត់​មួយ​ដែល​រួម​មាន​ស៊េរីមួយ​​របស់ចម្រៀក​បន្ទាត់​ត្រង់​ ។ អូស​ដើម្បី​គូរ​ចម្រៀក​បន្ទាត់​​ ចុច​ដើម្បី​កំណត់​ចំណុច​បញ្ចប់​របស់​ចម្រៀក​បន្ទាត់​ និង​បន្ទាប់​មក​អូស​ដើម្បី​គូរ​ចម្រៀក​បន្ទាត់​ថ្មី​ ។ ចុច​ទ្វេ​ដង​ដើម្បី​បញ្ចប់​ការ​គូរ​បន្ទាត់​​ ។ ដើម្បី​បង្កើត​រាង​បិទ​ភ្ជិត​ ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​ចំណុច​ចាប់​ផ្តើម​របស់​បន្ទាត់​ ។​

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

ខ្សែ​កោង

រូបតំណាង

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

បន្ទាត់​សេរី

រូបតំណាង

គូរ​បន្ទាត់​ស៊េរី​ កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ ដើម្បី​បញ្ចប់​បន្ទាត់ លែងប៊ូតុង​កណ្ដុរ ។ ដើម្បី​គូររាង​បិទជិត លែង​ប៊ូតុង​កណ្ដុរ​នៅ​ជិត​ចំណុច​ចាប់ផ្ដើម​នៃ​បន្ទាត់ ​។

ធ្នូ​

រូបតំណាង

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

ចំណិត​​​ពង​ក្រពើ

រូបតំណាង

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

ចម្រៀក​រង្វង់

រូបតំណាង

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

រូបតំណាង

គូរ​ប្រអប់​អត្ថបទ​មួយ​ដែល​មាន​ទិស​អត្ថបទ​ផ្ដេក​ ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ អូស​ប្រអប់​អក្សរ​ទៅទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ នៅ​កន្លែង​ណា​ក៍​បាន​ក្នុង​ឯកសារ​ និង​បន្ទាប់​មក​វាយ​បញ្ចូល​ ឬ​បិទ​ភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។​

ចលនា​អត្ថបទ

រូបតំណាង

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

ប៉ឺត​ប៉ោង

រូបតំណាង

​គូរ​បន្ទាត់​មួយ​ដែល​បញ្ចប់​ដោយ​ប៉ឺតប៉ោង​រាង​ចតុកោណ​កែង​ ដែល​មាន​ទិស​អត្ថបទ​ផ្ដេក​ពី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​។ ​អូស​ចំណុច​ទាញ​មួយ​របស់​ប៉ឺតប៉ោង​ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ​របស់​ប៉ឺតប៉ោង​ ។ ដើម្បី​បន្ថែម​អត្ថបទ​ ចុច​គែម​របស់​ប៉ឺត​ប៉ោង​ និង​​បន្ទាប់​​មក​វាយ​បញ្ចូល​ ឬ​ បិទ​ភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប៉ឺត​ប៉ោង​រាង​ចតុកោណ​កែង​មួយ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​ប៉ឺតប៉Äង​រាង​មូល​ អូស​ចំណុចនៅ​​ជ្រុងដែល​​ធំ​ជាង​គេ​ ពេល​ព្រួញ​កណ្តុរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ជា​រូប​ដៃ​​ ។​

រាង​មូលដ្ឋាន

បើក​របារ​ឧបករណ៍​រាង​មូលដ្ឋាន​​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ចូល​​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

Icon Basic shapes

រាង​មូលដ្ឋាន

រាង​និមិត្ត​សញ្ញា

បើក​​របារ​ឧបករណ៍​រាង​និមិត្តសញ្ញា​​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់អ្នក​ ។

Icon Symbol Shapes

រាង​និមិត្ត​សញ្ញា​

បណ្តុំ​ព្រួញ

បើក​របារ​ឧបករណ៍​បណ្តុំ​ព្រួញ​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

Icon Block arrows

ព្រួញ​បណ្តុំ

គំនូសតាង​​លំហូរ

បើក​របារ​ឧបករណ៍​គំនូសតាង​លំហូរ​ ដែលអ្នក​អាច​បញ្ចូលក្រាហ្វិក​ពីវា​ទៅក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នកបាន ។

Icon Flowcharts

ដ្យាក្រាម

ប៉ឺត​ប៉ោង

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ប៉ឺតប៉ោង​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

Icon Callouts

ប៉ឺត​ប៉ោង

ផ្កាយ និង​បដា

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ផ្កាយ និង​បដា ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពីវា​​ទៅកាន់​ឯកសារ​របស់អ្នកបាន ។

Icon Stars

ផ្កាយ

ចំណុច

ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល​ចំណុច​​បាន​ ​លើ​គំនូរ​របស់​អ្នក ។

វិចិត្រ​សាល​សិល្បៈ​អក្សរ

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

វិចិត្រសាល​សិល្បៈអក្សរ

ពី​ឯកសារ

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Extrusion On/Off

បិទ និង បើក​បែបផែន​ត្រីមាត្រ សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ប៉ឺត​ប៉ោង​បញ្ឈរ​

រូបតំណាង

គូរ​បន្ទាត់​មួយ​ដែល​បញ្ចប់​ដោយ​ប៉ឺតប៉ោង​រាង​ចតុកោណ​​ដែល​មាន​ទិស​អត្ថបទ​បញ្ឈរ​ពី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ អូស​ចំណុច​ទាញ​របស់​ប៉ឺត​ប៉ោង​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ​ប៉ឺត​ប៉ោង​ ។ ដើម្បី​បន្ថែម​អត្ថបទ​ ចុច​គែម​របស់​ប៉ឺត​ប៉ោង​ និង​បន្ទាប់​​មក​វាយ​បញ្ចូល​ ឬ​ បិទ​ភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប៉ឺត​ប៉ោង​រាង​ចតុកោណ​កែង​​ទៅ​ជា​ប៉ឺតប៉ោង​​រាង​មូល​​ អូស​ចំណុច​ទាញ​នៅ​ជ្រុង​ធំ​ជាង​គេ​ ពេល​ព្រួញ​កណ្តុរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ជា​រូប​ដៃ​ ។​

អត្ថបទ​បញ្ឈរ​

រូបតំណាង

គូរ​ប្រអប់​អត្ថបទ​មួយ​ដែល​មាន​ទិស​អត្ថបទ​បញ្ឈរ​ ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចុច​ ឬ​ អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​កន្លែង​ណា​ក៏​បាន​ក្នុង​ឯកសារ​ និង​ បន្ទាប់​មក​វាយ​បញ្ចូល​ ឬ​ បិទ​ភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ផ្លាស់​ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​អត្ថបទ​ គូរ​ប្រអប់​​អក្សរ​ និង​​បន្ទាប់​មក​វាយ​បញ្ចូល​ ឬ​ បិទ​ភ្ជាប់​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។

Please support us!