មើល​ជា​​​មុន​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ

បង្កើត​ច្បាប់ចម្លង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​បណ្ដោះអាសន្ន​​ជាទ្រង់ទ្រាយ HTML ដោយ​បើក​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​លំនាំដើម​របស់​ប្រព័ន្ធ ហើយ​បង្ហាញ​ឯកសារ HTML ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose File - Preview in Web Browser.


ច្បាប់​ចម្លង​ដែល​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​របស់​ HTML ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ទៅ​កាន់​ថត​ឯកសារ​បណ្តោះ​អាសន្ន​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ - LibreOffice - ផ្លូវ​ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​បិទ​ LibreOffice ឯកសារ​ HTML នឹង​ត្រូវ​លុប ។

You can set the HTML export filter options by choosing - Load/Save - HTML Compatibility.

Please support us!