កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​បន្ថែម

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

note

For security reasons, the installation and removal of extensions are controlled by settings in the Expert Configuration. By default, installation and removal are enabled.


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Extension Manager.


ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​របស់ផ្នែក​​បន្ថែម LibreOffice ៖

 1. សមាសភាគ​ UNO (​ម៉ូឌុល​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ចង​ក្រង)

 2. ការ​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ទិន្នន័យ (​សម្រាប់​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ)

 3. បណ្ណាល័យ LibreOffice Basic

 4. បណ្ណាល័យ​​ប្រអប់​របស់​ LibreOffice

 5. ឯកសារ​ផ្នែក​បន្ថែម (ឯកសារ *.oxt មាន​ផ្នែក​បន្ថែម​មួយ ឬ​ច្រើន​នៃ​ប្រភេទ​ដែល​បាន​រាយ​ខាង​លើ)

វិសាលភាព​ផ្នែក​បន្ថែម

អ្នក​ប្រើ​ដែលមាន​សិទ្ធិជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង ឬ​ root នឹង​ឃើញ​ប្រអប់​ដែល​ ពួកគេ​អាច​ជ្រើស​ដើម្បី​ដំឡើង​ផ្នែក​បន្ថែម "សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ទាំងអស់​គ្នា" ឬ "សម្រាប់​តែ​ខ្ញុំ" ។ អ្នក​ប្រើធម្មតា​ដែល​មិនមាន​សិទ្ធិ​ទាំង​នោះ​ទេ​អាច​ដំឡើង យកចេញ ឬ​កែប្រែ​ផ្នែក​បន្ថែម​បាន​សម្រាប់​តែ​ការ​ប្រើ​របស់​ពួកគេ​ផ្ទាល់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។

 1. អ្នក​ប្រើដែល​មាន​សិទ្ធិ​ជា root ឬ​ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង អាច​ដំឡើង​ផ្នែក​បន្ថែម​ជា​ផ្នែក​បន្ថែម​រួម ដែល​​អ្នក​ប្រើទាំងអស់​អាច​ប្រើ​បាន ។ បន្ទាប់​ពីជ្រើស​ផ្នែក​បន្ថែម ប្រអប់​បើក​ និង​សួរ​ថាតើ​ត្រូវ​ដំឡើង​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើបច្ចុប្បន្ន ឬ​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើទាំងអស់ ។

 2. អ្នក​ប្រើ​ដែលគ្មាន​សិទ្ធិ​​ជា root អាច​ដំឡើង​តែ​ផ្នែក​បន្ថែំ​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ផ្ទាល់​របស់​ពួកគេ ។ នេះ​ហៅ​ថា​ផ្នែក​បន្ថែម​របស់អ្នកប្រើ ។

ដើម្បី​​ដំឡើង​ផ្នែក​បន្ថែម​មួយ

ផ្នែក​បន្ថែម​អាច​ប្រើជា​ឯកសារ​ដែល​បាន​ផ្នែក​បន្ថែម​ឯកសារ .oxt ។

You can find a collection of extensions on the Web. Click the "Get more extensions online" link in the Extension Manager to open your Web browser and see the https://extensions.libreoffice.org/ page.

ដំឡើង​ផ្នែក​បន្ថែម​របស់​អ្នក​ប្រើ

ចូរ​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ខាងក្រោម ៖

 1. ចុច​ទ្វេដង​លើ​ឯកសារ .oxt នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ឯកសារ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក ។

 2. នៅ​លើ​ទំព័រ​បណ្ដាញ ចុច​លើ​តំណ​ខ្ពស់​​ឯកសារ *.oxt (ប្រសិន​បើ​កម្មវិធីរុករក​បណ្ដាញ​របស់​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ឯកសារ​នេះ) ។

 3. ជ្រើស ឧបករណ៍ - កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​បន្ថែម និង​ចុច បន្ថែម ។

ដំឡើង​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​បាន​ចែករំលែក​​ក្នុង​របៀប​អត្ថបទ (សម្រាប់​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ)

 1. ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ម្នាក់ បើក​​ស្ថានីយ ឬ​សែល​ពាក្យ​បញ្ជា ។

 2. Change to the program folder in your installation.

 3. បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម ដោយ​ប្រើ​ផ្លូវ និង​ឈ្មោះ​ឯកសារ​របស់​ផ្នែក​បន្ថែម​របស់​អ្នក ៖

  unopkg add --shared path_filename.oxt

Select the extension that you want to remove, enable, or disable. For some extensions, you can also open an Options dialog.

បន្ថែម

Click Add to add an extension.

ប្រអប់​​ឯកសារ​បើក​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម ។ ដើម្បី​ចម្លង​ និង​ចុះឈ្មោះ​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​បាន​​ជ្រើស ចុច​បើក ។

An extension can show a license dialog. Read the license. Click the Scroll Down button to scroll down if necessary. Click Accept to continue the installation of the extension.

យក​ចេញ

Select the extension that you want to remove, and then click Remove.

ធ្វើ​ឲ្យ​​ប្រើ​បាន

Select the extension that you want to enable, and then click Enable.

ធ្វើ​​ឲ្យ​​​ប្រើ​មិន​​​​បាន​

Select the extension that you want to disable, and then click Disable.

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ

Click to check for online updates of all installed extensions. To check for updates of the selected extension only, choose the Update command from the context menu. The check for availability of updates starts immediately. You will see the Extension Update dialog.

ជម្រើស

ជ្រើស​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​បាន​ដំឡើង បន្ទាប់មក​ចុច​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​ជម្រើស​សម្រាប់​ផ្នែក​បន្ថែម ។

Display Extensions

You can filter the list of displayed extensions by their scope.

Bundled with LibreOffice

Bundled extensions are installed by the system administrator using the operating system specific installer packages. These can not be installed, updated or removed here.

Installed for all users

Filter extensions available for all users of this computer. These can be updated or removed only with administrator or root privileges.

Installed for current user

Filter extensions only available for the currently logged in user.

ពាក្យ​បញ្ជា​បន្ថែម​មួយ​ចំនួន​អាច​លេចឡើង​នៅ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​​នៃ​កន្សោម​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​បន្ថែម​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​អត្ថបទ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ម្ដងទៀត ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​មិន​រួម​បញ្ចូល​ផ្នែក​បន្ថែម​ពី​​ការ​ពិនិត្យ​មើល​បច្ចុប្បន្នភាព ឬ​រួម​បញ្ចូល​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​មិន​បាន​រួម​បញ្ចូល ។

Please support us!