ពិនិត្យ​ភាព​ទាន់សម័យ

You can check for updates manually or automatically.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ការ​ពិនិត្យ​រក​ភាព​ទាន់​សម័យ​នឹង​រក​មើល​ភាព​ទាន់សម័យ នៃ​ផ្នែក​បន្ថែម​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ដំឡើង ។


ជ្រើសជំនួយ - ពិនិត្យ​មើល​ភាព​ទាន់សម័យ ដើម្បីពិនិត្យ​មើល​ដោយដៃ ។

អ្នក​អាច​បិទ ឬ​បើក​ការ​ស្វែង​រក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ក្នុង​ - LibreOffice - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​បណ្តាញ​

អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់ ពិនិត្យមើល​​ភាព​ទាន់សម័យ ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​អំពី​ភាព​ទាន់សម័យ​លើ​បណ្ដាញ​របស់ LibreOffice ។

  1. អនុញ្ញាត​ការ​តភ្ជាប់​សម្រាប់ LibreOffice ។

    បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី​ បញ្ចូល​ការកំណត់​ប្រូកស៊ី​ក្នុង​ - អ៊ីន​ធឺណិត​ - ប្រូកស៊ី ។

  2. ជ្រើសពិនិត្យ​មើល​ភាព​ទាន់សម័យ ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​កំណែ​ថ្មី​ដែល​មាន​នៃ​ឈុត​ការិយាល័យ​របស់​អ្នក ។

ប្រសិន​បើ​មាន​កំណែ​ថ្មី ហើយ LibreOffice មិនបាន​រៀបចំ​ឲ្យ​ទាញយក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិទេ នៅពេល​នោះ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​អំពើ​ណាមួយ​ខាងក្រោម ៖

ប្រសិន​បើ​បាន​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ LibreOffice ដើម្បី​ឲ្យ​ទាញុយក​ឯកសារ​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នោះ​ការ​ទាញយក​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ភ្លាមៗ ។ ការ​ទាញយក​នឹង​នៅតែ​បន្ត ទោះបី​ជា​អ្នក​បង្រួម​ប្រអប់​អប្បបរមា​ក៏ដោយ ។

បើ​ការទាញ​យក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​បិទ ចាប់​ផ្តើម​ទាញ​យក​ដោយ​ដៃ​វិញ ។

ប្រសិន​បើ​រកមិនឃើញ​ភាព​ទាន់សម័យ​ទេ អ្នក​អាច​បិទ​ប្រអប់​បាន ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

អ្នក​ត្រូវ​ការ​សិទ្ធិ​ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ LibreOffice ទាន់​សម័យ ។


Please support us!