វិចិត្រ​សាល

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

អ្នក​​អាច​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ វិចិត្រសាល ជា​រូប​តំណាង​ ឬ​រូប​តំណាង​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ និង​ ព័ត៌​មាន​ផ្លូវ​ ។

ដើម្បី​ពង្រីក​ ឬ​បង្រួម​វត្ថុ​តែ​មួយ​ក្នុង​ វិចិត្រ​សាល ចុច​ទ្វេដង​លើ​វត្ថុ​ ឬ​ជ្រើស​វត្ថុ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ចន្លោះ​មិន​ឃើញ​ (Spacebar) ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...


Themes are listed on the left side of the Gallery.Click a theme to view the objects associated with the theme.

To insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.

បញ្ចូល​វត្ថុ​ពី​វិចិត្រសាល

ការ​ចម្លង​ក្រាហ្វិក​​ពី​វិចិត្រសាល​

Adding Graphics to the Gallery

កំពុង​បន្ថែម​ឯកសារ​ថ្មី​ទៅ​វិចិត្រសាល

ដើម្បី​បន្ថែម​ឯកសារ​មួយ​ទៅ​ វិចិត្រ​សាល ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​លើ​ស្បែក​មួយ ជ្រើស លក្ខណសម្បត្តិ ចុច​ផ្ទាំង ឯកសារ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ បន្ថែម ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​លើ​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ សង្កត់​ និង​​បន្ទាប់​មក​អូស​វា​ទៅ​ក្នុង​បង្អួច​ វិចិត្រសាល

ស្បែក​ថ្មី

Adds a new theme to the Gallery and lets you choose the files to include in the theme.

ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​លើ​ស្បែក​មួយ​ក្នុង​ វិចិត្រសាល

លុប

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​លុប​ពី​អ្នក​ដឹក​ជញ្ជូន​ទិន្នន័យ ឬ​​ការ​បង្ហាញ​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ អាស្រ័យ​លើ​បរិបទ ។

បើ​អ្នក​ជ្រើស លុប ក្នុង​វិចិត្រសាល​ ធាតុ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ពី​វិចិត្រសាល​ប៉ុន្តែ​ឯកសារ​ខ្លួន​វា​នឹង​នៅ​សល់​ដដែល ។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

អាច​ប្តូរ​ឈ្មោះ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ បន្ទាប់​ពី​ជ្រើស ប្តូរ​ឈ្មោះ ឈ្មោះ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស និង​ ​អាច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ថ្មី​មួយ​​ដោយ​​ផ្ទាល់ ។ ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ដើម្បី​កំណត់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ដើម ឬ​ចុង​នៃ​ឈ្មោះ​ដើម្បី​លុប ឬ​បន្ថែម​ទៅ​ផ្នែក​នៃ​ឈ្មោះ ឬ​ដើម្បី​កំណត់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ឡើង​វិញ ។

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ

ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នូវ​​ទិដ្ឋភាព​ក្នុង​បង្អួច ឬ​ក្នុង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស

លក្ខណសម្បត្តិ

ប្រអប់​ លក្ខណសម្បត្តិ (ស្បែក) មាន​ផ្ទាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

ទូទៅ

ទូទៅ

ឯកសារ

Adds new files to the selected theme.

បញ្ចូល​

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​ក្នុង​វិចិត្រសាល​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​រវាង ច្បាប់​ចម្លង និង​តំណ ។ វត្ថុ​វិចិត្រសាល​ដែល​បាន​ជ្រើស នឹង​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​​ទាំង​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​តំណ​មួយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ។

warning

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក បន្ទាប់​ការ​បញ្ចូល​ថ្មី​នឹង​ជំនួស​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។


មើល​ជា​​​មុន

ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​វិចិត្រសាល​ក្នុង​ទំហំ​អតិ​បរមា ។ ចុច​ការ​មើល​ជា​មុន​ទ្វេដង ដើម្បី​ប្តូរ​ត្រឡប់​ទៅ​ទិដ្ឋភាព​វិចិត្រសាល​ធម្មតា ។

Please support us!