នាំចូល និង នាំ​ចេញ HTML

When you export a file to an HTML document, the description and the user-defined file properties are included as META tags between the HEAD tags of the exported document. META tags are not displayed in a Web browser, and are used to include information, such as keywords for search engines on your Web page. To set the properties of the current document, choose File - Properties, click the Description or Custom Properties tabs, and then type the information you want.

លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​ស្លាក​ META ពេល​អ្នក​នាំ​ចេញ​ឯកសារ​មួយ​ជា​ឯកសារ​ HTML មួយ ៖

ODF Property

HTML Tags

Title

<TITLE>

ប្រធានបទ​

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT=Field Content">

ពាក្យ​គន្លឹះ

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

ពិពណ៌នា

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

Custom Properties

<META NAME="Custom field name" CONTENT="Custom field content">


note

ពេល​អ្នក​នាំ​ចូល​ HTML មួយ​ដែល​មាន​ស្លាក​ META ទាំង​នេះ​ មាតិកា​របស់​ស្លាក​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​របស់​ ​LibreOffice ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ ។


tip

ពាក្យ​គន្លឹះ​ត្រូវ​តែ​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា(,) ។ ពាក្យ​គន្លឹះ​អាច​មាន​​តួអក្សរ​ចន្លោះ​មិនឃើញ​ ឬ​សញ្ញា (;) ។


នាំ​ចូល​​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ

ពេល​អ្នក​នាំ​ចូល​ឯកសារ​ HTML មួយ​ ស្លាក​ META ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​វាល​​របស់ LibreOffice ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ៖ <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> និង <META NAME="..." ...> , ដែល​ NAME ស្មើ​នឹង AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS ឬ CLASSIFICATION ។

ស្គ្រីប​ មតិយោបល់​ និង​ ស្លាក META ដែល​ត្រូវ​បាន​​កំណត់​ទីតាំង​​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​មុខ​ស្លាក TABLE មួយ​ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ក្រឡា​ទីមួយ​នៃ​តារាង ។

ស្គ្រីប​ និង ស្លាក​ META ក្នុង​បឋមកថា​របស់​ឯកសារ​ HTML មួយ​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ និង បោះយុថ្កា​ទៅ​កថាខណ្ឌ​ដំបូង​ក្នុង​ឯកសារ​ ។

ដើម្បី​កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​នាំ​ចូល​ស្លាក​ HTML ជ្រើស​ - ផ្ទុក​/រក្សា​ទុក​ - ភាព​ឆប​គ្នា​របស់ HTML ។ ស្លាក​ META ​ដែល​មិន​ស្គាល់​មាន​ "HTTP-EQUIV" ឬ​ "NAME" និង​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចូល​ជា​មតិយោបល់​របស់​ LibreOffice ។ ករណី​លើក​លែង​តែ​មួយ​គត់​គឺ​ <META NAME="GENERATOR"...> ដែល​ត្រូវ​បាន​មិនអើពើ ។

នាំ​ចេញ​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ

មតិយោបល់​ និង វាល​​ស្គ្រីប​នៅ​ដើម​នៃ​កថាខណ្ឌ​ទី​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​​​មួយ​​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​បឋមកថា​នៃ​ឯកសារ​ HTML មួយ​ ។ ​ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​តារាង​មួយ​ កថាខណ្ឌ​ទីមួយ​ក្នុង​ក្រឡា​ទីមួយ​នៃ​តារាង​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​បឋមកថា​នៃ​ឯកសារ​ HTML ។

Please support us!