នាំចូល និង នាំ​ចេញ HTML

ពេល​អ្នក​នាំ​ចេញ​ឯកសារ​មួយ​ទៅ​ជា​ឯកសារ​ HTML មួយ ការ​ពិពណ៌នា​ និង លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ​​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ជា​ស្លាក​ META រវាង​ស្លាក​ HEAD នៃ​ឯកសារ​ដែល​បាន​នាំ​ចេញ ។ ​ស្លាក META មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្តាញ​​ទេ​ និង​ មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ ដូច​ជា​ ក្តារ​ចុច​សម្រាប់​​ម៉ាស៊ីន​ស្វែង​រក​​នៅ​លើ​ទំព័រ​បណ្តាញ ។ ដើម្បី​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ជ្រើស​ ឯកសារ - លក្ខណសម្បត្តិ ចុច​ផ្ទាំង ពិពណ៌នា ឬ​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ និង​បន្ទាប់​មក​វាយ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​ស្លាក​ META ពេល​អ្នក​នាំ​ចេញ​ឯកសារ​មួយ​ជា​ឯកសារ​ HTML មួយ ៖

លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ

<TITLE>

ប្រធានបទ​

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT=Field Content">

ពាក្យ​គន្លឹះ

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

ពិពណ៌នា

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

វាល​ព័ត៌មាន ១...៤

<META NAME="Info field name" CONTENT="Field Content">


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ពេល​អ្នក​នាំ​ចូល​ HTML មួយ​ដែល​មាន​ស្លាក​ META ទាំង​នេះ​ មាតិកា​របស់​ស្លាក​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​របស់​ ​LibreOffice ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ ។


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ពាក្យ​គន្លឹះ​ត្រូវ​តែ​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា(,) ។ ពាក្យ​គន្លឹះ​អាច​មាន​​តួអក្សរ​ចន្លោះ​មិនឃើញ​ ឬ​សញ្ញា (;) ។


នាំ​ចូល​​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ

ពេល​អ្នក​នាំ​ចូល​ឯកសារ​ HTML មួយ​ ស្លាក​ META ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​វាល​​របស់ LibreOffice ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ៖ <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> និង <META NAME="..." ...> , ដែល​ NAME ស្មើ​នឹង AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS ឬ CLASSIFICATION ។

ស្គ្រីប​ មតិយោបល់​ និង​ ស្លាក META ដែល​ត្រូវ​បាន​​កំណត់​ទីតាំង​​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​មុខ​ស្លាក TABLE មួយ​ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ក្រឡា​ទីមួយ​នៃ​តារាង ។

ស្គ្រីប​ និង ស្លាក​ META ក្នុង​បឋមកថា​របស់​ឯកសារ​ HTML មួយ​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ និង បោះយុថ្កា​ទៅ​កថាខណ្ឌ​ដំបូង​ក្នុង​ឯកសារ​ ។

ដើម្បី​កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​នាំ​ចូល​ស្លាក​ HTML ជ្រើស​ - ផ្ទុក​/រក្សា​ទុក​ - ភាព​ឆប​គ្នា​របស់ HTML ។ ស្លាក​ META ​ដែល​មិន​ស្គាល់​មាន​ "HTTP-EQUIV" ឬ​ "NAME" និង​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចូល​ជា​មតិយោបល់​របស់​ LibreOffice ។ ករណី​លើក​លែង​តែ​មួយ​គត់​គឺ​ <META NAME="GENERATOR"...> ដែល​ត្រូវ​បាន​មិនអើពើ ។

នាំ​ចេញ​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ

មតិយោបល់​ និង វាល​​ស្គ្រីប​នៅ​ដើម​នៃ​កថាខណ្ឌ​ទី​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​​​មួយ​​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​បឋមកថា​នៃ​ឯកសារ​ HTML មួយ​ ។ ​ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​តារាង​មួយ​ កថាខណ្ឌ​ទីមួយ​ក្នុង​ក្រឡា​ទីមួយ​នៃ​តារាង​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​បឋមកថា​នៃ​ឯកសារ​ HTML ។

Please support us!