កែ​សម្រួល​វចនានុក្រម​ផ្ទាល់​ខ្លួន

បន្ថែម និង​លុប​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​បានប្រើ​សម្រាប់ ការ​បម្លែង​ហាន់ហ្គូល/ហាន់ចា ។

សៀវភៅ

ជ្រើស​វចនានុក្រម​​​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​​ ដែល​អ្នក​ចង់​កែសម្រួល​ ។

ដើម

ជ្រើស​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​វចនានុក្រម​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​អ្នក​ចង់​កែសម្រួល។ បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​វាយ​ធាតុ​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​នេះ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ពី​ប្រអប់​ដើម​ទៅកាន់​ប្រអប់​អត្ថបទ​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ផ្ដល់​យោបល់ សូម​ចុច​បញ្ចូល (Enter)

ការ​ផ្តល់​​យោបល់​ (អតិបរមា​ ៨)

វាយ​ការ​ជំនួស​ដែល​បាន​ផ្តល់​អនុសាសន៍​​មួយ​ សម្រាប់​ធាតុ​​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​​អត្ថបទ​​ដើម​ ។ ពាក្យ​ជំនួស​​ អាច​មាន​តួ​អក្សរ​អតិបរមា​ ៨​ ។

ថ្មី

បន្ថែម​ការ​កំណត់​ជំនួស​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ក្នុង​វចនានុក្រម​​ ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Please support us!