ជម្រើស ភាសា​ហង់ហ្គូល/ហាយ៉ា

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់ ការបម្លែង​ហាន់ហ្គូល/ហាន់ចា ។

វចនានុក្រម​​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

រាយ​វចនានុក្រម​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ ។ ជ្រើស​ប្រអប់​ធីកក្បែរ​​វចនានុក្រម​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ ។ ជម្រះ​​ប្រអប់​ធីក​នៅ​ជាប់​នឹង​វចនានុក្រម​​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ ។

ថ្មី

បើក​ប្រអប់​វចនានុក្រម​ថ្មី​ ដែល​អ្នក​អាច​បង្កើត​វចនានុក្រម​ថ្មី​មួយ​ ។

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​វចនានុក្រម ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​វចនានុក្រម​ថ្មី​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី វចនានុក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ចុច​ យល់ព្រម

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់ កែ​សម្រួល​វចនានុក្រម​ផ្ទាល់​ខ្លួន ដែល​អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល​វចនានុក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ណា​មួយ ។

លុប

លុប​វចនានុក្រម​​​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ជម្រើស

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​បន្ថែម​សម្រាប់​វចនានុក្រម​ទាំង​អស់ ។

មិន​អើពើ​ពាក្យ​នៅ​ក្រោយ

មិន​អើពើ​តួ​អក្សរ​​ដែល​បាន​កំណត់​ទី​តាំង​នៅ​ខាង​ចុង​ពាក្យ​កូរ៉េ​ ពេល​អ្នក​ស្វែង​រក​វចនានុក្រម​មួយ​ ។

បង្ហាញ​មុន​គេ​នូវ​ធាតុ​ដែល​ទើប​បាន​ប្រើ​ថ្មី​ៗ​នេះ

បង្ហាញ​ការ​ផ្តល់​យោបល់​​ជំនួស​ ដែល​អ្នក​បាន​​ជ្រើស​ពេល​ក្រោយ​បំផុត​ ជា​ធាតុ​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ។

ជំនួស​ធាតុ​តែ​មួយ​គត់​ទាំង​អស់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ជំនួស​ពាក្យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ដែល​មាន​តែ​ពាក្យ​ជំនួស​ដែល​បាន​ផ្តល់​អនុសាសន៍​មួយ​ ។

Please support us!