បំពេញ​ពាក្យ

កំណត់ជម្រើស​​សម្រាប់​​ការ​បំពេញ​ពាក្យ​ដែល​កើត​ឡើង​ជា​ញឹក​ញាប់​​ ខណៈ​ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion tab.


ធ្វើ​​ឲ្យ​​ការ​​បំពេញ​​ពាក្យ​​ប្រើ​​បាន

រក្សា​ទុក​ពាក្យ​ដែល​បាន​ប្រើ​ជា​ញឹក​ញាប់​ និង​ បំពេញ​ពាក្យ​មួយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ បន្ទាប់​​ពី​អ្នក​វាយ​អក្សរ​​បី ​ដែល​ផ្គូផ្គង​នឹង​អក្សរ​បី​ដំបូង​នៃ​ពាក្យ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​មួយ​ ។​

បន្ថែម​គម្លាត​ខាង​ចុង

​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​​បន្ថែម​ការ​ដាក់​វណ្ណយុត្ត​បន្ទាប់​ពី​ពាក្យ​​ LibreOffice បន្ថែម​ចន្លោះ​មួយ​ ។​ ចន្លោះ​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ភ្លាមៗ​ពេល​អ្នក​កំពុង​វាយ​​​ពាក្យ​បន្ទាប់​ ។

បង្ហាញ​ជា​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

បង្ហាញ​ពាក្យ​ដែល​បាន​បំពេញ​​​​ជា​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ​ ។​

ប្រមូល​ពាក្យ

បន្ថែម​ពាក្យ​ដែល​បាន​ប្រើ​ជា​ញឹក​ញាប់​ទៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ ។ ដើម្បី​យក​​ពាក្យ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​បំពេញ​ពាក្យ​ ជ្រើស​ពាក្យ​នោះ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ លុប​ធាតុ

នៅពេល​បិទ​ឯកសារ យក​ពាក្យ​ដែល​បាន​ប្រមូល​​ចេញ​ពី​បញ្ជី

នៅពេល​បានបើក បញ្ជីត្រូវ​បានជម្រះ ដោយ​បិទ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ នៅពេល​បានបិទ ធ្វើ​ឲ្យ​បញ្ជីបំពេញ​ពាក្យ​បច្ចុប្បន្ន​អាច​ប្រើ​​បាន​ដោយ​ឯកសារ​ផ្សេង​ទៀត បន្ទាប់​ពី​អ្នកបិទ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ បញ្ជី​​នៅតែ​អាច​ប្រើបាន​រហូត​ដល់​អ្នក​ចេញ​ពី LibreOffice ។

ទទួល​​ជា​មួយ​

​ជ្រើស​ពាក្យគន្លឹះ​​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ដើម្បី​ទទួល​យក​​ការ​បំពេញ​ពាក្យ​ដោយ​ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ​​ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ចុច​គេច​ (Esc) ដើម្បី​បដិសេធ​ការ​បំពេញ​ពាក្យ​ ។


ប្រវែង​ពាក្យ​អប្បបរមា

បញ្ចូល​​ប្រវែង​ពាក្យ​អប្បបរមា​សម្រាប់​ពាក្យ​មួយ​​​​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​​​​​លក្ខណៈ​ពិសេស​បំពេញ​ពាក្យ​ ។ ​

ធាតុ​អតិបរមា

បញ្ចូល​ចំនួន​ពាក្យ​អប្បបរមា​ ដែល​អ្នក​ចង់​រក្សា​ទុក​ក្នុង​បញ្ជី​បំពេញ​ពាក្យ​ ។

បញ្ជី​បំពេញ​ពាក្យ​

រាយ​ពាក្យ​ដែល​បាន​ប្រមូល​ផ្តុំ ។ បញ្ជី​ត្រឹម​ត្រូវ​បាន​ លុះត្រា​តែ​អ្នក​ជ្រើស​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​បញ្ជី​ប្រើ​ជា​មួយ​ឯកសារ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​វគ្គបច្ចុប្បន្ន​បាន បិទ​ "នៅ​ពេល​បិទ​ឯកសារ​ យក​ពាក្យ​ដែលបាន​​ប្រមូល​ផ្តុំ​ពី​វា​ចេញ​ពី​បញ្ជី" ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​អាច​ប្រើ​បាន​ មាន​តែ​ពាក្យ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់ដោយ​ការ​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ ។


លុប​ធាតុ

យក​ពាក្យ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ការ​បំពេញ​ពាក្យ ។

Dialog Buttons

កំណត់ឡើងវិញ

Resets modified values back to the tab page previous values.

បោះបង់

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Please support us!