កែសម្រួល​វចនានុក្រម

កែ​សម្រួល​ពាក្យ​ បម្លែង​ភាសា​ចិន​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion - Edit terms button. Asian language support must be enabled.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​កែ​សម្រួល បន្ថែម ឬ​លុប​ធាតុ​ពី​វចនានុក្រម​បម្លែង​បាន​ ។ ឈ្មោះ​ផ្លូវ​ឯកសារ​សម្រាប់​វចនា​នុក្រម​បម្លែង​គឺ​ user/wordbook/commonterms.ctd ។ អ្នក​មិន​អាច​លុប​ធាតុ​លំនាំ​ដើម​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​នេះ​បាន​ទេ​ ។


ចិន​បុរាណ ទៅ ចិន​សាមញ្ញ

បម្លែង​ភាសាចិន​បុរាណ​ទៅ​ជា​ចិនសាមញ្ញ ។

ចិន​សាមញ្ញ ទៅ ចិន​បុរាណ

បម្លែង​ភាសា​ចិន​សាមញ្ញ​ទៅ​ជា​ចិន​បុរាណ ។

បញ្ច្រាស​ការ​ផ្គូផ្គង

Automatically adds the reverse mapping direction to the list for each modification that you enter.

ពាក្យ

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ជំនួស​ដោយ​ពាក្យ​ផ្គូផ្គង ។

ការ​ផ្គូផ្គង

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ជំនួស​ដោយ​ពាក្យនេះ ។

លក្ខណសម្បត្តិ

កំណត់​សន្តាន​នៃ​ពាក្យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បន្ថែម

បន្ថែម​ពាក្យ​ទៅ​វចនា​នុក្រម​បម្លែង​ ។ បើ​ពាក្យ​មាន​នៅ​ក្នុង​វចនា​នុក្រម​រួច​ហើយ ពាក្យ​ថ្មី​នឹង​ទទួល​បានឋានានុក្រម​ ។

កែប្រែ

រក្សាទុក​ធាតុ​ដែល​បាន​កែ​ប្រែ​ទៅ​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

លុប

យក​ធាតុ​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចេញ​ពី​វចនានុក្រម ។

Please support us!