ជំនួយ​សរសេរ

ជ្រើស​វចនានុក្រម​​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ និង កំណត់​ក្បួន​សម្រាប់​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Spelling, then click Options.


វចនានុក្រម​​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

ថ្មី

បើក​ប្រអប់ វចនានុក្រម​ថ្មី អ្នក​អាច​ដាក់ឈ្មោះ​វចនានុក្រម​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ​ថ្មី ឬ​វចនានុក្រម​នៃ​ការ​លើកលែង និង​ការ​បញ្ជាក់​ភាសា។

វចនានុក្រម​ថ្មី

In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

ឈ្មោះ

បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​វចនានុក្រម​ផ្ទាល់ខ្លួន​ថ្មី។ កន្ទុយ​ឯកសារ "*.DIC" គឺ​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។

ភាសា

បើ​ជ្រើស​ភាសា​ជាក់លាក់ អ្នក​នឹង​អាច​កំណត់​ព្រំដែន​ការ​ប្រើ​វចនានុក្រម​ផ្ទាល់ខ្លួន​បាន។ បើ​ជ្រើស ទាំងអស់ វចនានុក្រម​ផ្ទាល់ខ្លួន​នៃ​ភាសា​បច្ចុប្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​ឯករាជ្យ។

ករណី​លើក​លែង (-)

បញ្ជាក់​ថា​តើ​អ្នក​ចង់​ការពារ​ពាក្យ​ជាក់លាក់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ឬ។ តាម​វិធី​នេះ អ្នក​អាច​បង្កើត​វចនានុក្រម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នៃ​ពាក្យ​ទាំងអស់​ដើម្បី​កុំឲ្យ​ជាន់​គ្នា។ បើ​វចនានុក្រម​លើកលែង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឲ្យ​សកម្ម នៅ​ពេល​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ជូនដំណឹង​ដែល​ត្រូវគ្នា​អំពី​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​គួរ​ចៀសវាង។

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់ កែសម្រួល​វចនានុក្រម​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​ទៅ​វចនានុក្រម​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​កែសម្រួល​ធាតុ​ដែល​មាន​ស្រាប់។

In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries. If you edit an exception dictionary, the dialog has the added facility of defining an exception for a word. During the spellcheck this exception is then listed as a suggestion.

នៅ​ពេល​វចនានុក្រម​មួយ​ត្រូវ​បាន​កែសម្រួល ការ​ពិនិត្យ​មើល​មួយ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​លើ​ស្ថានភាព​នៃ​ឯកសារ ។ ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​មិន​ឲ្យ​សរសេរ​ចូល វា​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្តូរ​ទេ ។ នោះ​ប៊ូតុង ថ្មី និង លុប ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អសកម្ម ។

សៀវភៅ

បញ្ជាក់​សៀវភៅ​ដែល​ត្រូវ​កែសម្រួល។

The List of Ignored Words (All) includes all words that have been marked with Ignore during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.

note

ធាតុ មិន​អើពើ​បញ្ជី​ទាំងអស់ មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស និង លុប​បាន​ទេ ។ មាន​តែ​ពាក្យ​ដែល​បាន​រួម​បញ្ចូល​ជា​មាតិកា​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​លុប ។ នោះ​នឹង​កើតឡើង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​រាល់​ពេល​បិទ LibreOffice ។


ភាសា

កំណត់​ភាសា​ថ្មី​ឲ្យ​វចនានុក្រម​ផ្ទាល់ខ្លួន​បច្ចុប្បន្ន។

ពាក្យ

អ្នក​អាច​វាយ​ពាក្យ​ថ្មី​សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​វចនានុក្រម។ នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ខាងក្រោម អ្នក​នឹង​ឃើញ​មាតិកា​នៃ​វចនានុក្រម​ផ្ទាល់ខ្លួន​បច្ចុប្បន្ន។ បើ​អ្នក​ជ្រើស​ពាក្យ​ចេញពី​បញ្ជី វា​នឹង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​វាល​អត្ថបទ។ បើ​អ្នក​វាយ​អត្ថបទ​ដែល​តាម​ពីក្រោយ​តួអក្សរ​ដោយ​សញ្ញា = ដូចជា "AutoComplete=" នោះ​ពាក្យ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​សហសញ្ញា​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ឡើយ ហើយ​ក៏​គ្មាន​ការ​ផ្ដល់​យោបល់​ឲ្យ​ដាក់​សហសញ្ញា​ដែរ។ បើ​វាយ "Auto=Complete" នោះ​លទ្ធផល​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​សហសញ្ញា ឬ​ផ្ដល់​យោបល់​ពី​ការ​ដាក់​សហសញ្ញា ឬ​ទីកន្លែង​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​សញ្ញា = ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្លុក [] ជំនួស​សញ្ញា = ដើម្បី​បញ្ជាក់​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​តួអក្សរ មុខសញ្ញា​បញ្ឈប់​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា​។ ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​តួអក្សរ​អាច​ធ្វើ​បាន៖ (1) តួអក្សរ​បន្ថែម, ឧទាហរណ៍​លទ្ធផល tug[g]gumi ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា​ត្រឹមត្រូវ “tugg- gummi” ​នៃ​ពាក្យ​ស៊ុយអែត “tuggummi”។ (2) ការ​យក​តួអក្សរ​ចេញ​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​តួ​លេខ, ឧទាហរណ៍ paral ។[1]lel លទ្ធផល​ការ​ដាក់​សហសញ្ញា​ត្រឹមត្រូវ “paral- lel” នៃ​ពាក្យ​កាត់តាឡែន “paral·lel”, ការ​លុប​តួអក្សរ​មួយ​ចេញ មុន​ការ​ចុះ​បន្ទាត់ (3) បាន​យក​ទាំង​ពីរ​ចេញ និង​តួអក្សរ​ខាងក្រៅ, ឧទាហរណ៍ cafee[2é]tje លទ្ធផល​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា​ត្រឹមត្រូវ “café- tje” នៃ​ពាក្យ​ហូឡង់ “cafeetje”, លុប​តួអក្សរ​ទាំងពីរ​ចេញ​មុន​ការ​ចុះ​បន្ទាត់, ហើយ​បន្ថែម​មួយ​បន្ថែម​ទៀត។

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

ថ្មី

Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.

ជម្រើស

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ និង ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា ។

កែ​សម្រួល

បើ​អ្នក​ចង់​ប្ដូរ​តម្លៃ សូម​ជ្រើស​ធាតុ រួច​ចុច កែសម្រួល អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់​សម្រាប់​បញ្ចូល​តម្លៃ​ថ្មី។

ពិនិត្យ​មើល​​​ពាក្យ​អក្សរ​ធំ

បញ្ជាក់​​ថា​​ ការ​សរសេរ​​ជា​អក្សរ​ធំ​ត្រូវ​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​​កំឡុង​ពេល​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ ។

ពិនិត្យ​មើល​ពាក្យ​ដែល​មាន​លេខ ។

បញ្ជាក់​​ថា​ ពាក្យ​ដែល​មាន​លេខ​ព្រម​ទាំង​អក្សរ​ត្រូវ​​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ។

ពិនិត្យ​មើល​តំបន់​ពិសេស

បញ្ជាក់​ថា​តំបន់​ពិសេស ដូច​ជា​អត្ថបទ​គំនូរ ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ​កំឡុង​ពេល​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ ។

ការ​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ ខណៈ​ពេល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​

ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​ពេល​អ្នក​វាយបញ្ចូល និង គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​កំហុស ។

កំហុស​អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ ដោយ​គូស​បន្ទាត់​ពណ៌​ក្រហម​ពី​ក្រោម ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​លើ​ពាក្យ​ដែល​បាន​សម្គាល់​តាម​វិធី​នេះ អ្នក​អាច​បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ដើម្បី​ទទួល​​បាន​បញ្ជី​​កំណែ ។ ជ្រើស​កំណែ​មួយ ដើម្បី​ជំនួស​ពាក្យ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​កំហុស​ដដែល​ម្តង​ទៀត ខណៈ​ពេល​កែសម្រួល​ឯកសារ វា​នឹង​សម្គាល់​ថា​ជា​កំហុស​ម្ដង​ទៀត ។

ដើម្បី​ដាក់​គូ​ពាក្យ​ក្នុង តារាង​ជំនួស កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ បើក ម៉ឺនុយ​បរិបទ កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ និង ជ្រើស កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។ ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​របស់​អ្នក​ពី​ម៉ឺនុយ​រង ។ ពាក្យ​ត្រូវ​បាន​ជំនួស ហើយ​នៅ​ពេល​ជាមួយ​គ្នា​នោះ គូ​ពាក្យ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​តារាង​ជំនួស ។

ចំនួន​តួអក្សរ​អប្បបរមា ​សម្រាប់​​ដាក់​​សហ​សញ្ញា

Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied.

តួអក្សរ​មុន​ពេល​​​ចុះ​បន្ទាត់

Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line.

តួអក្សរ​បន្ទាប់​ពី​​ចុះ​​​បន្ទាត់

Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line.

ដាក់​សហ​សញ្ញា​ដោយ​គ្មាន​ការ​សួរ

បញ្ជាក់​ថា​ អ្នក​នឹង​មិន​ដែល​​ត្រូវ​បាន​សួរ​សម្រាប់​ការ​ដាក់​សហសញ្ញា​ដោយ​ដៃ​ ។ ប្រសិន​បើ​វាល​មិន​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ ពេល​ដែល​ពាក្យ​មួយ​​​មិន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​​​​​ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​ប្រអប់​មួយ​​ ដើម្បី​បញ្ចូល​សហសញ្ញា​ ។

ភ្ជាប់​តំបន់​ពិសេស​ដោយ​សហ​សញ្ញា

បញ្ជាក់​​ថា​ ការ​ដាក់​សហសញ្ញា​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ផង​ដែរ​ក្នុង​​​លេខ​យោង​ បឋមកថា​ និង បាត​កថា ។

Please support us!