លុប​ជួរ​ដេក

លុប​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Context menu for a row header in an open database table - Delete Rows.


ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​តែ​នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស​​​រូប​តំណាង​ កែ​សម្រួល​ នៅ​លើ​របារ​​ទិន្នន័យ​តារាង ឬ​របារ​ស្តង់ដារ​ ។

Please support us!