រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

​កែ​សម្រួល​ ឬ​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ។

You can add arrow styles to the start or end of a line using the Line tab of the Line dialog.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Right-click a selected object - choose Line - Arrow Styles tab.

Icon Line

បន្ទាត់


Manage Arrow Styles

Lets you add, rename, delete, save and load arrow styles.

Style name

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​របស់​​​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

ជ្រើស​និមិត្ត​សញ្ញា​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី​ ។

បន្ថែម

ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័​ទ្មព្រួញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ជ្រើស​វត្ថុ​គំនូរ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​នៅ​ទីនេះ ។

Rename

ផ្លាស់​ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

ផ្ទុក​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

នាំ​ចូល​បញ្ជី​​មួយ​​របស់​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ។

រក្សា​ទុក​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

រក្សា​ទុក​​បញ្ជី​បច្ចុប្បន្ន​របស់​​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ផ្ទុក​វា​បាន​ពេល​ក្រោយ ។​

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!