រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

​កែ​សម្រួល​ ឬ​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Line - Arrow Styles tab.


រៀប​ចំ​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រៀប​ចំ​បញ្ជី​បច្ចុប្បន្ន​របស់​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ។

ចំណងជើង

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​របស់​​​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

ជ្រើស​និមិត្ត​សញ្ញា​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី​ ។

បន្ថែម

ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័​ទ្មព្រួញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ជ្រើស​វត្ថុ​គំនូរ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​នៅ​ទីនេះ ។

កែប្រែ

ផ្លាស់​ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

ផ្ទុក​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

នាំ​ចូល​បញ្ជី​​មួយ​​របស់​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ។

រក្សា​ទុក​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

រក្សា​ទុក​​បញ្ជី​បច្ចុប្បន្ន​របស់​​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ផ្ទុក​វា​បាន​ពេល​ក្រោយ ។​

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!