រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

​កែសម្រួល​ ឬ​បង្កើត​​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ដាច់ៗ ឬ​បន្ទាត់​ចុចៗ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Line - Line Styles tab.


លក្ខណសម្បត្តិ

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​ ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត ។​

ប្រភេទ

​ជម្រើស​បន្សំ​នៃសញ្ញា​​ដាច់ៗ​ និង ចំណុច​ចុចៗ ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

លេខ

​បញ្ចូល​ចំនួន​ដង​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​​ចំណុច​មួយ​ ឬ​សញ្ញាដាច់​មួយ​បង្ហាញ​តាម​លំដាប់​​ ។

ប្រវែង

​បញ្ចូល​ប្រវែង​របស់​សញ្ញា​ដាច់ៗ ។​

គម្លាត

បញ្ចូល​ចន្លោះ​សរុប​ដែល​អ្នក​ចង់​ទុក​រវាង​ចំណុច​ ឬ​សញ្ញា​ដាច់ៗ ។

សម​ទៅ​នឹង​កម្រាស់​បន្ទាត់

លៃ​តម្រូវ​ធាតុ​ទាក់ទង​នឹង​ប្រវែង​​របស់​បន្ទាត់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

បន្ថែម

Creates a new line style using the current settings. Enter a name for the new line style.

កែប្រែ

ធ្វើ​ឲ្យ​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាន់​សម័យ​ ដោយ​ប្រើ​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ថ្មី​មួយ​ពេល​​​ដែលបាន​​តម្រូវ​ឲ្យបញ្ចូល​ ។​

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

ផ្ទុក​តារាង​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​

​​នាំ​ចូល​បញ្ជី​​មួយ​របស់​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ ។​

រក្សា​ទុក​តារាង​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

រក្សា​ទុក​បញ្ជី​បច្ចុប្បន្ន​របស់​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ ​ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ផ្ទុក​វា​​ម្តង​ទៀត​ពេល​ក្រោយ​ ។​

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!