បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...


លក្ខណសម្បត្តិ​បន្ទាត់

របនាប័ទ្ម

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ពណ៌

Select a color for the line.

Icon Line Color

ពណ៌​​បន្ទាត់

Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

ថ្លា

បញ្ចូល​ភាព​ថ្លា​នៃ​បន្ទាត់ ដែល​ ១០០% ​ត្រូវ​​នឹង​ភាព​​ថ្លា​ខ្លាំង និង 0% មានន័យ​ថា​ស្រអាប់​ខ្លាំង ។

រូបតំណាង

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​និមិត្ត​សញ្ញា​​ចំណុច​ទិន្នន័យ​ក្នុង​គំនូស​តាង​របស់​អ្នក​ ។

ជ្រើស

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ក្នុង​គំនូស​តាង​របស់​អ្នក​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​ ស្វ័យ​ប្រវត្តិ LibreOffice ប្រើ​និមិត្តសញ្ញា​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​ប្រភេទ​គំនូស​តាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ទទឹង

បញ្ចូល​ទទឹង​មួយ​សម្រាប់​និមិត្ត​សញ្ញា ។

កម្ពស់

​បញ្ចូល​កម្ពស់​មួយ​សម្រាប់​និមិត្តសញ្ញា ។

រក្សា​សមាមាត្រ

រក្សា​សមាមាត្រ​របស់​និមិត្ត​សញ្ញា​​​ ពេល​អ្នក​បញ្ចូល​តម្លៃ​ទទឹង​​ និង កម្ពស់​ថ្មី​មួយ ។

រចនាប័ទ្ម​​ព្រួញ

អ្នក​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​ចុង​ម្ខាង​ ឬ​ចុង​ទាំង​សង​ខាង​នៃ​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ដើម្បី​បន្ថែម​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​មួយ​ទៅ​បញ្ជី​ ជ្រើស​ព្រួញ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ផ្ទាំង រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ របស់​ប្រអប់​​​នេះ ។

រចនាប័ទ្ម

ជ្រើស​ក្បាល​ព្រួញ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

ទទឹង

បញ្ចូល​ទទឹង​សម្រាប់​ក្បាល​ព្រួញ ។

តម្រឹម​កណ្តាល​​

ដាក់​កណ្តាល​ក្បាល​ព្រួញ​នៅ​ចំណុច​ចុង​នៃ​បន្ទាត់​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

ធ្វើ​សមកាលកម្ម​ខាង​ចុង

ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​កំណត់​ក្បាល​ព្រួញ​ទាំង​ពីរ​ទាន់​សម័យ​ ពេល​អ្នក​បញ្ចូល​ទទឹង​ផ្សេង​មួយ​ ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ក្បាល​ព្រួញ​ផ្សេង​មួយ​ ឬ​ដាក់​ក្បាល​ព្រួញ​​មួយ​កណ្តាល​ ។​

រចនាប័ទ្ម​គម្រប និង​ជ្រុង

រចនាប័ទ្ម​ជ្រុង

ជ្រើស​រាង​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​នៅ​ជ្រុង​របស់​បន្ទាត់។ ក្នុង​ករណី​ដែល​មុំ​រវាង​បន្ទាត់​តូច, រាង​ផ្គុំ​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​រាង​បញ្ឆិត។

រចនាប័ទ្ម​គម្រប

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​គម្រប​ចុង​បន្ទាត់។ គម្រប​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅកាន់​បន្ទាត់​ដាច់ៗ​ខាងក្នុង។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!