ទ្រេត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទ្រេត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រេត​​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ទ្រេត​​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​មិន​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​ និង​ អត្ថបទ​​មិន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ បន្ទាប់​មក​រចនាប័ទ្ម​ពុម្ព​អក្សរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu - choose Style - Italic.

Icon Italic

ទ្រេត


Please support us!