អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​​​កំណត់​ប្លង់​ទំព័រ​សម្រាប់​ឯកសារ​ទំព័រ​តែ​មួយ​ ឬ​ច្រើន​ ព្រម​ទាំង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស​ និង ការ​បង់​លេខ​រៀង ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...


Page format tab page

​ការ​ជ្រើស​​​ផ្ទៃ​បោះពុម្ព​អតិបរមា​នៅ​លើ​ទំព័រ​មួយ​​

ទ្រង់​​ទ្រាយ​​​ក្រដាស

ជ្រើស​ទំហំ​ក្រដាស​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន​ពី​បញ្ជី​មួយ​ ឬ​កំណត់​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន ។

ទ្រង់ទ្រាយ

Select a predefined paper size, or create a custom format by entering the dimensions for the paper in the Height and Widthboxes.

ទទឹង

បង្ហាញ​​ទទឹង​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រដាស​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ដើម្បី​កំណត់​​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ បញ្ចូល​ទទឹង​មួយ​នៅ​ទី​នេះ ។​​

កម្ពស់

បង្ហាញ​កម្ពស់​របស់​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ក្រដាស​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់​ទ្រាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ បញ្ចូល​កម្ពស់​នៅ​ទី​នេះ ។​

Orientation

Select paper orientation for display and print.

បពា្ឈរ​

បង្ហាញ​ និង បោះពុម្ព​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​តាម​ទិស​ក្រដាស​បញ្ឈរ ។

ផ្ដេក

បង្ហាញ​ និង​ បោះពុម្ព​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ដែល​មាន​ទិស​ក្រដាស​ផ្ដេក ។

ទិស​អក្សរ

ជ្រើស​ទិស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។ ទិស​លំហូរ​អត្ថបទ​ "ពី​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង (បញ្ឈរ)" បង្វិល​ការ​កំណត់​ប្លង់​ទាំង​អស់​ទៅ​ស្តាំ​ ៩០​ដឺក្រេ លើក​លែង​តែ​បឋម​កថា​ និង បាត​កថា ។

note

Text direction only appears if Asian or Complex text layout is set in - Language Setting - Languages.


មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

ថាស​​ក្រដាស

ជ្រើស​ប្រភព​ក្រដាស​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​អាច​ផ្តល់​​ថាស​ក្រដាស​ផ្សេងៗ​គ្នា​ទៅ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្សេងៗ​ ។ ឧទាហរណ៍​ ផ្តល់​ថាស​ផ្សេង​មួយ​ទៅ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ទី​មួយ​​ និង​ ផ្ទុក​ថាស​ជាមួយ​​ក្រដាសក្បាល​លិខិត​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន ។

រឹម​ទំព័រ

បញ្ជាក់​​តម្លៃ​ចន្លោះ​ដែល​ត្រូវ​ទុក​រវាង​គែម​របស់​ទំព័រ​ និង​ អត្ថបទ​ឯកសារ​ ។

Left

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the document text.

Right

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the document text.

កំពូល

​​បញ្ចូល​តម្លៃ​​ចន្លោះ​​ដែល​ត្រូវ​ទុក​រវាង​គែម​ខាង​លើ​នៃ​ទំព័រ​ និង​ អត្ថបទ​ឯកសារ​ ។​

បាត

បញ្ចូល​តម្លៃ​ចន្លោះ​ ​ដែល​ត្រូវ​ទុក​រវាង​គែម​ទំព័រ​ និង អត្ថបទ​ឯកសារ ។

ការ​កំណត់​ប្លង់

Please support us!