តំណខ្ពស់​

ផ្តល់​តំណ​ខ្ពស់​​ថ្មី​មួយ​ ឬ​កែ​សម្រួល​តំណ​ខ្ពស់​​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ តំណ​ខ្ពស់​មួយ​គឺ​ជា​​តំណ​ភ្ជាប់​ទៅ​ឯកសារ​នៅ​លើ​អ៊ិនធឹណិត​ ឬ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នក​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Character - Hyperlink tab.


តំណខ្ពស់​

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​តំណខ្ពស់​ ។

URL

បញ្ចូល​ URL សម្រាប់​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បើក នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​តំណ​ខ្ពស់ ។ បើ​អ្នក​មិន​បញ្ជាក់​ស៊ុម​គោល​ដៅ​ទេ​ ឯកសារ​នឹង​បើក​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ ឬ​នៅ​ក្នុង​ស៊ុម​បច្ចុប្បន្ន ។

រកមើល

រក​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​តភ្ជាប់ រួច​ចុច បើក

សេចក្តី​​​យោង

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​បង្ហាញ​សម្រាប់​តំណ​ខ្ពស់។

ព្រឹត្តិការណ៍

បញ្ជាក់​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បិទ/បើក ពេល​អ្នក​ចុច​តំណ​ខ្ពស់។

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សម្រាប់​តំណ​ខ្ពស់។ LibreOffice បញ្ចូល​ស្លាក​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​តំណ​ខ្ពស់៖

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">ចំណាំ</A>

ស៊ុម

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់​ស៊ុម​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​បើក​ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ ឬ​ជ្រើស​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន​ពី​បញ្ជី​ ។ បើ​អ្នក​ទុក​ឲ្យ​ប្រអប់​នេះ​នៅ​ទំនេ ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​នឹង​បើក​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​កម្មវិធី​រុក​រក​បច្ចុប្បន្ន ។

ឈ្មោះ​របស់​ស៊ុម

ការ​កំណត់

ធាតុ​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ

ឯកសារ​បើក​ក្នុង​ស៊ុម​ដែល​បាន​ដាក់ឈ្មោះ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML បច្ចុប្បន្ន​ ។

_self

ឯកសារ​បើក​ក្នុង​ស៊ុម​បច្ចុប្បន្ន​ ។

_blank

ឯកសារ​បើក​ក្នុង​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ ។

_parent

ឯកសារ​បើក​ក្នុង​ស៊ុម​មេ​នៃ​ស៊ុម​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ស៊ុម​មេ​ទេ​ ស៊ុម​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ ។

_top

​ឯកសារ​បើក​ក្នុង​​​ស៊ុម​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ថានានុក្រម​ ។


រចនាប័ទ្ម​តួ​អក្សរ

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​ទ្រង់​ទ្រាយ​សម្រាប់​តំណ​ខ្ពស់​ ។

តំណ​​បាន​​​ទស្សនា​

Select a formatting style to use for visited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

តំណ​មិន​ទាន់​​ទស្សនា

Select a formatting style to use for unvisited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Please support us!