​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Axis - Y Axis - Numbers tab (chart documents).


ប្រភេទ

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

ទ្រង់ទ្រាយ

Select how you want the contents of the selected to be displayed. The code for the selected option is displayed in the Format code box.

ប្រអប់​បញ្ជី​ប្រភេទ​រូបិយវត្ថុ

ជ្រើស​រូបិយប័ណ្ណ រួច​រមូរ​ឡើង​ទៅ​លើ​នៃ​បញ្ជី ទ្រង់ទ្រាយ ដើម្បី​មើល​ជម្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​រូបិយប័ណ្ណ។

note

កូដ​ទ្រង់​ទ្រាយ​សម្រាប់​រូបិយប័ណ្ណ​ ប្រើ​សំណុំ​បែប​បទ​ [$xxx-nnn] ដែល​ xxx គឺ​ជា​និមិត្តសញ្ញា​រូបិយប័ណ្ណ និង​ nnn ជា​លេខ​កូដ​ប្រទេស ។ និមិត្តសញ្ញា​ធានាគារ​ពិសេស​ ដូច​ជា​ EUR (សម្រាប់ អឺរ៉ូ) មិន​ត្រូវ​ការ​លេខ​កូដ​ប្រទេស​ទេ​ ។ ទ្រង់​ទ្រាយ​រូបិយប័ណ្ណ​មិន​អាស្រ័យ​លើ​ភាសា​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​ ភាសា


ភាសា

ការ​កំណត់​ភាសា​ ធានា​​ថា​​ទ្រង់​ទ្រាយ​កាលបរិច្ឆេទ​ និង រូបិយប័ណ្ណ​ត្រូវ​បាន​​ការ​ពារ​ទាំង​នៅ​ពេល​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បើក​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​​​​មួយ ​ដែល​​ប្រើ​ការ​កំណត់​ភាសា​លំនាំ​ដើម​ផ្សេង​គ្នា​មួយ ។

ជម្រើស

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​សម្រាប់​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ខ្ទង់​ទសភាគ

បញ្ចូល​ចំនួន​ខ្ទង់​ទសភាគ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ។

Denominator places

With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display.

នាំ​​មុខ​​ដោយ​សូន្យ

បញ្ចូល​ចំនួន​លេខ​សូន្យ​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​នៅ​ខាងមុខ​សញ្ញា​ក្បៀស។

Negative numbers red

Changes the font color of negative numbers to red.

Thousands separator

បញ្ចូល​សញ្ញា​បំបែក​រវាង​ខ្ទង់​ពាន់។ ប្រភេទ​សញ្ញា​បំបែក​ដែល​ប្រើ​គឺ​អាស្រ័យ​តាម​ការ​កំណត់​ភាសា​របស់​អ្នក។

Engineering notation

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

កូដ​​ទ្រង់​ទ្រាយ

Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format. The following options are only available for user-defined number formats.

បន្ថែម

បន្ថែម​ចំនួន​កូដ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ។

កែ​សម្រួល​មតិយោបល់

បន្ថែម​មតិយោបល់​ចំពោះ​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

លុប

លុប​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​ដែល​បាន​ជ្រើស។ ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នឹង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​បន្ទាប់ពី​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម LibreOffice ឡើងវិញ។

ដាក់​ឈ្មោះ​បន្ទាត់

បញ្ចូល​មតិយោបល់​សម្រាប់​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​ដែល​បាន​ជ្រើស រួច​ចុច​ខាងក្រៅ​ប្រអប់។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!