បែប​ផែន​ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ជាក់​បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Character - Font Effects tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font Effects tab.


Font Effects Page Dialog Image

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ទៅ​ពាក្យ​ទាំង​មូល​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ ឬ​ទៅ​អត្ថបទ​ថ្មី​ដែល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​ ។

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

Sets the color for the selected text. If you select Automatic, the text color is set to black for light backgrounds and to white for dark backgrounds.

warning

ពណ៌​អត្ថបទនឹង​ត្រូវ​មិន​អើ​ពើ​ បើសិន​​គូសធីក​ ប្រើ​ពណ៌​ពុម្ពអក្សរ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​សម្រាប់​ការបង្ហាញ​នៅ​លើ​អេក្រង់​ នៅ​ក្នុង​ - LibreOffice - មធ្យោបាយ​ងាយ​ស្រួល​ ។


Transparency

Sets the transparency of the character text. The value 100% means entirely transparent, while 0% means not transparent at all.

Text Decoration

លើស​បន្ទាត់

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​​គូស​បន្ទាត់​ពី​លើ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ ។ ដើម្បី​អនុវត្ត​ការគូស​បន្ទាត់​ពី​លើ​តែ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ ជ្រើស​ប្រអប់​ ពាក្យ​នីមួយ​ៗ​ ។

ពណ៌​លើស​បន្ទាត់

ជ្រើស​ពណ៌​សម្រាប់​បន្ទាត់​លើ។

បន្ទាត់​ឆូត

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ឆូត​សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

note

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


រ​​គូស​បន្ទាត់​​​ក្រោម

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​​គូស​បន្ទាត់​ពី​លើ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ ។ ដើម្បី​អនុវត្ត​ការគូស​បន្ទាត់​ពី​លើ​តែ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ ជ្រើស​ប្រអប់​ ពាក្យ​នីមួយ​ៗ​ ។

note

ប្រសិន​បើ​អ្នក​អនុវត្ត​ការ​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​ទៅ​អត្ថបទ​អក្សរ​តូច​លើ​មួយ​ ការ​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​​ត្រូវ​បាន​លើក​​ទៅ​កម្រិត​អក្សរ​​តូច​លើ​​ ។ ប្រសិន​បើ​អក្សរ​តូច​លើ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ដែល​មាន​អត្ថបទ​ធម្មតា​ ការ​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​​មិន​ត្រូវ​បាន​លើក​ទេ ។


រូបតំណាង​នៅ​លើ​របារ​ទ្រង់ទ្រាយ ៖

Icon Underline

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

ពណ៌​គូស​បន្ទាត់ក្រោម

ជ្រើស​ពណ៌​សម្រាប់​បន្ទាត់​ក្រោម។

ពាក្យ​ដោយ​ឡែក

អនុវត្ត​បែបផែន​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចំពោះ​តែ​ពាក្យ​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​មិន​អើពើ​ដកឃ្លា។

បែបផែន

ជ្រើស​បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត។

ក្បាច់

Select a relief effect to apply to the selected text. The embossed relief makes the characters appear as if they are raised above the page. The engraved relief makes the characters appear as if they are pressed into the page.

គ្រោង

បង្ហាញ​គ្រោង​តួអក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស។ បែបផែន​នេះ​មិន​ដំណើរការ​ជាមួយ​គ្រប់​ពុម្ពអក្សរ​ទេ។

ស្រមោល

បន្ថែម​ស្រមោល​ពី​ក្រោម និង​ខាងស្ដាំ​តួអក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

សម្គាល់​ការ​សង្កត់

ជ្រើស​តួអក្សរ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ខាងលើ ឬ​ខាងក្រោម​អត្ថបទ​ទាំងមូល​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ទីតាំង

បញ្ជាក់​ទីតាំង​ដើម្បី​បង្ហាញ​សញ្ញា​សង្កត់​សំឡេង។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!