សំណើរ

ស្កេន​រូបភាព​មួយ​ និង​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​លទ្ធផល​ទៅក្នុង​ឯកសារ​ ។ ប្រអប់​ស្កេន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​​​ឲ្យ​ដោយ​អ្នក​ផលិត​​​​​​ ។​ សម្រាប់​ការ​ពន្យល់​នៃ​ប្រអប់​នេះ​ សូម​សំអាង​លើ​ឯកសារ​​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​ស្កេន​របស់​​អ្នក​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Media - Scan - Request.


Please support us!