ប្លង់​ពង្រីក & ទិដ្ឋភាព

កាត់​បន្ថយ​ ឬ​ពង្រីក​ការ​បង្ហាញ​អេក្រង់​របស់ LibreOffice ។ កត្តា​ពង្រីក​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​តម្លៃ​ភាគ​រយ​​នៅ​លើ​របារ​ ស្ថានភាព

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Zoom - Zoom.

Click or right-click the field on the Status bar.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ការ​ពង្រីក​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​ផ្សេងៗ​គ្នា​នៅ​លើ​​យូនីក, លីនុច និង វីនដូ ។ ឯកសារ​មួយ​​បាន​រក្សាទុក​ជាមួយ​កត្តាពង្រីក​ ១០០% ក្នុង​​វីនដូ ត្រូវ​បានបង្ហាញ​នៅ​កត្តាពង្រីក​ដ៏​ធំ​​នៅ​លើ​​យូនីក/លីនុច ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​កត្តាពង្រីក​ ចុច​ទ្វេដង​លើ​តម្លៃ​ភាគ​យក​នៅ​លើ​របារ​ ស្ថានភាព ហើយ​ជ្រើស​កត្តាពង្រីក​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។


កត្តា​ពង្រីក

កំណត់​កត្តា​ពង្រីក​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ និង ឯកសារ​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូច​គ្នាដែល​អ្នក​នឹង​​បើក​បន្ទាប់​ពី​នោះ​ ។

ប្រសើរ​បំផុត

សម​ទៅ​នឹង​ទទឹង និង​កម្ពស់

សម​នឹង​ទទឹង

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

១០០ %

Displays the document at its actual size.

អថេរ

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

ប្លង់​ទិដ្ឋភាព

សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ អ្នក​អាច​កំណត់​ប្លង់​ទិដ្ឋភាព ។ កាត់​បន្ថយ​កត្តា​ទំហំ​ដើម្បី​មើល​បែបផែន​នៃ​ការ​កំណត់​ប្លង់​ទិដ្ឋភាព ។

ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

ប្លង់​ទិដ្ឋភាព​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​បង្ហាញ​ទំព័រ​ម្ខាងៗ បាន​ច្រើន​ទៅ​តាម​កត្តា​ពង្រីក​អនុញ្ញាត ។

ទំព័រ​តែ​មួយយ

ប្លង់​ទិដ្ឋភាព​ទំព័រ​តែ​មួយ​បង្ហាញ​ទំព័រ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោម​គ្នា ប៉ុន្តែ​មិន​នៅ​​ជាប់​គ្នា​ឡើយ ។

ជួរ​ឈរ

ក្នុង​ប្លង់​ទិដ្ឋភាព​ជួរ​ឈរ អ្នក​ឃើញ​ទំព័រ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​មួយ​ចំនួន ពី​ម្ខាង​ទៅ​ម្ខាង ។ បញ្ចូល​ចំនួន​ជួរ​ឈរ ។

របៀប​សៀវភៅ

ក្នុង​ប្លង់​ទិដ្ឋភាព​របៀប​សៀវភៅ អ្នក​ឃើញ​ទំព័រ​សង្ខាង ដូច​ក្នុង​សៀវភៅ​ដែល​បើក ។ ទំព័រ​ទីមួយ​គឺ​ជា​ទំព័រ​ខាង​ស្ដាំ​ដែល​មាន​លេខ​ទំព័រ​សេស ។

Please support us!