​កម្មវិធី​រុក​រក​សម្រាប់​ឯក​សារ​មេ​

In a Master document, you can switch the Navigator between normal view and master view.

The Navigator lists the main components of the master document. If you rest the mouse pointer over a name of a sub-document in the list, the full path of the sub-document is displayed.

ទិដ្ឋភាព​មេ​​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​​​បង្ហាញ​​រូប​តំណាង​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

Toggle Master View

ប្តូរ​រវាង​ទិដ្ឋភាព​មេ​ និង ទិដ្ឋភាព​ធម្មតា​ ។

Icon

Toggle Master View

កែ​សម្រួល

Edit the contents of the component selected in the Navigator list. If the selection is a file, the file is opened for editing. If the selection is an index, the Index dialog is opened.

Icon

កែ​សម្រួល

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ

ចុច​ និង ជ្រើស​​មាតិកា​​​​​​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ។​

Icon

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ

ជម្រើស

ធ្វើ​ឲ្យ​មាតិកា​របស់​ជម្រើស​ទាន់​សម័យ​ ។

សន្ទស្សន៍

ធ្វើ​ឲ្យ​លិបិក្រម​ទាំង​អស់​ទាន់​សម័យ ។

តំណ​

ធ្វើ​ឲ្យ​តំណ​ទាំង​អស់​ទាន់​សម័យ ។

ទាំងអស់

ធ្វើ​ឲ្យ​មាតិកា​ទាំង​អស់​ទាន់​សម័យ ។

កែសម្រួល​​តំណ

This command is found by right-clicking an inserted file in the Navigator. Changes the link properties for the selected file.

បញ្ចូល

បញ្ចូល​ឯកសារ​មួយ​ លិបិក្រម​មួយ​ ឬ​ ឯកសារ​ថ្មី​​មួយ​ទៅ​ក្នុង​​ឯកសារ​មេ​ ។​

tip

អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​ឯកសារ​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មេ​ ដោយ​អូស​ឯកសារ​មួយ​ពី​ផ្ទៃ​តុ​របស់​អ្នក​ និង ទម្លាក់​វា​នៅ​លើ​ទិដ្ឋភាព​​មេ​​​នៃ​កម្ម​វិធី​រុករក ។


Icon

បញ្ចូល

លិបិក្រម

បញ្ចូល​លិបិក្រម​មួយ​ ឬ​តារាង​មាតិកា​មួយ​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មេ​ ។​

ឯកសារ

បញ្ចូល​ឯកសារ​ដែល​​មាន​ស្រាប់​មួយ​ ឬ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មេ​ ។​

ឯកសារ​ថ្មី

បង្កើត​ និង បញ្ចូល​ឯកសារ​រង​ថ្មី​មួយ​ ។​ ពេល​អ្នក​បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​មួយ​ អ្នក​ត្រូវ​បាន​ជម្រុញ​ឲ្យ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​ និង​ ទីតាំង ​ដែល​​អ្នក​​ចង់​​រក្សា​ទុក​​ក្នុង​ឯកសារ​ ។

អត្ថបទ

បញ្ចូល​កថាខណ្ឌ​ថ្មី​ក្នុង​ឯកសារ​មេ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​អត្ថបទ​បាន ។ អ្នក​មិនអាច​បញ្ចូល​អត្ថបទ​នៅជាប់​នឹង​ធាតុ​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បានទេ ។

រក្សា​ទុក​មាតិកា​ផង​ដែរ

Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed.

Icon

រក្សា​ទុក​មាតិកា​ផង​ដែរ

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ

ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម

លុប

This command is found by right-clicking an item in the Navigator. Deletes the selection from the Navigator list and the master document, but does not delete the subdocument file.

Please support us!