គុណ​លក្ខណៈ

Choose the text attributes that you want to search for. For example, if you search for the Font attribute, all instances of text that do not use the default font are found. All text that has a directly coded font attribute, and all text where a style switches the font attribute, are found.

ស្វែង​រក​គុណលក្ខណៈ

ជម្រើស

Select the attributes that you want to search for.

Page line-spacing

Finds the Activate page line-spacing attribute.

កម្រាស់​ពុម្ព​អក្សរ

រក​គុណលក្ខណៈ​ ដិត​ ឬ​ដិត​ និង​ ទ្រេត

ការ​ដាក់​​សហ​សញ្ញា

រក​​គុណ​លក្ខណៈ​ ការ​ដាក់​សហសញ្ញា

ការ​សម្រួល​ចន្លោះ​តួ​អក្សរ

Finds Spacing (standard, expanded, condensed) attributes and pair kerning.

ក្បាច់

Finds the Relief attribute.

គម្លាត

រក​គុណលក្ខណៈ​ គម្លាត (កំពូល​ បាត) ។

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

រក​តួ​អក្សរ​ដែល​ប្រើ​គុណ​លក្ខណៈ គូស​បន្ទាត់​ក្រោម (តែ​មួយ​ ទ្វេ​ ឬ​ ចុច​ៗ) ។

គ្រោង

រក​គុណ​លក្ខណៈ គ្រោង

ចូល​បន្ទាត់

រក​គុណ​លក្ខណៈ ចូល​បន្ទាត់​ (ពី​ឆ្វេង​ ពី​ស្តាំ​ បន្ទាត់​ដំបូង​ ) ។

ឈប់​ថេប

រក​កថាខណ្ឌ​ដែល​ប្រើ​សំណុំ​ផ្ទាំង​បន្ថែម​មួយ​ ។

តម្រឹម​អត្ថបទ​បញ្ឈរ

Finds the Vertical text alignment attribute.

ទីតាំង

Finds characters using the Normal, Superscript or Subscript attributes.

ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ

រក​គុណលក្ខណៈ​ ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​/​កម្ពស់​ពុម្ព​អក្សរ​

បន្ទាត់​កំព្រា

Finds the Orphan Control attribute.

បន្ទាត់​ឆូត

រក​តួអក្សរ​ដែល​ប្រើ​គុណ​លក្ខណៈ បន្ទាត់​ឆូត​ (តែមួយ​ ឬ​ទ្វេ) ។

បាន​ដាក់​​​ស្រមោល

រក​គុណ​លក្ខណៈ​ បាន​ដាក់​ស្រមោល

បែបផែន

Finds characters that use the Capital, Lowercase, Small capitals, and Title character attributes.

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

រក​ពាក្យ​ណា​មួយ​ដែល​ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ​លំនាំ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ ។

ពាក្យ​​នីមួយៗ

Finds individual words that use the Underlined or the Strikethrough attribute.

ពុម្ព​អក្សរ

រក​វត្ថុ​ណា​មួយ​ដែល​ពុម្ព​អក្សរ​លំនាំ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ ។

ពុះ​កថាខណ្ឌ

រក​គុណ​លក្ខណៈ​ កុំ​បំបែក​កថាខណ្ឌ​

ភាសា

រក​គុណលក្ខណៈ​ ភាសា (សម្រាប់​ប្រកប) ។

មាត្រដ្ឋាន

Finds the Scale attribute.

មេម៉ាយ

រក​គុណ​លក្ខណៈ វត្ថុ​បញ្ជា​មេម៉ាយ

រក្សា​​ជាមួយ​កថាខណ្ឌ​បន្ទាប់

រក​គុណលក្ខណៈ​ រក្សា​ទុក​ជាមួយ​កថាខណ្ឌ​បន្ទាប់

គម្លាត​បន្ទាត់

រក​គុណ​លក្ខណៈ គម្លាត​បន្ទាត់ (បន្ទាត់​តែ​មួយ បន្ទាត់ 1.5 ទ្វេ សមាមាត្រ យ៉ាង​ហោច នាំ​មុខ) ។

ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​តួអក្សរ

រក​តួអក្សរ​ដែល​ប្រើ​គុណ​លក្ខណៈ​ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

រក​គុណ​លក្ខណៈ បំបែក​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​​

សណ្ឋាន​ពុម្ពអក្សរ

រក​គុណ​លក្ខណៈ​ ទ្រេត ឬ​ដិត​ និង ទ្រេត

​តម្រឹម

រក​គុណលក្ខណៈ​ តម្រឹម​ (ឆ្វេង​ ស្តាំ កណ្តាល សងខាង) ។

​បង្វិល

រក​គុណលក្ខណៈ​ បង្វិល

​​​​ភ្លឹប​ភ្លែតៗ

រក​តួ​អក្សរ​ដែល​ប្រើ​គុណ​លក្ខណៈ​​ ភ្លឹត​ភ្លែត

Please support us!