កំណែ

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Versions.


រូប​តំណាង​ព្រមាន

If you save a copy of a file that contains version information (by choosing File - Save As), the version information is not saved with the file.


កំណែ​ថ្មី

កំណត់​ជម្រើស​​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​កំណែ​ថ្មី​មួយ​របស់​​ឯកសារ​ ។

រក្សា​ទុក​កំណែ​ថ្មី

Saves the current state of the document as a new version. If you want, you can also enter comments in the Insert Version Comment dialog before you save the new version.

បញ្ចូល​មតិយោបល់​កំណែ

Enter a comment here when you are saving a new version. If you clicked Show to open this dialog, you cannot edit the comment.

តែង​តែ​រក្សា​ទុក​កំណែ​មួ​យ នៅ​ពេល​បិទ​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​ឯកសារ​របស់​អ្នក​​ LibreOffice រក្សា​ទុក​កំណែ​ថ្មី​ដោយ​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ពេល​អ្នក​បិទ​​ឯកសារ​ ។​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​រក្សាទុក​ឯកសារ​ដោយ​ដៃ កុំ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ឯកសារ​ ក្រោយ​​រក្សាទុក បន្ទាប់​មក​បិទ គ្មាន​កំណែ​ថ្មី​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើយ ។

កំណែ​ដែល​មាន​ស្រាប់

រាយ​កំណែ​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ កាលបរិច្ឆេទ​ និង ពេល​វេលា​ ដែល​ពួក​វា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ អ្នក​និពន្ធ​ និង​​មតិយោបល់​ដែល​ទាក់​ទង​​ ។​

បិទ

បិទ​ប្រអប់ និង​រក្សា​ទុក​រាល់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ។

បើក

Opens the selected version in a read-only window.

បង្ហាញ

បង្ហាញ​មតិយោបល់​ទាំង​មូល​សម្រាប់​កំណែ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

លុប

លុប​​កំណែ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្រៀប​ធៀប

Compare the changes that were made in each version. If you want, you can Manage Changes.

Please support us!