ចេញ

បោះ​ពុម្ព​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ជម្រើស​ ឬ​ទំព័រ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ជម្រើស​បោះពុម្ព​​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ជម្រើស​បោះពុម្ព​អាច​គោរព​តាម​​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ និង ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​​​​​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Print.

+P

On the Standard bar, click

Icon Print File Directly

បោះពុម្ព​ឯកសារ​ដោយ​ផ្ទាល់


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel and Help buttons.

បើ​​​អ្នក​ពិត​ជា​ចង់​ដឹង​អំពី​របៀប​បោះ​ពុម្ព​ឯកសារ​របស់​អ្នក សូមចុច​តំណ​ណា​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ។

Printing text documents:

Selecting What to Print

ការ​បោះពុម្ព​ប័ណ្ណ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

មើល​ទំព័រ​មួយ​ជា​មុន មុន​ពេល​បោះពុម្ព

បោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​ជា​ច្រើន​​លើ​សន្លឹក​តែ​មួយ​

បោះពុម្ព​ក្នុង​លំដាប់​បញ្ច្រាស

ការ​ជ្រើស​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព

Printing spreadsheets:

កំណត់​ជួរ​បោះពុម្ព​នៅ​លើ​សន្លឹក​មួយ

ការ​បោះពុម្ព​សេចក្តី​លម្អិត​សន្លឹក

ការ​កំណត់​ចំនួន​ទំព័រ​សម្រាប់​បោះពុម្ព

បោះពុម្ព​សន្លឹក​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ដេក

ការ​បោះពុម្ព​ជួរ​ដេក ​ឬជួរ​ឈរ​លើ​គ្រប់​ទំព័រ

Printing presentations:

​ការ​បោះពុម្ព​ការ​បង្ហាញ

ការ​បោះ​ពុម្ព​ស្លាយ​មួយ​ឲ្យ​សម​ទៅ​នឹង​ទំហំ​ក្រដាស​មួយ

General printing:

ការ​បោះពុម្ព​លឿន​ជាមួយ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​កាត់​បន្ថយ

ការ​បោះពុម្ព​ជា​ពណ៌​ស​ខ្មៅ

​ការ​ជ្រើស​​​ផ្ទៃ​បោះពុម្ព​អតិបរមា​នៅ​លើ​ទំព័រ​មួយ​​

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open - LibreOffice (application name) - Print.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


មើល​ជា​​​មុន

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

ទូទៅ

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the Printer Settings dialog.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

ទំព័រ​ផ្ទាំង​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា​នឹង​កម្មវិធី​បច្ចុប្បន្ន​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​កំណត់​មាតិកា ពណ៌ ទំហំ និង​ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ ​បោះ​ពុម្ព​ ។ អ្នក​នឹង​កំណត់​ការកំណត់​ដែល​ជាក់​លាក់ទៅ​នឹង​ប្រភេទ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

ប្លង់​ទំព័រ

The Page Layout section can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

ចំពោះ​ប្រភេទ​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន អ្នក​អាច​ជ្រើស​ដើម្បី​បោះ​ពុម្ព​ប័ណ្ណប្រកាស​បាន ។

ការ​បោះពុម្ព​ប័ណ្ណ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

Please support us!