អំពី​ការ​នាំ​ចូល និង​ការ​​នាំ​ចេញ​តម្រង

ក្រៅ​ពី ទ្រង់ទ្រាយ XML របស់​ខ្លួន​វា ក្នុង LibreOffice អ្នក​ក៏​អាច​បើក និង​រក្សា​ទុក​ទ្រង់ទ្រាយ XML ប្លែក​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត ។

មាន​ករណី​ខ្លះ ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស​ប្រភេទ​ឯកសារ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ក្នុង​ប្រអប់ បើក ។ ឧទាហរណ៍ បើ​អ្នក​មាន​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ ដែល​អ្នក​ចង់​បើក​ជា​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បញ្ជាក់​​ប្រភេទ​ឯកសារ "អត្ថបទ CSV" បន្ទាប់​ពី​ជ្រើស​ឯកសារ ។

BASIC Macros in Microsoft Office Documents

រក្សា​​ទុក លក្ខណសម្បត្តិ គិត​ជា គិត​ជា គិត​ជា គិត​ជា គិត​ជា.

ចំណាំ​ចំពោះ​ទ្រង់ទ្រាយ​ខាង​ក្រៅ និង​ប្រភេទ​ឯកសារ

បើ​ទោះ​បី​ជា​ពួក​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង តម្រង​ខ្លះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់ បើក និង​រក្សា​ទុក ។ បើ​អ្នក​ជ្រើស​តម្រង​ទាំង​នោះ សារ​មួយ​នឹង​លេច​ឡើង​ដោយ​មាន​ន័យ​ថា​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវការ​អ្នក​នៅ​តែ​អាច​ដំឡើង​តម្រង ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

តម្រង អត្ថបទ​ដែល​បាន​បម្លែង​ជា​កូដ ជួយ​អ្នក​ដើម្បី​បើក និង​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​អត្ថបទ​ជាមួយ​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បាន​បម្លែង​ជា​កូដ​ផ្សេងទៀត​ ។ តម្រង​នឹង​បើក​ប្រអប់​ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​សំណុំ​តួ​អក្សរ ពុម្ព​អក្សរ​លំនាំ​ដើម ភាសា និង​ការ​បំបែក​កថា​ខណ្ឌ ។


ការ​នាំ​ចូល និង​នាំ​ចេញ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ HTML

ជាមួយ LibreOffice Writer អ្នក​អាច​បញ្ចូល​លេខ​យោង និង​លេខ​យោង​ចុង​ក្នុង​ឯកសារ HTML របស់​អ្នក ។ ពួក​វា​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ជា​ស្លាក​មេតា ។ តួ​អក្សរ​លេខ​យោង និង​លេខ​យោង​ចុង​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ជា​តំណខ្ពស់​ ។

មតិយោបល់​ត្រូវ​បានប្រើ​ដើម្បីបញ្ចូល​តួអក្សរ​ដែល​មិន​ស្គាល់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ HTML ។ ចំណាំ​នីមួយៗ​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ "HTML:..." និង​បញ្ចប់​ដោយ ">" ត្រូ​វបាន​ចាត់ទុក​ថា​ជា​កូដ HTML ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាននាំចេញ​ដោយ​គ្មាន​ការ​ផ្ដល់ទាំង​នេះ​ទេ ។ ស្លាក​ជា​ច្រើន​នៅជុំវិញ​អត្ថបទ​អាច​ត្រូវ​បានបញ្ចូល​បន្ទាប់​ពី "HTML:..." តួអក្សរ​ដែល​មាន​សញ្ញា​សង្កត់​សំឡេង​ត្រូវ​បានបម្លែង​ទៅជា​សំណុំ​តួអក្សរ ANSI ។ មតិយោបល់​ត្រូវ​បានបង្កើត​កំឡុង​ពេល​នាំចូល (ឧទាហរណ៍ សម្រាប់​ស្លាក​មេតា​ដែល​មាន​គ្មាន​បន្ទប់​នៅ​ក្នុង​លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​ ឬ​ស្លាក​ដែល​មិន​ស្គាល់) ។

ការ​នាំ​ចូល HTML នៃ LibreOffice Writer អាច​អាន​ឯកសារ​ដែល​មាន​សំណុំ​តួ​អក្សរ UTF-8 ឬ UCS2 ។ តួ​អក្សរ​ទាំងអស់​ដែល​មាន​ក្នុង​សំណុំ​តួ​អក្សរ ANSI ឬ​ក្នុង​សំណុំ​តួ​អក្សរ​របស់​ប្រព័ន្ធ​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

When exporting to HTML, the character set selected in - Load/Save - HTML Compatibility is used. Characters not present there are written in a substitute form, which is displayed correctly in modern web browsers. When exporting such characters, you will receive an appropriate warning.

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, you select Mozilla Firefox or LibreOffice Writer as the export option, upon export all important font attributes are exported as direct attributes (for example, text color, font size, bold, italic, and so on) in CSS1 styles. (CSS stands for Cascading Style Sheets.) Importing is also carried out according to this standard.

លក្ខណសម្បត្តិ "ពុម្ព​អក្សរ" ទាក់​ទង​​ទៅ​នឹង Mozilla Firefox នោះ​គឺ ពី​មុខ​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​​តម្លៃ​​តាម​ជម្រើស​​សម្រាប់ "រចនាប័ទ្ម​ពុម្ពអក្សរ" (ទ្រេត, គ្មាន), "font-variant" (normal, small-caps) និង "font-weight" (normal, bold) ។

If LibreOffice Writer are set as the export option, the sizes of the control field and their internal margins are exported as styles (print formats). CSS1 size properties are based on "width" and "height" values. The "Margin" property is used to set equal margins on all sides of the page. To allow different margins, the "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" and "Margin-Bottom" properties are used.

The distances of graphics and Plug-Ins to the content can be set individually for export to LibreOffice Writer. If the top/bottom or right/left margin is set differently, the distances are exported in a "STYLE" option for the corresponding tag as CSS1 size properties "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" and "Margin-Right".

Frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects. This applies only to the export options Mozilla Firefox and LibreOffice Writer. Frames can be aligned as graphics, and Floating Frames, but character-linked frames are not possible.

Frames are exported as "<SPAN>" or "<DIV>" tags if they do not contain columns. If they do contain columns then they are exported as "<MULTICOL>".

The measurement unit set in LibreOffice is used for HTML export of CSS1 properties. The unit can be set separately for text and HTML documents under - LibreOffice Writer - General or - LibreOffice Writer/Web - View. The number of exported decimal places depends on the unit.

ឯកតា​រង្វាស់

ឈ្មោះ​ឯកសារ​រង្វាស់​ក្នុង CSS1

ចំនួន​អប្ប​បរមា​នៃ​ខ្ទង់​ទសភាគ

មិល្លីម៉ែត្រ

មម

សង់ទីម៉ែត្រ

ស.ម.

អ៊ិន្ឈ៍

គិត​ជា

ពីកា

pc

ចំណុច

pt


The LibreOffice Web page filter supports certain capabilities of CSS2. However, to use it, print layout export must be activated in - Load/Save - HTML Compatibility. Then, in HTML documents, besides the HTML Page Style, you can also use the styles "First page", "Left page" and "Right page". These styles should enable you to set different page sizes and margins for the first page and for right and left pages when printing.

ការ​នាំ​ចូល និង​នាំ​ចេញ​លេខ​រៀង

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, the export option "LibreOffice Writer" is selected, the indents of numberings are exported as "margin-left" CSS1 property in the STYLE attribute of the <OL> and <UL> tags. The property indicates the difference relative to the indent of the next higher level.

ការ​ចូល​បន្ទាត់​ខាង​ឆ្វេង​កថាខណ្ឌ​ក្នុង​លេខរៀង ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ជា​លក្ខណសម្បត្តិ CSS1 "margin-left" ។ ការ​ចូល​បន្ទាត់​បន្ទាត់​ទី​មួយ​ត្រូវ​បាន​មិន​​​អើពើ​ក្នុង​លេខរៀង និង​មិន​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទេ ។

ការ​នាំ​ចូល និង​នាំ​ចេញ​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី

LibreOffice នាំ​ចូល និង​នាំ​ចេញ​​សេចក្តី​​​យោង​ទៅ​ភាគ​ដែល​បាន​លុប ឧទាហរណ៍ ដូចជា ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​យោង ។ រូបមន្ត​ទាំងមូល​អាច​ត្រូវ​បាន​មើល កំឡុង​ពេល​ដំណើរ​ការ​នាំ​ចេញ ហើយ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​លុប​មាន​ការ​ចង្អុល​បង្ហាញ (#REF!) ទៅ​សេចក្តី​យោង ។ #REF! នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ត្រូវ​គ្នា សម្រាប់​សេចក្តី​យោង​កំឡុង​ពេល​នាំ​ចូល ។

ការ​នាំ​ចូល និង​នាំ​ចេញ​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក

ដូច​ជាមួយ​ឯកសារ HTML ដែរ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ដើម្បី​ប្រើ​តម្រង​មួយ​ដោយ​មាន ឬ​គ្មាន​ធាតុ (LibreOffice Impress) ក្នុង​ឈ្មោះ​ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក LibreOffice ។ បើ​គ្មាន ឯកសារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បើក​ជា​ឯកសារ LibreOffice Draw ។ ផ្សេង​ពី​នោះ ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ដោយ​កំណែ​កម្មវិធី​ចាស់ ដែល​ឥឡូវ​ត្រូវ​បាន​បើក​ក្នុង LibreOffice Impress ។

នៅ​ពេល​អ្នក​នាំ​ចូល​ឯកសារ EPS ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ ។ បើ​មិន​មាន​ការ​មើល​ជា​មុន កន្លែង​ដាក់​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​ទំហំ​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ ។ នៅ​ក្នុង​យូនីក និង​ម៉ៃក្រូសូហ្វវីនដូ អ្នក​អាច​បោះពុម្ព​ឯកសារ​ដែល​បាន​នាំ​ចូល ដោយ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព PostScript ។ នៅ​ពេល​នាំ​ចេញ​ក្រាហ្វិក EPS ការ​មើល​ជា​មុន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត និង​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ TIFF ឬ EPSI ។ បើ​ក្រាហ្វិក EPS រួម​ជាមួយ​ក្រាហ្វិក​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចូល​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ EPS បន្ទាប់​មក​​ឯកសារ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កប់​ដោយ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ​ក្នុង​ឯកសារ​ថ្មី ។

TIFFs ច្រើន​ទំព័រ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត នៅ​ពេល​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចូល ឬ​នាំ​ចេញ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ TIFF ។ ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​យក​បាន​មក​វិញ​ជា​សំណុំ​នៃ​រូបភាព​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា​ក្នុង​ឯកសារ​តែ​មួយ ឧទាហរណ៍ ទំព័រ​ទូរសារ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ។

ជម្រើស LibreOffice Draw និង​ LibreOffice Impress ​អាច​ត្រូវ​បាន​ចូល​ដំណើរការ​តាម ឯកសារ - នាំចេញ ។ មើល ជម្រើស​នាំចេញ​ក្រាហ្វិក សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ។

PostScript

ដើម្បី​នាំ​ចេញ​ឯកសារ ឬ​ក្រាហ្វិក​មួយ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ PostScript ៖

  1. បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​ធ្វើ​ដូច្នេះ សូម​ដំឡើង​កម្មវិធី​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព PostScript ដូច​ជា​កម្មវិធី​បញ្ជា Apple LaserWriter ។

  2. បោះពុម្ព​ឯកសារ​ជាមួយ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ឯកសារ - បោះពុម្ព

  3. ជ្រើស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព PostScript ក្នុង​ប្រអប់ និង​គូស​​ធីក បោះពុម្ព​ទៅ​ឯកសារ ។ ឯកសារ PostScript មួយ​នឹង​ត្រូវ​​បាន​បង្កើត ។

Please support us!