ម៉ឺនុយ​បរិបទ

កាត់

កាត់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង​រក្សា​ទុក​វា​លើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។ វត្ថុ​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ឡើង​វិញ​ពី​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ដោយ​ប្រើ បិទ​ភ្ជាប់

បិទ​ភ្ជាប់

បញ្ចូល​ធាតុ​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្លាស់ទី​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ហៅ​តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ មាតិកា​នៃ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។

បញ្ចូល​

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​ក្នុង​វិចិត្រសាល​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​រវាង ច្បាប់​ចម្លង និង​តំណ ។ វត្ថុ​វិចិត្រសាល​ដែល​បាន​ជ្រើស នឹង​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​​ទាំង​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​តំណ​មួយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ។

warning

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក បន្ទាប់​ការ​បញ្ចូល​ថ្មី​នឹង​ជំនួស​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។


​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

​បញ្ចូល​រូបភាព​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​ក្រាហ្វិក​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។ ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ​រង ទំព័រ ឬ​កថាខណ្ឌ ដើម្បី​កំណត់​ថា​តើ​ក្រាហ្វិក​គួរ​គ្រប​ដណ្តប់​ទំព័រ​ទាំងមូល ឬ​តែ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ។

ចម្លង

ចម្លង​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​

លុប

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​លុប​ពី​អ្នក​ដឹក​ជញ្ជូន​ទិន្នន័យ ឬ​​ការ​បង្ហាញ​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ អាស្រ័យ​លើ​បរិបទ ។

បើ​អ្នក​ជ្រើស លុប ក្នុង​វិចិត្រសាល​ ធាតុ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ពី​វិចិត្រសាល​ប៉ុន្តែ​ឯកសារ​ខ្លួន​វា​នឹង​នៅ​សល់​ដដែល ។

បើក

ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា បើក ដើម្បី​បើក​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ភារកិច្ច​ថ្មី​មួយ ។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

អាច​ប្តូរ​ឈ្មោះ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ បន្ទាប់​ពី​ជ្រើស ប្តូរ​ឈ្មោះ ឈ្មោះ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស និង​ ​អាច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ថ្មី​មួយ​​ដោយ​​ផ្ទាល់ ។ ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ដើម្បី​កំណត់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ដើម ឬ​ចុង​នៃ​ឈ្មោះ​ដើម្បី​លុប ឬ​បន្ថែម​ទៅ​ផ្នែក​នៃ​ឈ្មោះ ឬ​ដើម្បី​កំណត់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ឡើង​វិញ ។

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ

ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នូវ​​ទិដ្ឋភាព​ក្នុង​បង្អួច ឬ​ក្នុង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស

មើល​ជា​​​មុន

ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​វិចិត្រសាល​ក្នុង​ទំហំ​អតិ​បរមា ។ ចុច​ការ​មើល​ជា​មុន​ទ្វេដង ដើម្បី​ប្តូរ​ត្រឡប់​ទៅ​ទិដ្ឋភាព​វិចិត្រសាល​ធម្មតា ។

បង្កើត​តំណ

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម ប្រសិន​បើ​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។ តំណ​មួយ​ឈ្មោះ "តំណ​ទៅ​កាន់ xxx" (xxx តំណាង​ឈ្មោះ​នៃ​វត្ថុ) នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​ថត​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​ថត​ដែល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ស្ថិត​នៅ ។

Please support us!