​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open file with example:

រូបតំណាង

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

រូបតំណាង

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ១

រូបតំណាង

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ១.៥

រូបតំណាង

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ២

រូបតំណាង

អក្សរ​តូច​លើ

រូបតំណាង

អក្សរ​តូច​ក្រោម

រូបតំណាង

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

រូបតំណាង

ពណ៌​​បន្ទាត់

រូបតំណាង

កម្រាស់​បន្ទាត់

រូបតំណាង

​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ / ការ​បំពេញ

រូបតំណាង

តម្រឹម​កំពូល

រូបតំណាង

តម្រឹម​បាត

រូបតំណាង

តម្រឹម​កណ្តាល​បញ្ឈរ

រូបតំណាង

អនុវត្ត

រូបតំណាង

បោះបង់

រូបតំណាង

ឡើង​លើ​​មួយ​កម្រិត

រូបតំណាង

បង្កើត​ថត​ថ្មី

រូបតំណាង

ឡើង​លើ​​មួយ​កម្រិត

រូបតំណាង

បង្កើត​ថត​ថ្មី

រូបតំណាង

ទៅ​មតិយោបល់​មុន

រូបតំណាង

ទៅមតិយោបល់​បន្ទាប់

រូបតំណាង

បើក​ឯកសារ

រូបតំណាង

រក្សា​ទុក​​ជា

រូបតំណាង

នាំ​ចេញ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជា PDF

Please support us!