របារ​ជម្រើស

របារ ជម្រើស អាច​បង្ហាញ​បាន​ដោយជ្រើសមើល - របារឧបករណ៍ - ជម្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Toolbars - Options.


​របៀប​បង្វិល​ បន្ទាប់​ពី​ចុច​វត្ថុ​​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​ចុច​កណ្តុរ​ ដូច្នេះ​ចំណុច​ទាញ​បង្វិល​លេច​ឡើង បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ចុច​លើ​វត្ថុ​មួយ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​វា​ម្តង​ទៀត​ ។​ អូស​ចំណុច​ទាញ ​ដើម្បី​បង្វិល​វត្ថុ​ក្នុង​ទិស​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ ។

​រូប​​តំណាង

របៀប​​​បង្វិល បន្ទាប់​​​ពី​​​ចុច​​វត្ថុ

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

​បង្ហាញ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់

បង្ហាញ ឬ​លាក់​បន្ទាត់​ខ្ទាស់ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​តម្រឹម​វត្ថុ​​លើ​ស្លាយ​របស់​អ្នក ។ ដើម្បី​យក​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​ចេញ អូស​វា​ចេញ​ពី​ស្លាយ ។

រូបតំណាង

បង្ហាញ​​បន្ទាត់​​ខ្ទាស់

បន្ទាត់​ជំនួយ​នៅ​ពេល​ផ្លាស់ទី

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

បន្ទាត់​ជំនួយ​ខណៈ​ផ្លាស់ទី

ខ្ទាស់​ទៅ​ក្រឡាចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី​ស៊ុម ធាតុ​គំនូរ វត្ថុ​បញ្ជា​តែ​នៅ​ចន្លោះ​រវាង​ចំណុច​ក្រឡាចត្រង្គ​ប៉ុណ្ណោះ​ឬ​យ៉ាងណា។ ដើម្បី​ប្ដូរ​ស្ថានភាព​ស្ថានភាព​ក្រឡាចត្រង្គ​ឆក់​សម្រាប់​សកម្មភាព​បច្ចុប្បន្ន សូម​អូស​វត្ថុ​ដោយ​សង្កត់​គ្រាប់ចុច ឲ្យ​ជាប់។

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Snap to Snap Guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

ខ្ទាស់​ទៅ​នឹង​រឹម​ទំព័រ

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

ខ្ទាស់​​​ទៅ​​រឹម​​ទំព័រ

ខ្ទាស់​ទៅ​នឹង​ស៊ុម​​វត្ថុ

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ស៊ុម​​វត្ថុ

ខ្ទាស់​ទៅ​នឹង​ចំណុច​វត្ថុ

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ចំណុច​​វត្ថុ

អនុញ្ញា​តឲ្យ​កែ​សម្រួល​លឿន

ប្រសិនបើ​បើក អ្នក​អាច​កែសម្រួល​អត្ថបទ​ភ្លាមៗ​បាន បន្ទាប់​ពី​ចុច​វត្ថុ​អត្ថបទ ។ ប្រសិនបើ​បិទ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចុច​ទ្វេដង​ដើម្បី​កែសម្រួល​អត្ថបទ ។

Icon Allow Quick Editing

អនុញ្ញាត​​​កែ​​សម្រួល​​​រហ័ស​

ជ្រើស​តែ​ផ្ទៃ​អត្ថបទ

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

ជ្រើស​​តែ​​​​ផ្ទៃ​​​អត្ថបទ​

​ចុច​ទ្វេ​ដង​ ដើម្បី​បន្ថែម​អត្ថបទ​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណៈ​ចុច​កណ្តុរ​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​វត្ថុ​មួយ​ ដើម្បី​បន្ថែម​ ឬ​ កែ​សម្រួល​អត្ថបទ​ ។​

រូប​តំណាង​

ចុច​ទ្វេ​ដង​ ដើម្បី​បន្ថែម​អត្ថបទ​

កែប្រែ​វត្ថុ​ដែលមានគុណលក្ខណៈ

ប្រសិន​បើ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបតំណាង​នេះ​នៅ​លើ​របារជម្រើស សកម្ម នោះ​វត្ថុ​គឺ​ត្រូវបង្ហាញ​ជាមួយ​នឹង​គុណលក្ខណៈ​របស់​វា ប៉ុន្តែ​ដោយ​ប្រើ​ភាព​ថ្លា 50% ខណៈ​ដែល​អ្នក​ផ្លាស់ទី ឬ​គូរ​វា ។ ប្រសិន​បើ​មិនបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបតំណាង​នោះ​សកម្ម​ទេ គឺ​មាន​តែ​វណ្ឌវង្គ​ប៉ុណ្ណើ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​គូរ ហើយ​វត្ថុ​គឺ​ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ជាមួយ​នឹង​គុណលក្ខណៈ​របស់​វា​ទាំងអស់​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្ដុរ ។

រូបតំណាង

កែប្រែ​វត្ថុ​ដែល​មានគុណលក្ខណៈ

ចេញ​ពី​​ក្រុម​​ទាំង​អស់​​

ចេញ​ពី​ក្រុម​ទាំងអស់​​ និង ត្រឡប់​ទៅ​ទិដ្ឋ​ភាព​ធម្ម​តា​​។

Icon Exit all groups

ចេញ​​ពី​ក្រុម​​ទាំង​​អស់

Please support us!