របារ​គំនូរ

របារ គំនូរ ផ្ទុក​ឧបករណ៍​គំនូរ​សំខាន់ ។

ផ្នែក​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​វត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

Icon

ជម្រើស

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

ពណ៌​​បន្ទាត់

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

ផ្ទៃ

Line

គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​មួយ​ ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ។ ដើម្បី​ដាក់បន្ទាត់​នៅ​ ៤៥ ដឺក្រេ​ សង្កត់​គ្រាប់ចុចប្តូរ (Shift) ខណៈ​ពេល​អ្នក​អូស​ ។

Icon Line

បន្ទាត់

ចតុកោណកែង

គូរ​ចតុកោណកែង​បំពេញ​រួច​ ​ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុងឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ចុច​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​ជ្រុង​មួយ​របស់​ចតុកោណកែង និង អូស​ទៅ​ទំហំ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ ។ ដើម្បី​គូរ​ការេ​ ចុច​​គ្រាប់ចុចប្តូរ (Shift) ​ខណៈពេល​អ្នក​អូស​ ។

Icon Rectangle

ចតុកោណកែង

រាងពងក្រពើ

គូរ​ពងក្រពើពេញ​មួយ​ ដែល​អ្នក​អូស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​​គូរ​ពង​ក្រពើ​ និង​ អូស​ទៅ​ទំហំ​ដែល​​អ្នក​ចង់​បាន​ ។ ដើម្បី​គូរ​រង្វង់​ ចុច​​គ្រាប់ចុចប្តូរ​ (shift) ខណៈ​ពេល​អ្នកអូស​ ។

Icon Ellipse

រាង​ពង​ក្រពើ

ព្រួញ

បើក​របារ​ឧបករណ៍ ព្រួញ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​បន្ទាត់​ត្រង់ បន្ទាត់​ដែល​មាន​ព្រួញ និង បន្ទាត់​វិមាត្រ​ទៅ​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

ខ្សែកោង

រូបតំណាង​ខ្សែកោង​លើ​របារ​ឧបករណ៍ នឹង​បើក​របារ​ឧបករណ៍ បន្ទាត់ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​បន្ទាត់ និង រាង​ទៅ​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន ។

Icon Curve

ខ្សែ​កោង

បន្ទាត់​តភ្ជាប់

Icon Connector

បន្ទាត់​តភ្ជាប់

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ទៅ​វត្ថុ​ក្នុង​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន ។ បន្ទាត់​តភ្ជាប់​គឺ​ជា​បន្ទាត់​ដែល​ភ្ជាប់​វត្ថុ ហើយ​នឹង​នៅ​តែ​ភ្ជាប់​ជាមួយ នៅ​ពេល​ផ្លាស់ទី​វត្ថុ ។ បើ​អ្នក​ចម្លង​វត្ថុ​មួយ​ជាមួយ​នឹង​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​មួយ នោះ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ក៏​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ផង​ដែរ ។

រាង​មូលដ្ឋាន

បើក​របារ​ឧបករណ៍​រាង​មូលដ្ឋាន​​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ចូល​​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

Icon Basic shapes

រាង​មូលដ្ឋាន

រាង​និមិត្ត​សញ្ញា

បើក​​របារ​ឧបករណ៍​រាង​និមិត្តសញ្ញា​​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់អ្នក​ ។

Icon Symbol Shapes

រាង​និមិត្ត​សញ្ញា​

បណ្តុំ​ព្រួញ

បើក​របារ​ឧបករណ៍​បណ្តុំ​ព្រួញ​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

Icon Block arrows

ព្រួញ​បណ្តុំ

គំនូសតាង​​លំហូរ

បើក​របារ​ឧបករណ៍​គំនូសតាង​លំហូរ​ ដែលអ្នក​អាច​បញ្ចូលក្រាហ្វិក​ពីវា​ទៅក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នកបាន ។

Icon Flowcharts

ដ្យាក្រាម

ប៉ឺត​ប៉ោង

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ប៉ឺតប៉ោង​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

Icon Callouts

ប៉ឺត​ប៉ោង

ផ្កាយ និង​បដា

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ផ្កាយ និង​បដា ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​ពីវា​​ទៅកាន់​ឯកសារ​របស់អ្នកបាន ។

Icon Stars

ផ្កាយ

វត្ថុ​​ត្រីមាត្រ

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

វត្ថុ​ត្រីមាត្រ

Please support us!